Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Semmelweis Nap kitüntetésekkel

Semmelweis Nap kitüntetésekkel
2017. július 10. hétfő, 13:58

Szentgotthárdon július 3-án tartották a Semmelweis Napot. Az ünnepségen adták át a Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat dr. Aknay Imre háziorvosnak, és Herczeg Lászlónénak, a Városi Gondozási Központ munkatársának.

Az önkormányzati hivatal Refektóriumában a Himnusz elhangzása után Goethe: A tündérkirály című versét Lang Márk, a Vörösmarty Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulója adta elő. A szentgotthárdi önkormányzat nevében Huszár Gábor polgármester köszöntötte az orvosokat, ápolókat, védőnőket, család- és szociális gondozókat és az intézményvezetőket. „Július 1-jét az orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak születése napjához kötik. Ő az, akinek a munkássága a mértékadó orvosi egyetemeken mai napig világszerte tananyag. Ő volt az, aki a világon először vezetett be egy nagyon könnyen elérhető, olcsó eszközt, amivel a halálozások számát töredékre csökkenthették. A mai egészségügy általános helyzete mindannyiunk előtt jól ismert, sajnos cseppet sem szívderítő. Mind az egészség- ügyben, mind a szociális szférában folyamatosan változások zajlanak. Napi szinten érezzük az alulfinanszírozottságból, pályaelhagyásból adódó problémákat. Ennek ellenére Szentgotthárd igyekszik mindent megtenni, hogy az egészségügyben és szociális szférában dolgozók méltó körülmények között gyakorolhassák szép hivatásukat. Azt a szolgálatot, amelyet a nehézségek ellenére is szívből, nap mint nap megújulva vállalnak.

Ma Szentgotthárdon az alapellátásban 4 felnőtt-, 2 gyermek-, 2 felnőtt fogászati háziorvosi körzet működik, továbbá iskolafogászat is ellátja a 3-18 éves korosztályt. Közel 20 szakrendelés várja a város és a térség rászoruló betegeit a Rendelőintézetben a megfelelő szakorvosokkal, egy sikeres pályázat kapcsán pedig 2013 óta Egészségfejlesztési Iroda is működik, ahol elsősorban preventív tevékenységet folytatnak. A Tótágas Bölcsődében szeptembertől plusz csoportot nyitunk, a Család- és Gyermekjóléti Központ március óta sokkal tágasabb, minden szolgáltatás számára megfelelő helyiséggel rendelkező intézményben várja a klienseket. Szeptembertől, hosszú folyamat végén talán most már biztosra mondhatom, hogy betöltik az I. sz. gyermek háziorvosi körzetet – ez a városnak és a térségnek nagy előrelépés lenne. Úgy vélem azonban, hogy az egészségügy és szociális terület minősége mégsem a gépek, eszközök, megfelelő helyiségek meglétén múlik, hanem a szakemberen, ápolókon, orvosokon, gondozókon.” Huszár Gábor az önkormányzat nevében megköszönte az egészségügyi és szociális területen dolgozók áldozatos munkáját. Németh Olivér, az Arany János Általános Iskola 3. osztályos tanulója Nagy Bandó András Példaképek c. versét mondta el, majd a polgármester átadta a kitüntetéseket. A Szentgotthárd Egészség- ügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat dr. Aknay Imre háziorvos kapta.

Dr. Aknay Imre 1947-ben született Budapesten. Az általános iskolát Kispesten végezte, a Széchenyi István Gimnáziumban érettségizett Budapesten. A Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1972-ben szerezte meg általános orvos diplomáját. Ezt követően rögtön elhelyezkedett Szekszárdon a Megyei Kórház Belgyógyászatán. Munka mellett folyamatosan képezte magát, 1976-ban belgyógyászati betegségek szakon szerzett szakorvosi bizonyítványt, 1997-ben pedig házi orvostanból szakvizsgázott. 1976-tól 1988-ig Pincehelyen dolgozott háziorvosként, 1988 februárjától Szentgotthárdon a felnőtt III. sz. körzet betegeit látta el kezdetben közalkalmazottként, majd vállalkozó háziorvosként. Három évtizeden keresztül szívvel-lélekkel, kellő tiszteletadással, sokszor humorral gondozta a hozzá tartozó betegeket, nemcsak a rendelőben, hanem szükség esetén a betegek otthonában. Napi rendelési ideje mellett évtizedeken keresztül a szentgotthárdi orvosi ügyeleti ellátás biztosításában is példamutatóan, szinte élenjáró orvosként vette ki részét. A körülötte élők szeretetét, megbecsülését élvezi. Orvos kollégái és az asszisztencia érdekeiért mindig kiállt és kiáll, szinte az egyetlen orvos, aki folyamatosan kapcsolatot tart, konzultál az önkormányzattal. Hivatásszeretete, megbízhatósága töretlen. Szorgalma, munkabírása irigylésre méltó, kollégái számára is példaértékű. Labritz András zongorajátékát követően Herczeg Lászlónénak is átadta a polgármester a Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díjat.

Herczeg Lászlóné általános iskoláit Gasztonyban és Rátóton végezte, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, a Rudas László Közgazdasági Szakközépiskolában, gyors- és gépíró, igazgatási ügyintézői szakképesítést szerzett. 1980 és 1993 között adminisztrátorként, bérelszámolóként dolgozott. 1993. április 1-jétől a Városi Gondozási Központ munkatársa. Azért, hogy munkahelyén és a szociális szféra területén kompetens és hiteles szakember legyen, munka mellett folyamatosan képezte magát – szociális gondozó és szervező, majd mentálhigiénés asszisztensi végzettséget szerzett. Kezdetben az Idősek Klubjában tevékenykedett, majd a szociális étkeztetés terület feladatát látta el, emellett az intézmény személyi anyagát is kezelte. Munkáját mindig példamutató magatartással, nagy szaktudással maximális elhivatottsággal a szakma iránti tisztelettel csendben és szerényen végezte. Az ellátottakkal szemben kellő odaadással végzi munkáját, amivel maximálisan elnyeri bizalmukat. Munkatársaival harmonikus és együttműködő a kapcsolata. Szorgalma, munkabíró képessége irigylésre méltó, kollégái számára példaértékű. Több mint két évtizeden át teljesített szakmai munkájával hozzájárult a város és a kistérség jobb, hatékonyabb szociális ellátórendszerének fejlődéséhez. A városi Semmelweis ünnepséget fogadással zárták.