Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentés tárgyában

Lakossági tájékoztató a téli rezsicsökkentés tárgyában
2018. augusztus 28. kedd, 12:47

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentésben még nem részesült szentgotthárdi háztartásoknak (ahol nem gázzal, elektromos árammal, vagy távfűtéssel történik a fűtés) egyszeri támogatás igénylésére van lehetőségük Magyarország Kormányának döntése alapján.  Ennek biztosítása érdekében a Belügyminisztérium részére Önkormányzatunk igényfelmérést végez.

 

 

Háztartásonként 1 db igénybejelentő lap nyújtható be

- levélben a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9971 Szentgotthárd, Pf.: 23.) címezve, vagy

- személyesen Laczó Évánál, a hivatal szociális ügyintézőjénél (I. emelet 3. számú irodahelyiség), vagy

- szkennelve a laczoeva@szentgotthard.hu elektronikus levélcímre küldve, vagy

- a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali kapujára megküldött elektronikus dokumentumként.

Az igénylőlap benyújtási határideje 2018. október 15. napja. E határidő elmulasztása jogvesztő! Az igénylőlap letölthető innen, vagy átvehető Laczó Éva szociális ügyintézőnél.

A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye kell, hogy legyen. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közösségét kell érteni.

Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), mely később nem módosítható. A természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például szállítási, darabolási költségeket.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely:

  • gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és korábban már részesült téli rezsicsökkentési támogatásban,
  • kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat a benyújtott igénylések vonatkozásában előszűrést köteles végezni. A távhőszolgáltatónál ellenőrzi, hogy az igénybevevő háztartás rendelkezik-e távhőszolgáltatási szerződéssel illetve ellenőrzi, hogy az adott háztartásra már nyújtottak-e be igénybejelentést. Ezen kívül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív és helyszíni, szúrópróbaszerű vizsgálatot végez. Amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzatnak szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntető eljárást kell kezdeményeznie.

Ha az igénylést személyesen adja le, kérjük, hozza magával lakcímkártyáját is!

További információval ügyfélfogadási idő alatt Laczó Éva szociálpolitikai ügyintéző áll rendelkezésre a fent megjelölt irodában vagy a (+36-94) 553-052 telefonszámon.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyszeri természetbeni támogatás pontos időpontjáról információval jelenleg nem rendelkezünk!

Az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztató itt tölthető le.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal