Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum  pályázatot hirdet  gyermekkönyvtáros  munkakör betöltésére
2021. július 12. hétfő, 07:46

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős , a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó szabályai alapján létesített munkaviszony.

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, a próbaidő időtartama: 3 hónap

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

· olvasószolgálati és tájékoztató munka,

· iskolai csoportok fogadása, könyvtári foglalkozások lebonyolítása,

· vetélkedők, olvasótáborok szervezése, lebonyolítása,

· kapcsolattartás a város óvodáival, iskoláival,

· a portálon és közösségi média felületeken a gyermekkönyvtárral kapcsolatos információk közzététele,

· közreműködés rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Pályázati feltételek:

· felsőfokú végzettség,

· büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

· gyermekközpontú gondolkodás, empátia, tolerancia,

· nyitottság és kreativitás,

· kiváló kommunikációs képesség,

· helyismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· könyvtáros munkakörben szerzett tapasztalat,

· felsőfokú könyvtáros/ informatikus könyvtáros végzettség ,

· segédkönyvtáros OKJ-s szakképesítés,

· pedagógus végzettség,

· gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

· szakmai önéletrajz,

· végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai,

· 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

· a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gyermekkönyvtáros

A pályázat elbírálásának módja és határideje: A személyes meghallgatásokat követően az igazgató 2021. augusztus 19. napjáig dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Horváth Tiborné igazgató ad 06-30-443-0165-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: · www.szentgotthard.hu 2021. július · https://mfvk.hu/ 2021.július

· Szentgotthárd c. újság (rövid hír) 2021. július 16.

 

Forrás: Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum