Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 5. szám
Hírek

Sajtóközlemény a februári képviselő-testületi ülésről

Sajtóközlemény a februári képviselő-testületi ülésről
2019. március 02. szombat, 11:25

2019. február 27-én tartotta soron következő ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület. Az ülésen több beszámolót is megvitattak, rendeletet fogadtak el, és pályázati lehetőségek is napirendre kerültek. 

 

Szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló megtárgyalásával indult az ülés, majd a város közművelődési koncepciója, annak cselekvési terve került napirendre, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolójával és az idei év feladatait meghatározó munkatervével együtt. 

A Hivatal a város rendezvényszervezéssel is foglalkozó szervezeteinek visszajelzései alapján összeállította Szentgotthárd idei rendezvénytervét, amely az önkormányzati weboldalon elérhető, év közben pedig folyamatosan frissül. Mivel a vonatkozó jogszabályi háttér változott, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet több ponton pontosította és szigorította a feladatellátás feltételrendszerét, ebből kifolyólag került sor az Önkormányzat közművelődési rendeletének módosítására is.

Közel ötven oldalas előterjesztésben számolt be a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2018. évi munkájáról. A Hivatal Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladatait hajtja végre: kiszolgálja a Képviselő-testületet, bekapcsolódik az intézményirányítási feladatokba. A négy nemzetiségi önkormányzat valamennyi feladatát segíti, elvégzi az önkormányzati feladatokat Apátistvánfalván, valamint munkaszervezete a Szentgotthárdi Járás valamennyi települését magába foglaló Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak is. Hatósági ügyeket intéz Szentgotthárdon és Apátistvánfalván. Ha az ügyirat statisztikát nézzük, akkor tavaly több mint nyolcezer új ügy indult, az ügyiratok úgynevezett alszámait is összesítve az ügyszám a huszonkettőezeret is meghaladja. A 48 oldalas előterjesztés legalább részben megmutatja a Hivatal falai között 2018-ban folytatott tevékenységeket.

Szentgotthárd testvérvárosai Németországtól Törökországig, Franciaországtól Romániáig találhatók Európa térképén. Elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokról szólnak az évente elfogadott külkapcsolati tervek, de az előterjesztés részletesen tartalmazta a tavalyi év egyéb külkapcsolati vonatkozású eseményeit is. Sajnos gyakran szab ezeknek korlátot az anyagi erőforrások szűkössége vagy hiánya, ezeken pályázati projektek útján próbál oldani az Önkormányzat.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a szentgotthárdi járás egész területén lát el szolgáltatásokat a nehéz helyzetbe került gyermekek, családok vonatkozásában. A feladat az egyik legnehezebb az önkormányzati feladatellátás körében, hiszen családok, emberek életébe kell beavatkozni, amikor az életviszonyok megnehezednek, a gyermekek/családok veszélybe kerülnek. Sok tudásra és nagy lelki erőre van szüksége a Központ munkatársainak. A megtárgyalt beszámoló azt mutatja, hogy a sok nehézség ellenére 2018-ban különösebb zökkenők nélkül sikerült a feladatokat elvégezni.

Szentgotthárdon az idei évtől megszűnt a közfoglalkoztatáési lehetőség az önkormányzat intézményeinél. Olyan új formát, amelyhez az intézményeknek is további pénzügyi eszközt kellene biztosítani, nem tudott támogatni a Kéviselő-testület, így elutasították a Rendelőintézet kapcsolódó kérelmét.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2019. évi munkatervével, Szervezeti- és Működési Szabályzat módosításával, továbbképzési és beiskolázási tervével is foglalkoztak az ülésen.

Az Önkormányzat kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, hogy a Vasivíz Zrt.-vel konzorciumban pályázatot nyújtson be  az  Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából, illetve a Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére nyújtható támogatásra. A konzorcium vezetője a víziközmű szolgáltató Vasivíz Zrt. lesz. A rekonstrukciós pályázatra kizárólag a 2019-2033 időszakra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében szereplő rekonstrukciós munkák megvalósítására lehet pályázatot benyújtani a megadott korlátokkal. A pályázat pozitív elbírálása esetén a város víziközmű hálózatán régi azbesztcement kötésű vezetékek cseréjére, illetve energia megtakarítást eredményező fejlesztésekre kerülne sor.

A 2018. évi költségvetést módosító rendelet elfogadása után a Szentgotthárd-Máriaújfalu városrésszel kapcsolatban beérkezett lakossági rendezési terv módosítási kérelmet, illetve egy telekterületre vonatkozó rendeltetésszám korlátozással, valamint a lakó rendeltetésekhez kapcsolt parkolószámok meghatározásával kapcsolatos főépítészi indítványokat tárgyaltak meg. Ennek kapcsán további szakmai egyeztetéseket tartottak szükségesnek ahhoz, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatos döntését meghozzák.

Napirendre került az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás és víz-csatornadíj hátralékáról szóló beszámoló is. Nagyon nehezen lehet megbirkózni az önkormányzati bérlakásokban élők által felhalmozott lakbér- és vízdíjtartozásokkal. A SZET Szentgotthárdi Kft-nél a tavalyihoz képest nem csökkentek a tartozások, így a 2018-ban lefolytatott három kilakoltatás után 2019-ben várhatóan továbbiak következnek, valamint további végrehajtások, behajtási eljárások indulnak.

Az Alpokalja Motel és Kemping fejlesztésére összeállított pályázati projekt benyújtását is támogatták a képviselők. Pozitív elbírálás esetén - aTérségi turisztikai attrakciófejlesztés” elnevezésű, VP6-19.2.1.-68-2.-17 kódszámú pályázati felhívás keretében - gyermek játszó- és felnőtt sporteszközök telepítése, fedett fözőhely kialakítása, illetve (a benzinkúttal szemben) egy gyalogos fahíd építése is megvalósulhat a kempingnél.

A SZET Szentgotthárdi Kft-nek a kegyeleti szolgáltatás ellátáshoz szüksége van egy új szállító járműre, amelynek vételárát 20% előleg lefizetésével, a fennmaradó 80% -át pedig 48 havi zárt végű pénzügyi lízingre fizetné ki. Mivel 100%-os önkormányzati tulajdonban áll a gazdasági társaság, adósságot keletkeztető ügyletét az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletének kell tekinteni, amely a Kormány hozzájárulásához kötött. A hozzájárulás iránti kérelmet ennek megfelelőn az Önkormányzat nyújtja majd be, a Képviselő-testület egyben készfizető kezességet vállalt a lízinghez.

A Széchenyi István Általános Iskola főzőkonyháját a közétkeztetési szolgáltató JUST FOOD KFT komplex módon felújította, amelynek eredményeképpen egy teljesen megújult, korszerű konyha jött létre az Önkormányzat tulajdonában lévő iskolai konyhában. A korábbi határozatát pontosítva a Képviselő-testület - javarészt a szolgáltatótól befolyó használati díjak terhére  - összesen 6.874.510,- Ft összeggel járul hozzá a beruházáshoz.

A „Kerékpárral 7 határon át” pályázati kiírás célja a határmenti régióban már meglévő kerékpáros útvonalak jobb megismertetése, ezen kerékpárutak és kerékpározásra alkalmas egyéb utak népszerűsítésére. A képviselők elé terjesztett projektterv szerint 2019. szeptemberében 50-100 fő lendvai és szentgotthárdi diák és kísérő tanár bevonásával valósulhat meg egy kapcsolódó program, amennyiben pozitív elbírálásban részesül a pályázat. A megvalósításhoz 100.000,- Ft saját forrást is biztosított az Önkormányzat.

A közmeghallgatás keretében ezúttal nem volt felszólaló.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****St. Gotthard Spa & Wellness Hotel LipaAndante Restaurant
hirdetés