Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláshirdetés - Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser

2021. október 28. csütörtök, 14:04

A Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet:

Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális diagnózis készítése, családgondozás, kliensekkel, jelzőrendszerrel való kapcsolattartás a szociális munka módszereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete,

gyermekjólét, gyermekvédelem, szociális ágazat területe - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Munkakör betöltéséhez saját gépjármű használata, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, motivációs levél, önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

erkölcsi bizonyítvány,

végzettségeket igazoló dokumentumok másolata,

motivációs levél,

önéletrajz,

hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezelésről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 17.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89-13/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális diagnózis felvevő esetmenedzser.

Elektronikus úton Uhor Anita részére a csaladsegito@csaladsegito-szentgotthard.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes interjú keretében, illetve írásban történő visszajelzés útján.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu - 2021. október 31.

csaladsegito-szentgotthard.hu - 2021. október 28.

www.szentgotthard.hu - 2021. október 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csaladsegito-szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd