Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Beszámolók, rendeletmódosítások és kérelmek is napirendre kerültek

Beszámolók, rendeletmódosítások és kérelmek is napirendre kerültek
2022. november 04. péntek, 14:05

2022. október 26-án tartotta soron következő rendes ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadásával, a polgármester beszámolójával és képviselői felvetésekkel indult az ülés.

Megtárgyalták az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetét és elfogadták a 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveket is. 2005 óta minden évben elfogadják Szentgotthárd Város Önkormányzatának következő évre szóló Vagyongazdálkodási irányelveit - erre került sor ez alkalommal is. Az ülésen áttekintették, hogy az éppen aktuális Irányelvek megvalósítása hogyan történt meg, másrészről megvizsgálták, hogy hol, miben lehetne változtatni. Kiemelendő, hogy a szentgotthárdi Kaszagyár területének megszerzése ebben az évben maradéktalanul és teljesen megvalósult, ezzel jelentősen nőtt az önkormányzat vagyonállománya. A terület rekultivációjának első üteme elindult, az eddigi történések finanszírozása Magyarország Kormánya segítségével volt lehetséges. Nagy kihívást jelent a terület hasznosítása az Önkormányzat számára, ugyanakkor egyértelmű, hogy a továbblépéshez újabb támogatás szükséges.

Napirendre került a közlekedés helyzetét tárgyaló előterjesztés is, amely részletesen felvázolja a témát és annak számos aspektusát - így egyebek közt az útfelújításokat és a forgalmi rend változását is. Képviselői, lakossági, illetve hivatali kezdeményezésre több javaslat is megfogalmazódott a város több területén tapasztalható közlekedési szituációk és megoldást kívánó helyzetek okán, amelyeket - az előterjesztés tervezetével együtt - Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2022. október 13. ülésén megtárgyalt. Varga Ferenc őrsparancsnok tájékoztatta a Képviselő-testületet a különböző - a közlekedéssel kapcsolatos - statisztikai adatokról, balesetek számáról, valamint válaszolt a képviselők felvetéseire, kérdéseire. Döntöttek egyebek közt arról, hogy a Pável Á. ltp. 2. ingatlantól nyugatra eső útszakasz 20 méteres szakaszán megállási tilalmat rendelnek el, jóváhagyták a Wesselényi utcában a 30 km/h-ás sebességkorlátozást, valamint az utca mindkét oldalán a várakozási tilalmat. A Honvéd utca 2. szám előtti ingatlannál 2023. április 30-ig megállási tilalmat rendeltek el és további forgalomszervezési kérdésekben is döntéseket hoztak.

Az előírásoknak megfelelően a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók fenntartója évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét. Szentgotthárdon a Városi Gondozási Központ, a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde Tótágas Bölcsődéje lát el ilyen feladatot. Mindhárom intézmény fenntartója a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, működési területük is a szentgotthárdi kistérség, az éves munkáról szóló részletes beszámolójukat azonban a szentgotthárdi képviselő-testület is megtárgyalta. A képviselő-testület összességében a szakmai munkát jó színvonalúnak értékelte és köszönetét fejezte ki az intézmények munkatársainak a nap mint nap végzett munkáért.

Módosították a költségvetési és a helyi adókról szóló rendeletet is. Az előbbi esetében a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történt meg, az utóbbival pedig másképp szabályozták a telek beépítettségének előírásait a sajnálatos rossz tapasztalatok miatt. A módosítással egy igazságosabb rendszer kialakulása kezdődhet el. A telekadó pontosításával a cél az, hogy nem rendeltetésszerű építmény elhelyezésével ne kerülhessen egyetlen adóalany se kedvező adóztatás alá. 10 Ft/m2/év mértékűre nőtt a beépített területen fizetendő telekadó - az így elérhető többletbevétel első sorban az elszabadult energiaköltségek finanszírozását fogja segíteni. A 0 Ft/m2/év új adómérték olyan ingatlanok esetében, amelyek beépítése nem is lehetséges (pl.: árok, kerékpárút stb.).

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos rendelet módosításával a nem természetes személyek vonatkozásában a közszolgáltatási díj szolgáltató által kért emelését határozta meg a Képviselő-testület.

Az Önkormányzat által alapított Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj feltételeit szabályozó rendeletet is módosították. Amennyiben valamelyik kategóriában, azaz a középiskolai vagy a felsőoktatásban tanulmányokat folytatók körében adott évben kevesebb számú pályázat érkezik be, mint amennyi fő az adott kategóriában ösztöndíjban részesülhetne, ezentúl lehetőség lesz ilyenkor - a Széll Kálmán Ösztöndíj Bizottság döntése alapján az éves pénzügyi keret mértékéig - a másik kategóriában több fő támogatására.

Energia-megtakarítást célzó intézkedéseket fogadott el a Képviselő-testület „Szentgotthárd Város Önkormányzatának Energia-megtakarítási intézkedési terve 2022. november 01-től" címmel. E szerint a távhőszolgáltatással érintett épületekben legalább 22%-os hőmennyiség, a gázfelhasználással érintett épületekben legalább 34 %-os gázmennyiség megtakarítást kell elérni. Villamos-energia tekintetében legalább 7 %-os megtakarításra kell törekedni. A pontos intézkedési tervről külön sajtóközleményben adunk tájékoztatást.

2014 óta a JustFood Kft. látja el a közétkeztetési feladatokat Szentgotthárdon. Az intézményvezetők és a szolgáltató részvételével kéthavonta megtartott személyes egyeztetések tapasztalatai, továbbá a közétkeztetési beszámolóhoz kért intézményvezetői vélemények alapján összességében elmondható, hogy a közétkeztetés ellátása során a szolgáltató figyelembe veszi az intézmények észrevételeit és rugalmas hozzáállással oldja meg a felmerült kéréseket. A jogszabályi előírásokban megfogalmazottakat betartják, illetve törekednek arra, hogy a hagyományos ízekhez szokott étkezők is idővel elfogadják a jogszabályi előírásoknak megfelelő, egészséges életmódot szolgáló ételeket.

A város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése tárgyában benyújtott pályázat kivitelezése már folyamatban van. Máriaújfaluban megoldandó feladat a zárt vízelvezető csatornához tartozó, rendkívül rossz állapotú járda felújítása is azonban nem mindenre ad ferdezetet a pályázaton elnyert támogatás - ezért további költségvetési kiegészítésre van szükség. A beérkezett árajánlatok alapján ennek mértéke további 12.101.383,- Ft, amit a 2023. évi költségvetésben kell majd biztosítani.

A Képviselő-testület jóváhagyta Szentgotthárdi Civil Fórum kérelmét, amely alapján a korábban, a városi Civil Alapból elnyert önkormányzati támogatás maradványösszegét a civil iroda mosdójának helyreállítására fordíthatják. Támogatták a Szentgotthárd Énekegyesületet is abban, hogy a támogatás maradványösszegéből Keserü Balázs Szentgotthárdi mise c. művének díszpéldányban történő kiadását finanszírozzák.

Ingatlanügyről és első lakáshoz jutók támogatásáról is döntöttek, zárt ülés keretében a fürdő működtetéséről tárgyaltak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés