Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláshirdetés - Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser

Álláshirdetés - Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser
2021. július 06. kedd, 15:54

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd szociális diagnózis felvevő esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szociális diagnózis készítése, családgondozás, kliensekkel, jelzőrendszerrel való kapcsolattartás a szociális munka módszereivel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 2. melléklete szerint,

• fő szempont szerint, szociális ágazatban eltöltött szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• kozigallas.gov.hu - 2021. július 9.

• csaladsegito-szentgotthard.hu - 2021. július 7.

• www.szentgotthard.hu - 2021. július 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csaladsegito-szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

 

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Központ