Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Egyéb hírek

Családsegítő álláshely a Család-és Gyermekjóléti Központnál

Családsegítő álláshely a Család-és Gyermekjóléti Központnál
2017. július 27. csütörtök, 10:41

Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, H - 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozás, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka módszereivel. Szentgotthárd Járás területén az ellátottak figyelemmel kísérése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• saját gépkocsi használata szükséges

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes adatok betekintéséhez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8) található kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 94/380-068 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Család -és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd címére történő megküldésével (H - 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

• Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, H - 9970 Szentgotthárd, Vajda János utca 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás - interjú útján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• közigallas.gov.hu - 2017. július 31.

• csaladsegito.szentgotthard.hu - 2017. július 27.

• www.szentgotthard.hu - 2017. július 27.

Forrás: Család-és Gyermekjóléti Központ