Pályázatok
Pályázatok
Rendezvények 2019.
Rendezvények 2019.
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Máriaújfalu - Szennyvíz projekt
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
IX. évfolyam 7. szám
Kiemelt hírek

Városi Semmelweis napi ünnepség

Városi Semmelweis napi ünnepség
2018. július 26. csütörtök, 08:54

Szentgotthárdon július 4-én tartották a Semmelweis napot, az önkormányzati hivatal Refektóriumában. Köszöntötték az egészségügyben, szociális területen dolgozókat és megemlékeztek a kétszáz éve született Semmelweis Ignácról is. A szentgotthárdi önkormányzat kitüntetéseit is átadták.

Huszár Gábor polgármester köszöntötte a város egészségügyi intézményeinek dolgozóit, és nyugdíjasait, külön megemlítette azokat a távollévőket, akik jelenleg is az egészségügyet szolgálják – hiszen az egészségügy folyamatos, 24 órás szolgálat. A mai egészségügy általános helyzete mindannyiunk előtt jól ismert. Mind az egészségügyben, mind a szociális ágazatban folytonos változások zajlanak. „Érezzük a még mindig alulfinanszírozottságból adódó problémákat, a pályaelhagyást, a képzett szakemberek hiányát. Ennek ellenére Szentgotthárd Város Önkormányzata minden évben erejéhez mérten fejleszti az egészségügyi és szociális szolgáltatások tárgyi, vagy éppen személyi feltételeit és mindent megtesz, hogy az egészségügyben és szociális szférában dolgozók méltó körülmények között gyakorolhassák szép hivatásukat. Az önkormányzati fenntartású intézményekben köszöntük meg az önök áldozatos munkáját. Tudom, ez szinte eltörpül amellett a szolgálat mellett, amit a nehézségek ellenére is szívből, naponta megújulva vállalnak. Önök, akik az emberek megsegítését választották hivatásul, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a családok, az idősek, a betegek, a kisgyermekek, a rászorulók kiegyensúlyozottabb esélyekkel élhessenek és érezhessék, hogy nem maradnak segítő támasz nélkül. Köszönöm lelkiismeretes munkájukat, kívánom, hogy maradjanak hűek választott hivatásukhoz.”

Dr. Kovács Boglárka, járási tisztifőorvos, osztályvezető elmondta, a magyar egészségügy hagyománya, hogy Semmelweis Ignác születésnapjához kötődően köszöntik az egészségügyi és szociális dolgozókat. Semmelweis Ignác küzdelmes élete és munkássága immár a világemlékezetnek is része, követendő példakép, arra figyelmeztet, hogy észre kell venni az újszerű gondolatokat, meg kell látni azt is, ami sokszor láthatatlan. A magyar egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók, szociális munkások elhivatottsággal végzik munkájukat, köszönetet mondott azért, hogy segítenek a betegeken, elesetteken.

Sulics Renáta és Szabó Alex „A zene az kell” című dalt adták elő, majd Huszár Gábor polgármester átadta a kitüntetéseket. Szentgotthárd Egészségügyéért, Szociális Ellátásáért Díjat kapott Nagy Károlyné szakasszisztens és Mesics Kálmánné a Városi Gondozási Központ gondozónője. Az ünnepségen méltatták pályafutásukat. 

Nagy Károlyné, Kati általános iskolai tanulmányait Szentgotthárdon végezte. Szombathelyen az Egészségügyi Szakiskolában szerzett általános ápoló- és asszisztens képesítést, munka mellett érettségizett és pszichiátriai gondozó szakosítást is szerzett.

Munkája a lelki és mentális problémával küzdő emberek segítése, gyógyítása. Ez a sokszor embert próbáló tevékenység kevésbé látványos, de napjainkban sajnos egyre fontosabbá válik. Embersége, mások problémáira való ráhangolódása kiváló, munkájában rugalmas és toleráns, a szakorvosokkal való együttműködése kifogástalan. A Rendelőintézetben két évtizede végez lelkiismeretes munkát, maximális elhivatottsággal, melyért méltó elismerés e díj.

Mesics Kálmánné, Kati nővér a Városi Gondozási Központ gondozónője 2000 októberétől. Az elmúlt 18 évben a szociális és egészségügyi problémák miatt kiszolgáltatott magányos, egyedülálló idős emberek gondozásán, ápolásán, érdekeik képviseletén fáradozott. Először a gondozóházban, majd a házi segítségnyújtás területén, napjainkban pedig az Idősek Klubjában.

Munkáját mindig példamutató magatartással, nagy szaktudással, rendkívüli elhivatottsággal végzi. Tevékenysége során kellő tiszteletadással fordult és fordul az idős betegekhez, amivel maximálisan elnyerte és elnyeri a bizalmukat. Munkatársaival is harmonikus és együttműködő a kapcsolata.

Mesics Kálmánné ez idáig teljesített kiváló szakmai munkájával hozzájárult a város és a kistérség jobb és hatékonyabb szociális ellátó rendszerének fenntartásához és fejlődéséhez.

Az idén, rendhagyó módon, díszoklevél átadására is sor került a városi ünnepségen. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Védőnők Napja alkalmából Arany Oklevelet adományozott Kovács Lászlóné szentgotthárdi védőnőnek. Az elismerést Huszár Gábor polgármester és a területi vezető védőnő, Hertelendi Beáta Tünde adta át.

Kovács Lászlóné, Erzsi néni 1968-ban kezdett Szentgotthárdon dolgozni, előtte helyettesként Körmenden is dolgozott rövid ideig. Védőnőként, majd vezető védőnőként tevékenykedett egészen nyugdíjba vonulásáig. Pályafutása alatt Szentgotthárd és városrészei 0-18 éves korosztályának fejlődését kísérhette végig. Kismamák százait és gyermekeik százait támogatta, gondozta, látta el tanácsaival. Fáradhatatlan, lelkiismeretes, munkája iránt elhivatott szakember. Tevékenységét mindig lelkiismeretesen végezte az anyák és gyermekeik érdekében, generációk nőttek fel a keze alatt.

(Kovács Lászlóné, június elején nem tudott Budapestre utazni, ezért vehette át a városban az oklevelet).

A programot Semmelweis Ignác születésének 200. évfordulójának tiszteletére, előadással folytatták. A Galagonya Szív Klub lelkes tagjai: Keserüné Magdi néni, Dr. Gömbös Sándorné Zsuzsa néni, Szabó Elekné Betti néni és Misikné Zsuzsa néni mutattak be az „anyák megmentőjének, a tudomány mártírjának” életéből szemelvényeket.

Az önkormányzati ünnepséget meglepetéssel zárták, a város legújabb művészeti csoportja: Kanics Kristóf, Nagy Róbert, Sulics Renáta, Sebestyén Levente, Szabó Alex (még nincs neve az együttesnek) két dalt adott elő, nagy sikerrel fogadták őket.

Az estet a Justfood felajánlásával fogadással zárták.

A Semmelweis Napi megemlékezés a Csákányi László Filmszínházban folytatódott, ahol Az életmentő – Semmelweis Ignác igaz története c. filmet láthatták, az érdeklődök.

Fotó: Bana Ferenc

Szerző: Treiber Mária
Forrás: Szentgotthárd Város Önkormányzata