Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 6. szám
Egyéb hírek

Családgondozói álláshely

Családgondozói álláshely
2015. szeptember 02. szerda, 12:00

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd családgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, H - 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családgondozás, egyéni és csoportos esetkezelés a szociális munka eszközeivel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, általános szociális munkás, szociális munkás, szociálpedagógus,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8) található kizáró okok nem állnak fenn.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

saját gépkocsi használat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatokba való betekintéshez, munkáltató általi kezeléshez, nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15 § (8) található kizáró okok nem állnak fenn.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Uhor Anita nyújt, a 0694/380-068 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Szentgotthárd címére történő megküldésével (H - 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224-9/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
Elektronikus úton Tóth Rita részére a csaladsegito@sztgnet.hu E-mail címen keresztül
Személyesen: Uhor Anita, Vas megye, H - 9970 Szentgotthárd, Kossuth Lajos út 7.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatás, interjú keretében.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
kozigallas.gov.hu - 2015. szeptember 5.
csaladsegito.szentgotthard.hu - 2015. szeptember 2.
www.szentgotthard.hu - 2015. szeptember 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a csaladsegito.szentgotthard.hu honlapon szerezhet.

Forrás: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat