Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

FELHÍVÁS - A kerti hulladékégetés szabályairól

FELHÍVÁS - A kerti hulladékégetés szabályairól
2020. február 25. kedd, 08:34

A tavaszi időben egyre több helyen kezdik meg a tavaszi munkákat és a kerti égetéseket. Azonban több esetben is előfordult, hogy nem tartják be az általános égetési szabályokat. A kerti, mezőgazdasági és növényi hulladékok belterületi égetését jogszabály szigorúan tiltja, de le lehetőséget ad az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra.

Szentgotthárdon önkormányzati rendelet teszi lehetővé és határozza meg, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet égetni a településen. Ilyen rendelet hiányában egyáltalán nem lehetne a kertekben kerti hulladékot égetni. A tilalom kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági területekre is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az általános égetési szabályokat minden esetben maradéktalanul be kell tartani!

Szentgotthárd Város közigazgatási területén a kerti hulladék égetésére vonatkozó hatályos helyi szabályozás előírásai:

· Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

· Tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember 1-jétől április 30-ig heti két alkalommal, hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

· Hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vagy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság az alábbi előírásokra hívja fel a lakosság figyelmét:

· Az égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha a szél feltámad, a tüzet azonnal el kell oltani

· Kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz!

· A tűz gyújtója köteles gondoskodni annak őrzéséről és veszély esetén eloltásáról!

· Az öltözet a szabadtéri tűz tulajdonságaihoz igazodjék (kerülni kell a bő, lebegő ruházatot, a tűz közelségét)!

· A tűz helyszínén készenlétben kell tartani olyan eszközöket és felszereléseket, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható (lapát, kerti csapra szerelt locsolótömlő illetve vízzel teli hordó)!

· Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni!

· Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot!

A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem a társhatóságokkal közösen folyamatos ellenőrzéseket tart, melyen a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják. Abban az esetben, ha egy ellenőrzés során, vagy tűz esetén a kiérkező hatóság azt tapasztalja, hogy az égetésnél nem tartották be a fenti előírásokat, hatósági eljárást kezdeményez.

Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése miatt tűz keletkezik, a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedhet. Abban az esetben pedig, ha a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet okoz, és emiatt tűzoltói beavatkozás is szükségessé válik, a kötelező bírság legkisebb mértéke 200.000 Ft, legnagyobb mértéke 3.000.000 Ft.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal kéri a lakosságot, hogy tartsák be az égetés szabályait, minden esetben körültekintően járjanak el, és szeles időben függesszék fel az égetést!

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal