Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 5. szám
Hírek

Sajtóközlemény a decemberi testületi ülésről

Sajtóközlemény a decemberi testületi ülésről
2018. december 14. péntek, 13:16

 

2018. december 12-én tartotta az év utolsó rendes ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület.
A szokásnak megfelelően a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásával kezdődött az ülés.

 

 

Ezt követően - rendhagyó módon - zárt ülés keretei között folytatták a munkát, ahol magasabb vezetői (intézményvezetői) megbízással, az önkormányzati vállalkozások üzleti tervével és az ügyvezetők bérének felülvizsgálatával, továbbá kitüntetésekkel foglalkoztak.

A zárt ülés után Huszár Gábor polgármester Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevelét adta át Korpics Ferencnének. Az Önkormányzat a kitüntetéssel a városi civil és a rábakethelyi városrész közösségi életében végzett több évtizedes tevékenységét köszönte meg Margit néninek.

Nyílt ülésen fogadták már el az önkormányzati részvétellel működő vállalkozások munkájáról, az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról, illetve az Önkormányzat által létrehozott közalapítványok munkájáról szóló beszámolót. A 2019. évi képviselő-testületi, bizottsági munkatervek jóváhagyása után a 2018. évi közbeszerzésekről, majd a városrészi önkormányzatok 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóról is megtárgyalták. Jóváhagyták az Önkormányzat Stratégiai Ellenőrzési Tervét a 2019-2022 időszak vonatkozásában, illetve a 2019. évi belső ellenőrzési tervet is.

A Szlovén Rába-vidék településein eddig is valósultak meg pontszerű és kisebb térségi hatású fejlesztések, de egyik sem irányult a szlovén nemzetiségi igényekre. Magyarország Kormánya várhatóan létre kíván hozni egy gazdasági alapot meghatározó rendszert a Rába-vidéki szlovén nemzetiség számára, ezt elősegítendő, az Országos Szlovén Önkormányzat elkészítette a Szlovén Rába-vidék térségfejlesztési programját. A program kiemelten a szlovén nemzetiségű személyek lakta települések igényeire alapozza fejlesztési irányait, ezek között Szentgotthárd is érintett, így a képviselő-testület is tárgyalta és jóvá is hagyta az elkészült programot, benne a városban ebből megvalósítani tervezett fejlesztéseket.

A Testvér-települési programok és együttműködések megvalósítására pályázatot hirdetett a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., amelynek célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Az ülésen döntöttek arról, hogy Szentgotthárd pályázatot nyújt be a felhívásra az erdélyi testvérvárossal, Szépvízzel történő kapcsolatápolásra. Történtek már látogatások, ezek azonban egyelőre csupán kis létszámú – és elsősorban protokolláris – delegációk utazását, érkezését jelentették. A pályázati támogatás lehetővé tenné, hogy a kapcsolatot kulturális vonalon is továbbfűzzék: Szépvíz kulturális csoportja örömmel venne részt a 2019. évi Szentgotthárdi Történelmi Napokon.

Döntöttek arról, hogy az Önkormányzat a jövőben szociális tanácsadót foglalkoztat. A feladatot megbízási szerződéssel díjazás nélkül látja el Fábián Béláné, akit napi munkája amúgy is a szociális területhez köt a Városi Gondozási Központ vezetőjeként.

Szándéknyilatkozat kiadását is támogatta városvezetés egy merőben új energiatermelési és energiahasznosítási rendszer letelepítése érdekében. Ez jelen pillanatban még csak az előzetes kapcsolatfelvétel lehetőségét teremti meg, de gyümölcsöző együttműködéshez is vezethet néhány éven belül.

A fizetőparkolásról szóló rendeletet néhány pontban módosították. A lakossági kezdeményezés alapján előterjesztett javaslatot arról, hogy a tisztán elektromos meghajtású gépjárművek ingyenesen parkolhassanak a fizető parkolókban, nem fogadták el. Ugyancsak elvetették a fizető parkolók bővítését – vagyis egyelőre nem lesz fizetős a Hunyadi úton a múzeum melletti parkolás.

Egy korábbi határozattal döntött már a Képviselő-testület arról, hogy a Kossuth út komplex felújítását célzó, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00011 azonosítószámú „Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon” projekt megvalósításához szükséges saját forrást legfeljebb 17.079.330,- Ft mértékig biztosítja a 2019. évi költségvetés terhére. A döntés óta a pályázatban szereplő szinte valamennyi költségvetési sort sikerült szerződéssel lekötni, illetve tisztázódott valamennyi kapcsolódó költség, így az szükséges ingatlanvásárlás, a közbeszerzési eljárás hatósági díjai és a gázvezeték kiváltásának összege is. Mindezek alapján a projekt megvalósításához szükséges önrész összegét pontosították a most meghozott határozattal, amely alapján a 21.216.659,- Ft költségnövekmény 100%-ának biztosítására igénylést is nyújtanak be az Irányító Hatósághoz.

Az ülésen üzlethelyiség bérleti díjáról illetve lakásvásárlási kérelmekről is tárgyaltak, az Önkormányzat azonban egyelőre nem értékesít lakásokat.

A Rendelőintézet szervezeti keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda egy korábbi TÁMOP projekt kapcsán kezdte meg tevékenységét a városban évekkel ezelőtt. A munkatársak (1 fő 8 órában és 2 fő 4-4 órában) 2019. februárjáig történő továbbfoglalkoztatását hagyták jóvá most a képviselők azzal, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalásakor döntenek majd a további alkalmazásukról.

Az utolsó nyílt napirendi pont keretében támogatást szavaztak meg a rászoruló családok részére. A támogatást a Karitász szervezete kapja, aki a rászorulók számára szükséges dolgokat szerzi be belőle, majd karácsonyi ajándékként kiosztja a Szentgotthárdon nehéz anyagi körülmények között élő családok között.

A közmeghallgatás keretében ezúttal sem volt felszólaló.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2018. december 14.

 

Forrás: Szentgotthárd Város Önkormányzata
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****St. Gotthard Spa & Wellness Hotel LipaAndante Restaurant
hirdetés