Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

A család a szolgáló szeretet tűzhelye

A család a szolgáló szeretet tűzhelye
2018. január 31. szerda, 09:44

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd meghívására, a keresztény szerda esték előadássorozat keretében január 17-én dr. Székely János megyéspüspök tartott előadást a szentgotthárdi Refektóriumban, „A család az élet bölcsője” címmel. A programra nagyon sokan voltak kíváncsiak. Előadása végén dr. Székely János püspök válaszolt kérdéseinkre.

– A Boldogságos Szűz Máriát miként helyes, illetve kell tisztelni? Úgy, mint a többi szentet, akikhez segítségért folyamodunk egy-egy alkalomkor?

– A Biblia több helyen is kiemeli Jézus édesanyjának egészen különleges helyét az üdvtörténetben. A Jelenések Könyvében olvashatjuk: Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony; öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona. Vagyis a Szentírás kimondja, Jézus anyja a Menny Királynője. Ezt erősíti meg a Szűzanya hálaimájában is: „Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék”. A szentek között egészen különleges helye van a Szűzanyának. Miért? Mert általa öltött testet az Isten. Ahhoz, hogy Isten a maga teljes valóságában megjelenhessen a történelemben, ahhoz kellett valaki, aki egész lényével IGENT mond.

– A nem szentségi házasságban, de polgárjogilag párkapcsolatban élők hogyan, miként részesülhetnek az egyházi szentségekben (felnőtt keresztelés, bérmálkozás, szentáldozás)?

– Ha valakinek nincs szentségi házassága, de kereső és nyitott szívű ember, aki szeretne a hit felé lépni, őket az egyház mindig nagyon nagy örömmel fogadja. Lehetséges egy bizonyos ideig való tanulás után – a hit legalapvetőbb ismeretének elsajátítását, elfogadását követően –, az egyház életébe való bekapcsolódást követően nyitva áll előtte a szentségek felvételének lehetősége. S, ha mindketten szabadállapotúak, akkor egyházi szentségi házasságot is köthetnek. Ha valakinek a szentségi házassága felbomlott, akkor meg kell vizsgálni, hogy a megkötött házasság mennyire volt Isten előtt teljes mértékű? Ahhoz, hogy teljes értékű, érvényes legyen egy házasság, ahhoz kell, hogy mind a két fél a lelke mélyén a házassági döntést kimondja, meghozza. Nemcsak szavakkal, hanem a szíve mélyén is akarja ezt a feltételek nélküli, kizárólagos-végérvényes szeretetszövetséget. Ha ebből az „igenből” valami hiányzott, akkor lehet ezt a házasságot egyházilag érvénytelennek nyilvánítani – ezt követően válik számukra lehetővé a szentáldozáshoz járulás.

– Gyakran hallani a „szolgáló szeretet” kifejezést, ez mit is jelent?

– Jézus azt mondta, arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, a legfőbb parancs a kettős szeretet, Isten és a felebarát iránt – kezdte válaszát a szombathelyi püspök. – Kereszténységünk teljesen hiteltelen, ha csak az imádságokból áll, és ha csak az Istenre figyel, és nem veszi észre a felebarátot. Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd is erre tanít. Egyházunknak nagyon fontos, hogy ne csak beszéljünk a szeretet titkáról, hanem meg is éljük a legszegényebbek, az elesettek felé. Az Evangélium átadásának egyik legfőbb eszköze, módja a hiteles emberszolgálat – mondta dr. Székely János szombathelyi püspök.

Szerző: Horváth R. László
Képek