Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd - óvodai - iskolai szociális munkás álláshely

Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd - óvodai - iskolai szociális munkás álláshely
2018. október 11. csütörtök, 08:36

Család-és Gyermekjóléti Központ - Szentgotthárd a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd 1 fő óvodai - iskolai szociális munkás munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai - iskolai szociális munkás szakember az óvodai, iskolai közegben támogató, preventív tevékenységet végez. Segíti a tanulókat, a diákok családjait, pedagógusokat a felmerülő problémák azonnali kezelésében. Egyéni és csoportos esetkezelés keretében meghallgatja és segítséget nyújt a tanulók számára. Veszélyeztetettséget felismerő, megszüntető specifikus feladatellátást végez. tanulók számára. Veszélyeztetettséget felismerő, kezelő és megszüntető specifikus feladat ellátást végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

B kategóriás jogosítvány,

Végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes okiratokba való betekintés, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8)található kizáró okok nem állnak fenn, erkölcsi bizonyítvány pályázathoz való csatolása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

saját gépkocsi használata

saját gépkocsi használata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ - Szentgotthárd címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 75-14/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodai - iskolai szociális munkás.

Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül

Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően, személyes meghallgatás - interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- csaladsegito.szentgotthard.hu - 2018. október 11.

- www.szentgotthard.hu - 2018. október 11.

kozigallas.gov.hu - 2018. október 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito.szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

Forrás: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd