Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

KÖZLEMÉNY a 2018/2019. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról

KÖZLEMÉNY  a 2018/2019. tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskola első évfolyamába történő beiratkozásáról
2018. április 03. kedd, 16:46

A 2018/2019. tanévben tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint határozom meg:

2018. év április hónap 12. nap 8:00-19:00 óra

2018. év április hónap 13. nap 8:00-19:00 óra

A szülő a 2018. évben tankötelessé váló gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen a — a megyeszékhely szerinti járási hivatal által meghatározott és közzétett — felvételi körzetében lakik.

A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

Elutasítás esetén a döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslattal lehet élni, melyet az iskola fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél nyújthat be.

 

Szentgotthárd, 2018. március 2.

Dr. Orbán István sk. hivatalvezető

 

 

A közlemény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) valamint a 37. § (2) bekezdése és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakon alapul.

Forrás: Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatal