Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Munkaszervezet vezető álláshely - Pannon Kapu Kulturális Egyesület

Munkaszervezet vezető álláshely - Pannon Kapu Kulturális Egyesület
2018. december 03. hétfő, 08:19

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület pályázatot hirdet munkaszervezet vezető munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű MT. szerinti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az egyesület alapszabályában, valamint az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglalt feladatok ellátásának szervezése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL tv. alapján. A munkaszervezet vezető feladata és felelőssége az egyesület munkaszervezete szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A munkaszervezet vezető a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett vezetői megbízás keretében végzi az egyesület alapdokumentumaiban foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, működésének biztosítását, költségvetésének betartását. Felelős az egyesület munkaszervezetének működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért, és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Bér: közös megegyezés alapján

 

Pályázati feltételek:

1. Főiskola, és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

2. Felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett - Legalább 3 év szakmai tapasztalat,

3. büntetlen előélet,

4. magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

1. Német/angol/szlovén nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 4-től 2018. december 31-ig

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Károly Andrea Júlia elnök nyújt a 20/236-4165-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Károly Andrea Júlia részére a karoly.andrea@pannonkapu.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az egyesület elnöksége dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

Forrás: Pannon Kapu Kulturális Egyesület