Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyi információk
Koronavírus-járvánnyal kapcsolatos helyi információk
Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
X. évfolyam 8. évfolyam
Egyéb hírek

Belső ellenőr álláshely

Belső ellenőr álláshely
2016. április 26. kedd, 09:17

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőr munkatársat keres határozott időre. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű közszolgálati jogviszony: 2016. 06. 13. - 2018. 07. 31-ig; próbaidő: 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A belső ellenőr tevékenysége kiterjed a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 21. §-ában foglalt feladatok ellátása, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése a hivatalban, a társuláshoz tartozó önkormányzatoknál és az általuk irányított intézményeknél, a nemzetiségi önkormányzatoknál, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a szentgotthárdi közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39-42. § alapján a felvétel előtt hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni, hogy nem áll közügyektől, foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt),

• felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség
vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés;
• a belső ellenőrzési tevékenység végzéséhez szükséges miniszteri engedély (regisztrált belső ellenőr) megléte az Áht. 70. § (4) bekezdése szerint,
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 28/2011. (VIII.3. ) NGM rendelete 1/A §-ában meghatározott 2 vagy 5 év szakmai gyakorlat,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• a pályázó nem áll a belső ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Előnyt jelent:
• közigazgatási alap- és szakvizsga,
• önkormányzati/államháztartási területen szerzett belső ellenőrzési tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:
• önálló, pontos, precíz, konstruktív munkavégzés,
• kiváló írásbeli, szóbeli kommunikáció,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A jelentkezéshez csatolni kell:
• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes szakmai önéletrajzot,
• a végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
• szakmai gyakorlat igazolását,
• az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló dokumentum másolatát,
• a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a jelentkező hozzájáruló nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. 06. 13.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. május 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dancsecs Zsolt jegyző nyújt, a 06-94-553-063-as telefonszámon.
A jelentkezés benyújtásának módja: postai úton:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.
Kérjük a borítékon feltüntetni a hivatkozási számot és a munkakör megnevezését:
2131/2016. - belső ellenőr

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal