Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Civil támogatásokról és beszámolókról is döntöttek - Megtartotta áprilisi ülését a Képviselő-testület

Civil támogatásokról és beszámolókról is döntöttek - Megtartotta áprilisi ülését a Képviselő-testület
2022. április 28. csütörtök, 09:01

A 2022. áprilisi 27-i képviselő-testületi ülés keretében a napirendi pontok előtt Huszár Gábor polgármester egy csokor virággal köszöntötte Faschingné Libricz Irént, aki a megyei március 15-i ünnepségen munkásságának elismeréseként Pável Ágoston Emlékplakettet kapott.

Szokás szerint a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentéssel, illetve a polgármester beszámolójával vette kezdetét az ülés.

Elfogadták Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadását. Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy nagyon fontos az önkormányzat életében a zárszámadás tárgyalása, hiszen most vetünk számot az egész éves munkáról. A zárszámadás tényszámai mutatják a gazdálkodás eredményeit. Megállapították, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben ellátta, biztosította az intézmények és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal működését és – a lakosság részére teljesebb szolgáltatások nyújtása érdekében – megteremtette a pénzügyi fedezetét jelentős számú önként vállalt feladatnak is. A Képviselő-testület megköszönte mindazok munkáját, akik a költségvetés végrehajtásában és a zárszámadás összeállításában közreműködtek.

Minden év áprilisában naprendre tűzik a közrend, közbiztonság helyzetét tárgyaló előterjesztést, ennek keretében pedig aktualizálták a Közbiztonsági Stratégiát is. Varga Ferenc őrsparancsnok elmondta, hogy Szentgotthárdon összességében csökkent a bűncselekmények száma, csupán a vagyon elleni bűncselekmények, illetve a garázdaság száma emelkedett minimálisan. Nem történtek olyan kirívóan súlyos esetek, amelyek kedvezőtlenül befolyásolták volna a helyi lakosság és az idelátogatók biztonságérzetét. A KSH adatai alapján a negyedik legbiztonságosabb járás az országban a szentgotthárdi. Koncz Gabriella kapitányságvezető hangsúlyozta, hogy büszke az eredményekre. Köszönetét fejezte ki a munkatársainak és azoknak a társszervezeteknek, akik közreműködnek a közrend és közbiztonság fenntartásában. Nagy hangsúlyt fektettek a közterületeken a folyamatos egyenruhás jelenlét idejének növelésére és ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének biztosítására is.

A Gotthard Therm Kft. és a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztési Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása után térítési díjak rendeletbe foglalásával folytatódott az ülés. A Képviselő-testület márciusban tett javaslatot a fenntartó Önkormányzati Társulásnak, hogy a SZEOB Tótágas Bölcsőde intézményegységben, valamint a csörötneki Kisvakond Minibölcsődében biztosított gyermekek napközbeni ellátása után mekkora legyen az egy főre jutó gondozási díj 2022. május 01. időponttól. A Képviselő-testület javaslatát a fenntartó Társulás azóta jóváhagyta azzal, hogy az intézményi térítési díjakat és a hozzájuk tartozó kedvezményeket, mentességeket – a Társulási Megállapodás alapján – Szentgotthárd Város Önkormányzata foglalja rendeletbe. A térítési díjak mértéke évek óta változatlan, a rendelet elfogadását követően sem jelent senki számára többlet terhet. Ugyanígy, a márciusi testületi ülésen hozott döntésnek megfelelően módosították a szociális rendeletet is, amelyben a díjak minimálisan emelkedtek bizonyos szolgálatatások esetén – ott, ahol az alapanyagok, illetve az üzemanyag árának növekedése ezt indokolta.

Elfogadták a 2021. évi belső ellenőri Éves Ellenőrzési Jelentést, majd az önkormányzat által nyújtott támogatások ellenőrzését részletező belső ellenőrzési jelentés került napirendre. Az ellenőrzés során az önkormányzat által 2021. évben nyújtott támogatások közül a sporttámogatások, a civil szervezeteknek nyújtott támogatások, a városrészi önkormányzatoknak nyújtott támogatások ellenőrzése történt meg. Ennek keretében átfogó képet kaptunk a támogatások megoszlásáról, éves nagyságának alakulásáról, igénylésének folyamatáról, a támogatási szerződések megkötéséről, a támogatások felhasználásáról és elszámolásáról is.  Annak ellenére, hogy a 2021-es év – a vírushelyzet miatt – a támogatások nyújtásával kapcsolatban sok nehézséget tartalmazott, az ellenőrzés tapasztalatai szerint a támogatások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban minden rendben zajlott. Az ellenőrzés a témával kapcsolatban egyetlen javaslatot fogalmazott meg: az elszámolási határidő elmulasztása esetén írásban, felszólító levélben is hívják fel az érintett szervezet figyelmét a kötelezettségek teljesítésére.

A Gotthard-Therm Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően könyvvizsgálatra kötelezett. Ezen feladatok elvégzését az Elvika Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. végezte. Az Elvika Kft. az idei évben jelezte, hogy nem tudja vállalni 2022. évtől a Fürdő könyvvizsgálatát. A Képviselő-testület a Rating & Audit Könyvvizsgáló Minősítő és Finanszírozási Tanácsadó Kft-t bízta meg a feladtok ellátásával, amely megbízás 2022. január 1-től 2025. május 31-ig szól.

SZET Szentgotthárdi Kft. könyvvizsgálói szerződéséről is döntés született, a Kft. éves beszámolójának könyvvizsgálatával és a könyvvizsgálói vélemény kibocsátásával kapcsolatos könyvvizsgálói feladatok elvégzésével Bánfi Gabriella könyvvizsgáló egyéni vállalkozót bízta meg a testület, ennek ideje 2022. június 1-től 2027. május 31-ig tart.

A Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap első pályázati ciklusában beérkezett kérelmeket is elbírálta a testület. A döntés értelmében támogatásban részesült az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány gyermeknapi programja 145.000,- Ft, a Szentgotthárdi Civil Fórum civil napi rendezvénye 124.300,- Ft, valamint a Nagyboldogasszony Plébánia nyári hittantáborának megszervezése 500.000,- Ft összegben. Megkapták az igényelt összegeket a városrészek is, így a Jakabházi Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület az elnyert 432.000,- Ft-ból végrehajthatja a városrészi kultúrház ablakának cseréjét és beszerezhet egy fűkaszát, Rábafüzes Városrészi Önkormányzata bővítheti közösségi terét és játszótéri eszközöket is vásárolhat az 500.000,- Ft-os támogatásból, valamint Zsida-Zsidahegy Városrészi Önkormányzata is közösségi tereit fejleszti majd a részére megszavazott 410.000,- Ft-ból.  

A szentgotthárdi moziban 2013-ban került sor a digitális és a 3D vetítésre egyaránt alkalmas vetítéstechnika beszerzésére és beépítésére. Az azóta eltelt időszakban a vetítővászon a folyamatos igénybevétel miatt jelentősen elhasználódott. Ezt a felületet tisztítani nem lehet, kizárólag egy új megvásárlása jöhet szóba. A vetítővásznat tartó szerkezet egy nagyon régi faváz a vászon mögött. A szakemberek szerint, ha a vásznat cserélik, indokolt ugyanakkor, egyetlen beruházás keretében a tartószerkezet cseréjét (új, fém tartószerkezetre) is elvégezni. A komplex csere így mindösszesen 7.744.150,- Ft fedezetet igényel. Tekintettel arra, hogy tavaly a mozi üzemeltetéséhez benyújtott sikeres pályázatnak köszönhetően 7.5 millió Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a képviselő-testület támogatta a beruházást.

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány azzal a kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a részükre már tavaly megszavazott 500.000,- Ft-ot, amelyet a Takács Jenő AMI fennállásának 40. évfordulója alkalmából szervezendő jubileumi programra igényeltek, idén használhassák fel. Tavaly év végén, a tervezett rendezvény megvalósítása előtt jelezték, hogy a járványhelyzet miatt nem tartják meg a programot. Idén viszont pótolják, így a város az igényelt támogatást biztosítja az Alapítvány részére.

 

Megszavazták Szalafő község településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét és megállapították a településrendezési illeszkedési követelményeket is a Rábatótfalu 3914/1 hrsz-ú telket magába foglaló telektömb tekintetében.

 

Ingatlanértékesítésről és első lakáshoz jutók támogatásáról is döntöttek.

 

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Képek
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés