Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Egyéb hírek

Pályázat a Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására

Pályázat a Gotthard-Therm Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására
2021. július 13. kedd, 08:24

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 100 %-os tulajdonában lévő Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói munkakörének ellátására: 

A betöltendő munkakör megnevezése: ügyvezető igazgató
A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 3/A.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény irányadó szabályai alapján létesített munkaviszony.
A munkaviszony időtartama: 5 év (2021. szeptember 1. napjától 2026. augusztus 31. napjáig). A próbaidő időtartama: 3 hónap.
Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint
Az ügyvezető és fürdőigazgató feladata:
• a Kft. irányítása,
• a Kft. gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, reorganizálása, és a versenyképesség fejlesztése,
• rövid, közép- és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, annak végrehajtása,
• a vendéglétszám növelése,
• a Gotthárd-Therm Kft. által működtetett St. Gotthárd Spa & Wellness fürdő fürdőigazgatói feladatainak ellátása, a fürdő szakmai irányítása és vezetése.

Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• egyetemi vagy főiskolai végzettség,
• legalább 2 év vezetői gyakorlat,
• marketing ismeretek,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel, MS Acoss, MS PowerPoint, vállalatirányítási rendszerek),
• angol és /vagy német nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga megléte,
• „B" kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:
• kiváló kommunikációs képesség,
• kiváló szervezőkészség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakirányú végzettség és szakképzettség,
• gyógy- és/vagy strandfürdőben, illetve hasonló üzemelési struktúrájú szervezetekben, idegenforgalomban vagy vendéglátásban eltöltött szakmai és irányítási tapasztalat,
• több idegen nyelv társalgási szintű ismerete,
• pályázati menedzsmentben való jártasság,
• közbeszerzési eljárások ismerete,
• helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
• motivációs levél,
• a szakmai tevékenységet bemutató részletes, fényképes önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakképesítést, nyelvvizsgát igazoló okirat másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• a fürdő vezetésére, üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó szakmai program (gazdálkodási, reorganizációs, marketing, üzemeltetési elképzelések bemutatása írásbeli dokumentációs anyagban, illetve annak MS PowerPoint adaptációjában),
• szakmai, vezetési gyakorlat igazolásáról szóló iratok, referenciák,
• bérezésre vonatkozó elképzelés,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános Képviselő-testületi ülésen kerülhet sor,
• nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
• összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény szerinti akadálya.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.
A pályázat kizárólag postai úton, zárt borítékban nyújtható be az alábbi címre: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal, Huszár Gábor polgármester, 9971 Szentgotthárd, Pf.:23. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: ügyvezető igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidőt követő első képviselő-testületi ülés.
Felvilágosítás: Huszár Gábor polgármester 06-94/553- 027
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bizottsága értékeli, és meghallgatja a kiválasztott jelölteket, majd ezt követően a képviselő-testület dönt a pályázat elnyerőjének személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• www.szentgotthard.hu 2021. július 13.
• http://thermalpark.hu 2021. július 13.
• Szentgotthárd c. újság (rövid hír) 2021. július 16.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal