Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIII. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Határvadász toborzás

Határvadász toborzás
2017. június 27. kedd, 21:34

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére. A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően - sikeres vizsgaesetén - őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén - sikeres modulzáró vizsga letétele esetén - a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

Illetmény:

- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 161 000 Ft/hó munkabér,

- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok:

a) az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól 38650 Ft összegig terjedhet,

b) éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c) készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

- teljesítményjuttatás - az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően - évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),

- a túlszolgálat ellentételezése - a hivatásos állomány tagjának választása szerint - pénzben vagy szabadidőben.

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

Illetményen kívüli juttatások:

- cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),

- lakhatási támogatás:

a) lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

b) lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

c) szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

- természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

- évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

- munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

- egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

- belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

- kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

- támogatások:

a) üdülési támogatás,

b) családalapítási támogatás,

c) illetményelőleg,

d) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

- szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

- egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

- folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

- rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

- hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

Munkavégzés helye:

- a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

- a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

Felvételi követelmények:

· betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

· magyar állampolgárság,

· állandó belföldi lakóhely,

· érettségi bizonyítvány,

· büntetlen előélet,

· fizikai alkalmasság,

· pszichológiai alkalmasság,

· egészségügyi alkalmasság,

· pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

· kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

· gépjárművezetői engedély megléte,

· angol, német, francia, kínai, arab, orosznyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

· harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések 2016. novemberétől több helyszínen folynak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan indulnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

· a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

· a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

· a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

· az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Határvadász".

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80/203-983 ingyenesen hívhatótelefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a Rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat benyújtható a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához is az alábbi elérhetőségeken.

Személyesen: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C., elektronikusan: humszolg.vasmrfk@vas.police.hu.

Információ, tájékoztatás kérhető a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság toborzó csoportjának vezetőjétől.

Varga Dóra r. főhadnagy (06-94/521-011, 15-21-es mellék, +3620/449-4265, vargad@vas.police.hu)

 

Forrás: Országos Rendőr-főkapitányság
Képek