Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Megható ünnepségen köszöntötték a pedagógusokat

Megható ünnepségen köszöntötték a pedagógusokat
2023. június 06. kedd, 11:37

Június 5-én este megtelt a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektóriuma az idei pedagógus napi rendezvény alkalmából. Az ünnepségen Csomósné Boros Erika, Katona Beáta és Lovenyák Rolandné vehette át a „Szentgotthárd Közoktatásért Díjat".

 

A Himnuszt követően Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya c. versével kezdődött a program, amelyet Gécsek Benett, a Szent Gotthárd Általános Iskola 4. osztályos tanulója szavalt el.

Huszár Gábor polgármester beszédében elmondta, nehéz minden évben kiállni és új gondolatokat megfogalmazni, de talán nem is kell feltétlenül, hiszen a pedagógusnapnak minden évben ugyanarról kell szólnia: hogy kifejezzük köszönetünket az iránt, amit egész évben tesznek. Hogy évente legalább egyszer megemlékezzünk arról: Szentgotthárd fejlődése, gyarapodása sem képzelhető el a helyi nevelésben-oktatásban dolgozó pedagógusok munkája nélkül.

A polgármesteri köszöntő után a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kórusa Michael Jackson Heal the world c. dalának magyar nyelvű változatát énekelte el Horváthné Kovács Adrienn vezetésével.

Idén városunk 4 nyugdíjas pedagógusa részesült díszoklevélben, amelyeket Huszár Gábor polgármester adott át az érintetteknek. Az ünnepség talán egyik legmeghatóbb része, amikor a jubiláló pedagógusokat egykori tanítványok, kollégák méltatják.

- Domiterné Horváth Eszter részére a Soproni Egyetem „Aranyoklevelet" adományozott. Eszti nénit egykori kollégája, Bartakovics Ilona méltatta.

- Bartakovics Istvánné részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Aranyoklevelet" adományozott. Panni nénit e jeles alkalomból egykori kollégája, Seres Csaba köszöntötte.

- Pintér Ferenc részére a Szegedi Tudományegyetem „Aranyoklevelet" adományozott. A Tanár úrral eltöltött évekre egykori tanítványa, Bedőcs Gábor emlékezett.

- Soós Margit részére a Pécsi Tudományegyetem „Gyémántoklevelet" adományoz. Margit nénit egykori kollégája, Bedics Sándor méltatta.

Zenei műsorral folytatódott a program, Susato: Allemádé és Saltarello c. darabját Sipos Zoé adta elő furulyán, majd Bach: d-moll Kis Prelúdiumát Mészáros Izabella tolmácsolásában hallhatta a közönség. Zoét Sebestyénné Németh Eszter, Izabellát Páliné Herczeg Anita készítette fel.

A „Szentgotthárd Közoktatásért Díj" elismerésben idén hárman részesültek, Csomósné Boros Erika, a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, Katona Beáta, a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tagintézményvezető-helyettese, valamint Lovenyák Rolandné, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola gyógypedagógiai asszisztense.

Csomósné Boros Erika pedagógus pályáját 1988. február 15-én óvónőként kezdte, majd 2004 márciusában e képesítése mellé rajztanári végzettséget szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 2007-ben általános iskolai rajztanári végzettségét egyetemi szintű, vizuális nevelőtanár oklevéllel egészítette ki.
A 2005/2006-os tanévtől az ő kezdeményezésére a Takács Jenő Zeneiskolában új művészeti ág indult el, az iskola tevékenysége a képző-és iparművészeti ággal bővült. A felmenő rendszerben elindult képzés mára a tanárnő irányításával az előképzőtől a továbbképző osztályokig terjedően kiteljesedett. A szakmai munka eredményei a képzés színvonaláról tanúskodnak.
Az elmúlt években tanulói közül szinte minden festészeti és grafikai országos versenyen döntőbe jutottak növendékek, több tanulója helyezést ért el és különdíjban részesültek.
Nagy hangsúlyt fektetett szakmai kapcsolatok kiépítésére, az általa szervezett Képzőművész Szakmai Nap a helyi és szlovéniai alkotók bevonásával különösen sikeresnek bizonyult.
A tanévközi munkáját rendszeresen egészítette ki a nyári szünidőre tervezett táborokkal, alkotóműhelyekben való részvétel lehetőségével, melyen tanulói lelkesen vettek részt.
Az innováció terén a folyamatos megújulás jellemzi, 2014 júniusában sikeres szakvizsgát tett, majd mesterpedagógusi minősítést szerzett és szakértői munkát végzett a nyugdíj előtti felmentési idejének kezdetéig. Pedagógiai munkája mellett jelenléte Szentgotthárd kulturális életében is meghatározó, kiállításai, városi ünnepségekhez nyújtott számos művészi munkája, társművészetekben való közreműködése példaértékű. Csomósné Boros Erika magas szakmai színvonalon végzett munkájának méltó elismerése a „Szentgotthárd Közoktatásért Díj".

Katona Beáta 1989-ben szerezte népművelő és történelem szakos tanári diplomáját a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Pedagógus pályafutását viszont már az 1983/84-es tanévben elkezdte napközis nevelőként a Rábafüzesi Általános Iskolában. Saját bevallása szerint itt nagyon sok mindent tanult, és teljesen bizonyos lett számára, hogy ezt a hivatást szeretné folytatni a későbbiekben is. Tanított Rátóton, majd 1991-ben Szentgotthárdra került az Arany János Általános Iskolába, ahol hosszú éveken át volt az intézmény Diákönkormányzatot patronáló pedagógusa, illetve szabadidő szervezője is. A város közoktatását érintő átszervezés következtében pedagógus hivatását a Széchenyi István Általános Iskolában folytatta. Hűen ahhoz, ami pályája elején megfogalmazódott benne, 2008-ban angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, 2013-ban történelemből mestertanári szakképzettséget, majd 2016-ban angol nyelvből ECL szóbeli vizsgáztatói jogosultságot szerzett. A tantestület tapasztalt, meghatározó, szakmailag és módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Az oktatásügy alakulását, a történelem és az angol nyelv minőségi oktatását szívügyének tekinti. Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába került Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tagintézmény-vezető helyettese. Új szerepkörében is munkáját a hivatástudat, szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért és az intézményért érzett felelősség jellemzi. Tudása, felkészültsége mindig naprakész, erről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzésen való részvétellel gondoskodik. Tehetséges tanítványait rendszeresen felkészíti tantárgyi versenyekre, melyeken mindig szép sikereket érnek el. Az általa foglalkoztatott tanulók évek óta eredményes résztvevői megyei és országos szintű versenyeknek. De soha nem feledkezik meg a nehezebben haladókról sem, akiket az egyéni képességeknek és igényeknek megfelelően korrepetál, felzárkóztat. Számtalan iskolai program, rendezvény, megemlékezés és tábor megszervezésébe is bekapcsolódik. Az intézményen kívül is nagyfokú szakmai aktivitás jellemzi, hiszen évek óta aktív és lelkes tagja a Szentgotthárdi Honismereti Klubnak. Katona Beáta több, mint három évtizedes kimagasló és elhivatott munkásságának méltó elismerése a „Szentgotthárd Közoktatásért Díj".

Lovenyák Rolandné 1999. szeptembere óta a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolájának, illetve 2021-től jogutódjának, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolának gyógypedagógiai asszisztense. Szakképesítését 1999-ben szerezte. Folyamatos szakmai fejlődését az intézményen belüli aktuálisan megoldandó helyzethez igazodó önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel biztosítja. A szegregált oktatásban-nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében kiemelkedő hivatástudattal, gyermekszeretettel és empatikus készséggel vesz részt. Az iskolában évek óta autista és különböző fogyatékossággal élő gyermekek tanulását segíti eredményesen, szervezi szabadidős programjaikat számtalan örömteli élményt biztosítva. Munkája során nagy hangsúlyt fektet a sérült gyermekek személyiségének és szocializációjának fejlesztésére, beilleszkedésük elősegítésére. Feladatait magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen végzi. A tanórai munkában a differenciált bánásmód érvényesítésével van jelen. A rehabilitációs munkában példamutató önállósággal vesz részt. Segít a sérült gyermekek különböző versenyekre való felkészítésében. Támogatásával már számos versenyt nyertek tanulói, jutottak sikerélményhez, mely nagymértékben erősítette önbizalmukat. Mivel kis tanítványai nagyon különböző szociokulturális környezetben élnek, ezért változatos programokat biztosít nekik, figyel a mindennapi élethelyzetekre való felkészítésükre. A szülőkkel való kapcsolata példaértékű. Nagy munkabírásának, alaposságának és szorgalmának köszönhetően munkáját a szülők elégedettsége övezi.
Évek óta elfogadás, lelkiismeretesség, megbízhatóság és céltudatosság jellemzi a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való elhivatott munkáját, ennek méltó elismerése a „Szentgotthárd Közoktatásért Díj".

Trájber Dóra xilofonon adta elő a Tavaszi szél vizet áraszt c. magyar népdalt, amelyet Lovenyákné Kati néniek szánt ajándékba. Dórát felkészítő tanára Rezső Rita volt.

A rendezvény zárásaként a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola kórusának előadásában Karai József: Tündér, ha lennék c. művének pedagógusnapra írt változatát hallgathatták meg a jelenlévők.

A JustFood Kft. jóvoltából egy kis fogadás is várta a vendégeket a hol megható, hol nevetéssel teli, meghitt ünnepség végén.

Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés