Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláshirdetés - Általános egészségügyi asszisztens

Álláshirdetés - Általános egészségügyi asszisztens
2020. november 04. szerda, 09:28

A Rendelőintézet Szentgotthárd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Általános egészségügyi asszisztens munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Járóbeteg szakrendeléseken asszisztensi tevékenység
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, egészségügyi szakirány,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség
• 18. életév betöltése
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, Endoszkópos szakasszisztens képesítés
• Egészségügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
• Felhasználói szintű egészségügyi medikai rendszer kezelésének ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
• Végzettségeket igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Érvényes működési nyilvántartás, MESZK tagság
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
• Beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak az állás elnyerése esetén eleget tesz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ginder Bernadett nyújt, a 06-94/380-042 (201 mellék) -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Rendelőintézet Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/5-54/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Általános egészségügyi asszisztens.
vagy
Elektronikus úton Ginder Bernadett részére a munkaugy@rendelointezetsztg.hu e-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Ginder Bernadett, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rendelointezetsztg.hu honlapon szerezhet.

Forrás: Rendelőintézet Szentgotthárd