Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
X. évfolyam 9. szám
Hírek

Sajtóközlemény a márciusi képviselő-testületi ülésről

Sajtóközlemény a márciusi képviselő-testületi ülésről
2019. április 11. csütörtök, 12:06

 

2019. március 27-én tartotta soron következő ülését a szentgotthárdi Képviselő-testület. A két ülés közti események tárgyalása előtt Huszár Gábor polgármester gratulált Monek Józsefnének, a Szentgotthárdi Szakosított Otthon munkatársának, aki a megyei ünnepségen „Vas Megye Szolgálatért Szociális Tagozata” elismerést vehetett át. 

 

(Sajnos a kitüntetett nem tudott részt venni az ülésen, így Huszár Gábor polgármester és Labritz Béla alpolgármester az ülést követően személyesen látogattak el hozzá és adták át jókívánságaikat egy csokor virág kíséretében.)

Ezt követően Laczó Balázsnak, az SzMSzC III. Béla Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulójának, valamint felkészítő tanárának, Koszár Andrásnak gratulált a polgármester az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntőjében a X. Szakma Sztár Fesztiválon a CAD-CAM informatikus szakmában elért harmadik helyezéshez.

Végül pedig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezéshez kapcsolódóan meghirdetett rajzpályázat közel 180 résztvevője közül kiemelt három diákot jutalmazta meg, Huszár Annát, az Arany János iskola 2. a. osztályos tanulóját, Monek Hannát, a Széchenyi István iskola 8. osztályos tanulóját, és Devecseri Laurát, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 5. osztályos tanulóját.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés megtárgyalásával folytatódott az ülés.

Az Önkormányzat minden évben napirendre tűzi a civil szervezetekkel való együttműködés vizsgálatát, így idén is megtárgyalták az elmúlt évben végzett feladatokról, a tapasztalatokról, valamint az idei teendőkről és a Civil alap felosztásának szabályozásáról szóló előterjesztést. Elfogadták az előző évről szóló beszámolót, az idei évre vonatkozó Cselekvési és programtervet, illetve megszavazták a 2019. évi Szabályzatot, valamint Pályázati kiírást, amelyek kis változtatásokkal egy kezelhetőbb, ugyanakkor szigorúbb pályázati rendszert alapoznak meg.

Kisebb kiegészítésekkel jóváhagyták a város turisztikai cselekvési tervének megvalósításáról, a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület munkaszervezetének 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, továbbá az Egyesület 2019. évi munkatervét is.

Támogatási szerződések megkötéséről is döntöttek: parkfenntartási feladatok elvégzéséhez, városrészi klubok működtetéséhez, illetve a város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtéséhez nyújt anyagi támogatást különböző civil szervezetek részére a város.

A Rendelőintézet idén is tovább működtetheti az Egészségfejlesztési Irodát. Emellett az intézmény (asszisztensi) létszáma novembertől – elbocsátás nélkül, nyugdíjazással – kettő fővel csökken a korábbiakhoz képest. Az intézmény zavartalan működése érdekében az intézményvezető kérelmezte egy fő asszisztensi állás visszapótlását, ezt a fenntartó átmeneti időtartamban - 2019. április 1. és 2019. október 30. időpont között – engedélyezte is.

A Csákányi László Filmszínházat 2013 óta a SZET Szentgotthárdi Kft üzemelteti, jelenleg már határozatlan időre megkötött megállapodás alapján. A mozi továbbra is a város egyik meghatározó kulturális színtere. A működéséről összeállított beszámoló részletesen tartalmazta a 2018. év tevékenységet, melyből kiderül, hogy az összelőadás szám az előző éviekhez hasonló (381), a nézők száma némi csökkenést mutat, de így is összesen 21260 fő volt tavaly. Több változás is történt, a belépőjegyek emelkedtek, a kedvezmények változtak, a Filmklubban 3 sorozatoz alakítottak ki (tavaszi, őszi, téli). Tavaly már ötödik alaklommal hirdették meg a 100 NAP – 100 ÉLMÉNY kampányt, csatlakoztak az Országos rajzfilmünnephez és MOZIÜNNEP elnevezéssel a 105. évfordulót is megünnepelték. A beszámoló hangsúlyozta: a sikeres működtetéshez a mozis kollektíva hivatástudata és hozzáállása elengedhetetlen Szentgotthárdon. Az elkövetkező évek feladata a technika megfelelő karbantartása, új beszerzések (vetítővászon cseréje, vetítőgépbe új lámpa, páraelszívó beszerzés), a megfelelő hangszigetelés miatt a lengőajtók és a függönyök cseréje, fűtéskorszerűsítés, épület hőszigetelése - utóbbiakat elsősorban pályázati lehetőségek kihasználásával szeretné megvalósítani a tulajdonos Önkormányzat.

A Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola kiválásának kérdése már korábban is felmerült. Az egykor szakmai indokok alapján létrehozott integrált intézményből való kiválást most hivatalosan is kezdeményezte a zeneiskola. Egyrészt, mert a profiljuk teljesen más, mint az általános iskoláké és a gimnáziumé, másrészt önálló intézményként nagyobb finanszírozással számolhatnak. A tervek szerint az önállóvá váló Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti keretein belül új telephely is létesül Őriszentpéteren, új tanszakok bevezetésével. Szentgotthárd Város Önkormányzata, mint a vagyonkezelésbe adott ingatlan tulajdonosa hozzájárult az átszervezéshez.

A Városi Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások térítési díját a tárgyévre vonatkozón április elsejéig kell megállapítani. A képviselők a javasolt térítési díjakkal egyetértettek és elfogadásra ajánlották a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fenntartó állapítja meg. A Képviselő-testület az intézmény vezetésének javaslatát fogadta el, vagyis a bölcsődei gondozási díj továbbra sem emelkedik: az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a jövedelemsávok azzal, hogy a díj maximális mértéke legfeljebb 795,- Ft/fő/nap lehet. A térségi polgármesterekből álló Társulási Tanács egyező határozata esetén válik véglegessé ez a döntés is.

Szentgotthárd olyan kistelepülés, amely 30 éven keresztül, minden évben megszervezett könnyűzenei fesztivállal büszkélkedhet: a Hopplá Könnyűzenei Fesztivál idén 30 éves! A 2019. július 05-07-én megrendezendő esemény – hasonlóan a tavalyihoz – a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és egy külső rendezvényszervező együttműködésében jön létre. A helyi amatőr csapatokon kívül neves zenekarok is fellépnek, így: Kowalsky meg a Vega zenekar, Karthago, AWS, Auróra. A nem kevés szervezési költséggel járó rendezvény – tekintettel a kerek évfordulóra – ingyenes lesz a szentgotthárdi állandó bejelentett lakcímmel rendelkezők számára. Erre tekintettel az Önkormányzat elvi egyetértését adta ahhoz, hogy amennyiben a rendező Pannon Kapu Kulturális Egyesület költségvetésében rendelkezésre álló összeg és a rendezvény során keletkező bevételek összege nem fedezi majd a költségeket, akkor a különbözetet – legfeljebb 3 millió Ft mértékig – tartozásátvállalás formájában átvállalja az Egyesülettől.

A Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába a korábban lemondott, képviselő-testületből delegált tag helyére dr. Haragh Lászlót delegálták. A Közalapítvány ugyancsak lemondott ellenőrző testületi elnöke helyére Gerencsér Péter szentgotthárdi lakost választották és felhatalmazták a Polgármestert, hogy kérelemmel forduljon a Szombathelyi Törvényszékhez a változások bejegyzése érdekében.

Felülvizsgálták a lakáscélú támogatásokról szóló helyi rendeletet is, amelynek során – többek között – megemelte a támogatást igénylők vonatkozásában az egy főre jutó havi átlagjövedelem mértékét és az igénylők tulajdonában álló egyéb vagyontárgyak együttes értékhatárát.

Hozzájárultak a Szentgotthárd – Máriaújfalu városrészen a Kis utcában lévő 048/96, illetve 048/97. hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásához is azzal, hogy a belterületbe vonással kapcsolatos valamennyi költséget a kérelmező ingatlan tulajdonosoknak kell viselniük. 

Az Önkormányzat egyelőre nem kíván élni azzal a jogszabályban biztosított lehetőséggel, hogy az idegen területeken lévő és korábban be nem jegyzett vízvezetési szolgalmi jogok – az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulása és kártalanítása nélkül – Önkormányzat nevére történő földhivatali ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerüljenek. Ennek egyik indoka, hogy a közel ezer ingatlant érintő eljárás 9 millió forintos költségét nem tudja finanszírozni.

A Felsőliget utcában lévő ipari üzemek kezdeményezték, hogy a Haris vasúti megállóhelynél egy új vasúti átjárót alakítson ki az önkormányzat, az átjárót és a Felsőliget utcát pedig egy új gyalogjárda kösse össze. Ennek indoka, hogy jelenleg a vasúton érkező munkavállalók csak nagyon hosszú 1800 m gyaloglás után tudják elérni a munkahelyüket. Az új átjáró, illetve gyalogjárda kialakításával ez a távolság a negyedére, cca. 450 méterre csökkenhetne. Az átjáró, illetve csatlakozó járda kialakítása engedélyköteles tevékenység, ezért megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkező tervezőkkel meg kell terveztetni és a közlekedés hatósággal engedélyeztetni kell. A Képviselő-testület egyet értett az új vasúti átjáró, illetve csatlakozó járda kialakításával. A tervezés, engedélyezés közel 5 millió forintos költségét az idei költségvetése terhére biztosította.

A Szentgotthárd-Rábafüzes városrészen lévő volt tűzoltószertár és volt iskola épületét értékesítésre jelölték ki, eladási árát forgalmi értékbecslés alapján a következő ülésen határozzák meg.

A képviselők támogatták a termelői piac mellett működő kertészeti áruda területén lévő, egykori szabóműhely épületének elbontását. Az ingatlan bérlője az elbontandó épület helyére egy új épületet kíván elhelyezni, ehhez a tulajdonosi hozzájárulását a bérlő által elkészítetett tervek ismeretében adják majd ki.

A lakáscélú támogatásokról szóló helyi szabályozás értelmében az első lakáshoz jutók támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtásáról döntöttek a beérkezett kérelem alapján.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő üzletek, valamint egyéb helyiségek, illetve területek bérleti díját 2019. május 01. napjától – a KSH által közölt inflációs rátának megfelelően – 2,8%-kal megemelték.

Az Önkormányzat – az Országos Szlovén Önkormányzat, Lendva Község Önkormányzata és a Lendva Községi Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség mellett – alapító tagja a MURABA Európai Területi Társulásnak. A Társulás célja elsődlegesen a határon átnyúló fejlesztések bonyolítása, koordinálása. A Társulás Közgyűlése a közelmúltban az alapító tagok számára összesen 1.200.000,- Ft tagdíjat határozott meg a 2019. évre, amely összeg – a tagok nyilatkozatai alapján – egyenlő mértékben kerül felosztásra a tagok között. Ennek megfelelően Szentgotthárd Város Önkormányzata a tagdíjat idén 300.000,- Ft összegben biztosítja a Társulás számára.

Közmeghallgatással folytatódott az ülés, társasházban fellépő problémákkal kapcsolatban fordultak a testülethez a felszólalók.

Ezt követően zárt ülésen folytatódott a munka, ahol kitüntetésekkel és elismerésekkel foglalkoztak a képviselők. 

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a titkarsag@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****Andante RestaurantHotel LipaSt. Gotthard Spa & Wellness
hirdetés