Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 8. szám
Kiemelt hírek

Közlemény a szentgotthárdi utakról

Közlemény a szentgotthárdi utakról
2018. október 16. kedd, 07:49

Az elmúlt időszakban tapasztaljuk, hogy a Szentgotthárd város területén végzett, illetve tervezett útfelújítási munkálatokkal, a városban lévő utak fenntartásával, karbantartásával kapcsolatban nagy nyilvánosságot kapó, sokszor valótlan állításokat tartalmazó internetes bejegyzések, egyéb megnyilvánulások látnak napvilágot. Sajnos akik ezeket nyilvánosságra hozzák, többnyire nem tájékozottak a valóságos helyzetről, és a nyilvánosságra lépésük előtt nem is tesznek fel nekünk kérdéseket, és a jelek szerint egyéb megbízható forrásból sem tájékozódnak. Ezekre tekintettel, a további tévedések elkerülése érdekében az alábbi közleményt tesszük közzé:

Szentgotthárd város közútjai részben a Magyar Állam tulajdonában, részben Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában vannak. Az állami utak fenntartásához, felújításához a település önkormányzatának nincsen köze. Ezeknél a hibák kijavítása, az utak felújítása teljes mértékben az állami szervek feladata és kötelessége. Szentgotthárd állami útjai a következők:

-8-as számú főútvonal;
- Kethelyi út – Kossuth L. utca – kettős körforgalom - Mártírok útja - Széchenyi utca – Tótfalusi út
- Széll Kálmán tér (a kettős körforgalom is) – Füzesi út – Rábafüzesi bekötő út
- Árpád út
- Május 1. utca - Hunyadi út a Május 1. utca csatlakozásától az Ady E. utcáig – Ady Endre utca
- Máriaújfalui út
- Nyíres utca (Farkasfa)

A fenti városi, illetve városrészi átkelési útszakaszok, illetve ezekhez az utakhoz kapcsolódó városrészeket összekötő szakaszok, amelyek lényegében a város fő közlekedési útjai tehát állami tulajdonban és az állami közútkezelő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében vannak. Ezeken az utakon a Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata bárminemű beavatkozás megtétele.

A Belügyminisztériumtól elnyert pályázati pénzből elkészült a Hunyadi út önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő, a Rába-hídtól a Május 1. úti kereszteződésig tartó szakaszának teljes szélességű útburkolat felújítása valamint a József A. utca alsó, Rába-híd felöli szakaszának útburkolat felújítása is olyan hosszúságban, amilyen hosszúságra a pályázaton elnyert pénz elég volt. A beruházás a benyújtott pályázat műszaki tartalmának és az elnyert támogatásnak megfelelően

készült, tehát az eredetileg tervezett munkákat az önkormányzat hiánytalanul és maradéktalanul megvalósította. Erre a támogatásra kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő közutak felújítására lehetett pályázatot benyújtani és függetlenül attól, hogy a Hunyadi út most fel nem újított állami tulajdonú szakasza is igen rossz állapotban van, ennek felújítására nem volt lehetőségünk. Állami szervektől van ígéret arra, hogy a felújítást majd ők is elvégzik. Sajnos a Hunyadi út különleges tulajdoni helyzete most ezt eredményezi.

Jövő évben megtörténik az önkormányzat által elnyert pályázati támogatásból, egy kerékpáros-forgalmi fejlesztés: a Kossuth Lajos utca - Kethelyi út egy szakaszán, a Tompa M. utca – Brenner J. tér között kétoldali irányhelyes kerékpársáv épül önkormányzati beruházásban, majd ehhez kapcsolódóan ugyanezen állami útszakasz teljes szélességű útburkolat felújítása is megtörténik az állami közútkezelővel történő együttműködés keretében.

Szintén a 2019. évben megtörténik Szentgotthárd - Máriaújfalu városrészen még a szennyvíz-csatornázási projekthez kapcsolódóan a Máriaújfalui út fennmaradó részének teljes szélességű útburkolat felújítása.

Bármilyen útügyi kérdés felmerülése esetén kérjük, illetve javasoljuk, hogy a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetésénél érdeklődjenek legelőször és kérjük, hogy az így kapott információkat tegyék majd közzé az internetes stb. fórumokon. Utakkal kapcsolatos információk kaphatók: Doncsecz András Városüzemeltetési vezető (553 – 030 vagy andras@szentgotthard.hu) Törő Eszter ügyintéző (553 – 014 vagy toro.eszter@szentgotthard.hu).

Köszönjük, ha a Közleményünkben írtak szerint járnak majd el.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal