Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Adminisztrátor álláshely a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban

Adminisztrátor álláshely a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban
2019. január 28. hétfő, 07:18

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet adminisztrátor munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet I.27. Titkársági feladatok

Ellátandó feladatok:

adminisztrációs feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- a képviselő-testületi és bizottsági ülést előkészítő, valamint az ülés utómunkálataival kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása, jegyzőkönyvezési feladatok,

- segítséget nyújt az iktatásban, a postázásban, a postakönyv írásában, az irattár rendezésében, az iratselejtezésben, az iratok levéltárba adásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,

- középiskolai végzettség,

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- a 6 hónapos próbaidő vállalása.

Elvárt kompetenciák:

- precíz, igényes, önálló munkavégzés,

- jó kommunikációs képesség írásban és szóban,

- több feladat párhuzamos kezelésének képessége.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- gyors- és gépírói szakképesítés,

- jegyzőkönyvvezetői szakképesítés vagy jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatos munkatapasztalat,

- ASP rendszerismeret,

- ügykezelői alapvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint,

- végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- erkölcsi bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján) vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,

- hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,

- nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. március 18.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Krajczár Róbert hatósági és koordinációs vezető nyújt a 94/553-017-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9971 Szentgotthárd, Pf: 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:Szt/ 697-1./2019., valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembe vételével, gyakorlati vizsgát követően a kinevezési jogkör gyakorlója (jegyző) dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.szentgotthard.hu – 2019. január 28.
- www.hivatal.szentgotthard.hu – 2019. január 28.
- www.kozigallas.gov.hu – 2019. február 1.
- Szentgotthárd újság – 2019. február 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jegyző fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal