Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás vezető gondozó (vezető)

Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás vezető gondozó (vezető)
2023. november 23. csütörtök, 14:28

A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet a Városi Gondozási Központ Szentgotthárd Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás vezető gondozó (vezető) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2024.01.01. napjától – 2028.12.31. napjáig.

A munkakör megnevezése: gondozó

 

A munkavégzés helye: Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János u. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezés szerinti munkaköre: gondozó

Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetői feladatok: ellátja a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésével kapcsolatos általános és szakmai vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet, cselekvőképesség

- nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerinti jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet szerinti végzettség

- Szociális szakvizsga és/vagy a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti szociális ágazati alap vezetőképzés megléte, ennek hiányában nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy erre irányuló képzési kötelezettségének 1 éven belül eleget tesz.

- A munkáltatóval fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre történő kinevezés.

- A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális gondozó és szervező végzettség, illetve házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén szerzett vezetői és szakmai gyakorlat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Szakmai önéletrajz

- A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezetésére és működtetésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzést és fejlesztési elképzeléseket.

- a pályázati feltételként előírt végzettséget, képesítést tanúsító okirat(ok) másolata,

- szakmai gyakorlatról szóló igazolások,

- Teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.12.07.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ropos-Csató Melinda mb. intézményvezető nyújt a 30/3610387 vagy a 94/554-169-es telefonszámokon.

 

A pályázat benyújtásának módja

Személyesen vagy postai úton – a Városi Gondozási Központ, 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1. szám alatti címre leadva vagy megküldve.

Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 220-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: Városi Gondozási Központ – Házi segítségnyújtás és Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vezető gondozó

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2024.01.01.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előzetes személyes meghallgatása után az intézményvezető dönt. Az intézményvezető fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 22.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: - www.szentgotthard.hu – 2023. november 22. - www.kozszolgallas.ksz.gov.hu – 2023. november 22. - www.gondozasikozpont-sztg.hu - 2023. november 22.

Forrás: Városi Gondozási Központ
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés