Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláshirdetés - Óvodapedagógus

Álláshirdetés - Óvodapedagógus
2020. november 04. szerda, 14:21

A Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde a „Közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde

Játékvár Óvodája, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- felsőfokú, főiskolai óvodapedagógusi végzettség,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz, szakmai életút,

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozás eltiltása alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

- egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varjuné Molnár Katalin nyújt, a 94/554-059, 06/30/617-9444

A pályázatok benyújtásának módja:

- formája: postai úton,

- címzése: Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde,

9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 14.

- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:

SZsz/293.-3./2020. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A munkakörök betölthetőségének időpontja: 2020. december 1. napja.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. november 27.

A pályázati kiírások további közzétételének helye, ideje: · www.kozigallas.gov.hu – 2020. november 4. · www.ovodaksztg.hu -2020. november 4. · www.szentgotthard.hu – 2020. november 4. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ovodaksztg.hu honlapon szerezhet.

Forrás: SZEOB