Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Beszámolókról, támogatásokról és rendeletmódosításokról is döntöttek áprilisban

Beszámolókról, támogatásokról és rendeletmódosításokról is döntöttek áprilisban
2023. május 04. csütörtök, 13:20

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadása előtt az áprilisi képviselő-testületi ülés keretében vehette át Benczik Róbert Lajos r. főtörzszászló az „Év Szentgotthárdi Rendőre" címet Huszár Gábor polgármestertől.

A 2022. évi zárszámadás elfogadása előtt Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke összegezte az előző év zárszámadásával kapcsolatos legfontosabb adatokat, majd Kóborné Csendes Ildikó, az önkormányzat könyvvizsgálója elmondta, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, pénzügyi kereteit megfelelően használta fel. A 2022. évre is jellemző fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően, az önkormányzat likviditása biztosított volt. A képviselő-testület köszönetét fejezte ki a hivatal pénzügyi csoportjának, illetve az intézmények munkatársainak is.

Napirendre kerültek a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok - így a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft., a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. és a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Kft. - 2022. évi beszámolói, amelyek után a közrend, közbiztonság helyzetét tárgyalták. A témában érintett szervek részletekbe menő tájékoztatást adtak az elmúlt évben ellátott feladatokról, statisztikai adatokról és eredményekről.

Nemcsak a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) tavalyi évről készített beszámolóját, de a város 2023-2024. évre szóló turisztikai cselekvési tervét is elfogadták az ülésen.

Az elmúlt években több olyan változás is történt, amely miatt aktualizálni kellett a városi kitüntetési rendeletet - a változások átvezetését is jóváhagyta a Képviselő-testület.

Módosították a lakáscélú támogatásokról szóló 9/2019. (III.28.) önkormányzati rendeletet is. Az első lakáshoz jutók esetében a jogosultsági feltételeknél a felső jövedelmi határt nettó 420.000,- Ft-ra, a vagyontárgyak együttes értékét 12.000.000,- Ft-ra emelték meg, illetve nőtt az igényelhető önkormányzati támogatás összege is 700.000.-Ft-ról 1.000.000,- Ft-ra.

Az ülésen napirendre vették az Energia megtakarítási intézkedési terv teljesülésének áttekintését is. Amennyiben semmilyen energiamegtakarítási intézkedést nem hozott volna az önkormányzat, akkor az elmúlt fűtési szezonhoz, illetve villamos-energia esetében az elmúlt évhez viszonyítva hozzávetőlegesen 290 millió Ft-tal növekedtek volna meg az önkormányzat energia beszerzésre vonatkozó költségei. Összességében elmondható, hogy rövid távon is jelentős megtakarítást sikerült elérni az intézkedések bevezetésével, ezek nélkül az önkormányzat működtetése, likviditása is veszélybe került volna. A képviselő-testület az eddig hatályban lévő intézkedési terv helyébe egy frissített dokumentumot léptetett életbe 2023. május 01. naptól. Ez alapján az önkormányzati épületekre energiagazdálkodási szakértővel energetikai felülvizsgálatot készíttetnek és a minimális ráfordítást igénylő, energiafogyasztást csökkentő javaslatokat a következő fűtési szezon kezdetéig végrehajtják. A nagyobb beruházást igénylő javaslatok megvalósításához pályázati forrásokat keresnek.

Az Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulást, az abban részt vevő 15 önkormányzatot, továbbá valamennyi önkormányzati és társulási intézményt is ellenőrzi. A testület a 2022. évi belső ellenőri „Éves Ellenőrzési Jelentést" megismerte, az abban leírtakat elfogadta.

Sor került a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap idei első felosztására is. A képviselő-testület minden beérkezett kérelmet támogatott, így a következő időszakban egyebek közt gyermeknap, kirándulás, horgászverseny, táncosok utánpótlás-nevelése, főződélután, közösségi terek fejlesztése is megvalósulhat a civil szervezetek, illetve városrészek által. A táborozási igényeket külön vették, önálló keretet hoztak létre annak érdekében, hogy a szülők költségeit csökkentsék. Szintén külön keretet kapott a Nemzetközi művésztelep támogatása is, illetve a városrészek éves kerete is emelkedett.

Az Önkormányzati Hivatalban megszűnt a sport- és ifjúsági referens álláshely. A feladatok egy részét a hivatali kollegák vették át, a fennmaradók ellátásába pedig önkormányzati szervezeteket vonnak be: a városi sportszervezői tevékenységek ellátására a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft-t, az ifjúsági feladatokban való közreműködésre a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet kérte fel a testület.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum nyári nyitvatartását az intézményvezető javaslatai alapján fogadták el azzal, hogy a Pável Ágoston Múzeum július-augusztus hónapokban bővített nyitvatartással, hétfőtől szombatig, 10.00 - 17.00 óra között fogadja majd a látogatókat.

A képviselők támogatták, hogy a szlovén-magyar határon átnyúló INTERREG pályázati felhívására a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum partnerként pályázatot nyújtson be a Pável Ágoston Múzeum fejlesztésére. Kedvező elbírálás esetén a szükséges saját forrást is biztosítja az önkormányzat, összesen legfeljebb 3100,- Euro összegben.

Mivel az előírások jelentősen szigorodtak, a szabadtéri mobil színpadfedés villámvédelmének hatályos szabályoknak megfelelő megtervezését és kiépítését is támogatták a városvezetők, 590.000,- Ft + ÁFA összeget biztosítva erre a célra.

Idén már 19. alkalommal rendezik meg a Szentgotthárdi Csata Emlékfutást a Szentgotthárdi Történelmi Napok keretein belül. A város és térség sportéletében az évek során az egyik legnagyobb sportrendezvényévé vált ez az esemény, amelyen a helyi amatőr sportolók mellett a vidéki és határon túli versenyzők is nagy számban képviseltetik magukat. A sportesemény megrendezésének költségeihez 700.000,- Ft támogatást szavaztak meg a szervező Szentgotthárdi Sportbarátok Egyesület részére.

Szintén sportcélú eseményt támogattak a következő napirend keretében: a 2023. április 22-én Szentgotthárdon lezajlott „Unita Harcosok Éjszakája" elnevezésű ökölvívó gála rendezvény költségeihez az esemény szervezője, az Örségi Box Club számára 300.000,- Ft támogatás utal az önkormányzat.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesület A HELYSÉG KALAPÁCSA 1844-BEN ÉS NAPJAINKBAN c. projektben foglaltak megvalósítására pályázati támogatást nyert el, a támogatás utalása azonban később történik meg. A pénz megérkezéséig a költségek megelőlegezését az önkormányzat magára vállalta - hozzájárult ahhoz, hogy az egyesület a számára 2023. évben nyújtott önkormányzati működési támogatásból soron kívül erre a célra 1.000.000,- Ft-ot hívjon le azzal, hogy ezt az összeget a pályázaton elnyert támogatás megérkezésekor vissza kell pótolni.

A Szombathelyi Egyházmegye megtette azokat az igénybejelentéseket, melyek alapján élni kíván a máriaújfalui Szent Péter és Szent Pál kápolna és a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium ingatlanok ingyenes tulajdonba vételének lehetőségével. Az ingyenes tulajdonba adás menete a kápolna esetében más, mint az iskoláknál, a kápolna esetében ugyanis az eljárás része a képviselő-testület ingyenes tulajdonba adásról szóló határozatának meghozatala, ami meg is történt ezen az ülésen. Az iskolák esetében erre nincs szükség a jogszabály alapján, viszont az egyházi fenntartó birtokában álló vagyonelemekre a szerződést haladéktalanul, de legkésőbb a nevelési, illetve tanév kezdetéig meg kell kötni. Az iskolaépületekben vannak olyan helyiségek, amelyek - mivel önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódnak (konyha, fogorvosi rendelő) - nem kerültek át még az egyház vagyonkezelésébe. Ezeknek a helyiségeknek a sorsáról tárgyalásokat kell még folytatni, ezért a Képviselő-testület az iskolák vagyonátadása kapcsán egyeztetés kezdeményezésére kérte fel Huszár Gábor polgármestert és dr. Sütő Ferencet, a nemzetiségi, ifjúsági és egyházi ügyek önkormányzati tanácsnokát.

Zárt ülésen keretében folytatódott a munka, ahol a Gotthárd-Therm Kft. üzleti tervével, a SZET Szentgotthárdi Kft. ügyvezetőjének munkabérének megállapításával, ingatlan értékesítésekkel és bérleti díjakkal foglalkozott a Képviselő-testület.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés