Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláshirdetés - Esetmenedzser

Álláshirdetés - Esetmenedzser
2021. október 28. csütörtök, 13:44

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Esetmenedzser munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  • határozott idejű 2 év -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

  • Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

  • Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, olyan a gyermekek érdekeit védő speciális, személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését.

 

Illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete,

gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális ágazat területe - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

B kategóriás jogosítvány,

Munkakör betöltéséhez saját gépjármű használata, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főiskola


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

erkölcsi bizonyítvány,

végzettségeket igazoló dokumentumok másolata,

motivációs levél, önéletrajz,

hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-14/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser.

Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu - 2021. október 27.

csaladsegito-szentgotthard.hu - 2021. október 28.

www.szentgotthard.hu - 2021. október 28.

 

Forrás: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd