Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Egyéb hírek

Családsegítő álláshely a Család-és Gyermekjóléti Központnál

Családsegítő álláshely a Család-és Gyermekjóléti Központnál
2016. június 17. péntek, 10:48

Család-és Gyermekjóléti Központ - Szentgotthárd a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Család-és Gyermekjóléti Központ - Szentgotthárd családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, H-9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozás, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete alapján ,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- saját gépkocsi használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat személyes adatokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15.§ (8) található kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. július 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita, Tóth Rita nyújt, a 94/380-068 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Család-és Gyermekjóléti Központ - Szentgotthárd címére történő megküldésével (H - 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 202-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
mail címen keresztül
Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, H - 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően, személyes meghallgatás - interjú útján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- kozigallas.gov.hu - 2016. június 21.
- csaladsegito.szentgotthard.hu - 2016. június 17.
- www.szentgotthard.hu - 2016. június 17.

 

Forrás: Család-és Gyermekjóléti Központ