Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Álláslehetőségek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál

Álláslehetőségek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
2018. július 20. péntek, 09:41

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd 3 pozícióban kínál álláslehetőségeket: 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd

                  a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd 
család-és gyermekjóléti központ

2 fő iskolai szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskolai szociális munkás szakember az iskolai, óvodai közegben támogató, preventív tevékenységet végez. Segíti a tanulókat, a diákok családjait, pedagógusokat a felmerülő problémák azonnali kezelésében. Egyéni és csoportos esetkezelés keretében meghallgatja, és segítséget nyújt a tanulok számára. Veszélyeztetettséget felismerő, kezelő, és megszüntető specifikus feladatellátást végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 B kategóriás jogosítvány,

 Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Saját gépkocsi használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-6/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő iskolai szociális munkás.

 Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül

 Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően, személyes meghallgatás - interjú útján

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• csaladsegito.szentgotthard.hu - 2018. július 17.

 www.szentgotthard.hu - 2018. július 18.

• kozigallas.gov.hu - 2018. július 23.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito.szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd    

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd 
család-és gyermekjóléti szolgáltatás

1 fő családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

családgondozás, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka módszereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 Főiskola,

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 B kategóriás jogosítvány,

 Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Saját gépkocsi használata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő családsegítő.

 Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül

 Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően, személyes meghallgatás - interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 csaladsegito.szentgotthard.hu - 2018. július 17.

  www.szentgotthard.hu - 2018. július 18.

  kozigallas.gov.hu - 2018. július 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito.szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

 

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd