Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték a pedagógusokat

Meghitt ünnepség keretében köszöntötték a pedagógusokat
2022. június 03. péntek, 11:07

Két év kihagyást követően ismét a megszokott keretek között ünnepelhettek a pedagógusok Szentgotthárdon. A hivatal Refektóriuma zsúfolásig megtelt. A meghitt hangulatú rendezvényen köszöntötték a jubiláló pedagógusokat és kiosztották a Szentgotthárd Közoktatásért Díjat, amelyet idén Kardos Tiborné és Majczán Józsefné vehetett át.

A Himnusz eléneklését követően Osváth Erzsébet: Igazi ünnep ez a nap c. versét Németh Lilla, az Arany János Általános Iskola 3. osztályos tanulója szavalta el, majd Huszár Gábor polgármester köszöntötte az ünneplőket. Beszédében hangsúlyozta, fontos megemlékezni a pedagógusokról, hiszen a gyermekeink életét meghatározó szereplőket köszöntjük ilyenkor. Az elmúlt két év sok nehézséget hozott az óvodáknak, iskoláknak, de az akadályokat sikerrel vették. Reméli, hogy ezt az időszakot végleg maguk mögött tudhatják, már csak azért is, mert a pedagógus személyes kontaktust igénylő munkáját a tanteremben lehet igazán végezni. A képernyőn keresztül sok minden nem érvényesül, sok minden nem kifejezhető a virtuális közlésmódokon keresztül – talán pont azok a dolgok, amelyek a leglényegesebb alkotórészei a pedagógus munkájának: a szeretet, a simogatás, az odafigyelés. A polgármester szerint az ünnepségen résztvevők valamennyien tudják: a gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes. Beszédében megemlékezett azon kollegákról is, akik már nem lehetnek jelen. Úgy véli, az egykori munkájuk által a mai napig jelen vannak: a munkatársak és a szülők emlékezete, az egykori tanítványaik tudása, embersége és szeretete meghosszabbítja az életüket. Végül az önkormányzat és a város nevében megköszönte az egész éves munkát.

Az ünnepi beszéd után a Szent Gotthárd Általános Iskola énekkara örvendeztette meg a közönséget Hadrik Tímea tanárnő vezetésével. Felcsendült a Mindenki című Oscar-díjas rövidjátékfilmből is ismert Bodzavirág c. Balázs Árpád-dal, valamint a miskolci Twist Olivér gyermekkórus dala, Hé, te mondd meg címmel. Csodálatos szólót hallhattak a jelenlévők Soós Cecíliától.

Idén városunk 8 nyugdíjas pedagógusa részesül díszoklevélben.

Domiter Ernőné részére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem „Aranyoklevelet” adományoz. Panni nénit egykori tanítványa, Bedi Beatrix méltatta.

Keserüné Becker Ibolya Magdolna részére a Pécsi Tudományegyetem „Aranyoklevelet” adományoz. Magdi nénit munkásságát egykori tanítványa, Doszpot Bernadett köszönte meg.

Keserü Lajos részére a Pécsi Tudományegyetem „Aranyoklevelet” adományoz. Lajos bácsit egykori kollégája, Kozma Gábor méltatta.

Doncsecz Istvánné részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Gyémántoklevelet” adományoz. Ági néni tevékenységéről egykori kollégája, Kókai Zsuzsanna emlékezett meg.

Tóth Györgyné részére a Soproni Egyetem „Gyémántoklevelet” adományoz. Panni néni oklevelét majd ősszel fogja átvenni az intézményben, de természetesen a köszöntése így sem maradt el, egykori kollégája, Pintér Ferencné méltatta.

Kovács Jánosné részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Vasoklevelet” adományoz. Az Erzsi nénivel töltött évekről egykori tanítványa, Sulics Petra idézett fel szép pillanatokat.

Németh Tibor részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Vasoklevelet” adományoz. Tibi bácsit egykori tanítványa, Vajda Nikoletta méltatta.

Kiss Albertné részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem „Platinaoklevelet” adományoz. Ida néni sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, így oklevelét Polgármester úr korábban már átadta. Ida nénit szép emlékek felidézésével egykori tanítványa, Lászlóné Király Tünde köszöntötte a rendhagyó átadáson.

Kiss Kálmánné, Klári néni idén vehette volna át Gyémántoklevelét, azonban sajnos Klári néni tavasszal elhunyt. Egykori tanítványai, kollégái szeretettel és hálával gondolnak rá, őrzik az együtt töltött idő kedves emlékeit. Klári néni oklevelét lánya, Bartakovics Andrea tanárnő vette át.

Horváth Patrik, a III. Béla Technikum 10. a. osztályos tanulójának előadásában Karinthy Frigyes örök klasszikusából, a Tanár úr, kérem c. műből „A jó tanuló felel” c. részlettel folytatódott a program. Patrik felkészülését Táncos Beatrix tanárnő segítette.

A Szentgotthárd Közoktatásért Díjat idén két pedagógus vehette át. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Majczán Józsefné részére a közoktatás területén végzett több évtizedes, töretlen elhivatottságú, lelkiismeretes szakmai munkája elismerése és megbecsülése jeléül SZENTGOTTHÁRD KÖZOKTATÁSÉRT DÍJAT adományozott.

Majczán Józsefné tanítói diplomáját 1981-ben szerezte a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Tanított Őrimagyarósdon, a Széchenyi István Általános Iskolában – korábbi nevén a 2. sz. Általános Iskolában, és az Arany János Általános Iskolában is, amelytől az elmúlt évben vett búcsút, hogy megkezdhesse boldog nyugdíjas éveit. Munkáját mindig magas szakmai színvonalon, igényesen végezte, figyelembe vette a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését. Megszerettette a gyerekekkel a környezetismeretet, a matematikát, kis diákjai érdeklődően, szeretettel vettek részt óráin. Nagy figyelmet fordított arra, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék el. Szakmai fejlődése érdekében rendszeresen tanfolyamokon, továbbképzéseken vett részt, több éven át a nevelési munkaközösség vezetője volt. Mindenki bátran fordulhatott hozzá szakmai és más kérdésekben is. Pályája során kivívta tanítványai szeretetét, a szülők tiszteletét, munkatársai megbecsülését. Négy évtizedes töretlen kitartással végzett, kiemelkedő és lelkiismeretes tanítói munkájának méltó elismerése e díj.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kardos Tiborné részére a kisgyermekek nevelése terén végzett több évtizedes töretlen elhivatottságú, kiemelkedő szakmai munkája elismerése és megbecsülése jeléül SZENTGOTTHÁRD KÖZOKTATÁSÉRT DÍJAT adományozott.

Kardos Tiborné 40 évvel ezelőtt, középiskolai tanulmányai befejeztével 1982-ben kezdte meg óvodapedagógusi pályafutását, mint középfokú végzettségű óvónő, a Szakonyfalui Napközi Otthonos Óvodában. Ott folyamatosan gyarapította a gyermekek szlovén nyelvtudását, amelyet ő maga anyanyelvi szinten használt. 1986-ban, a Soproni Óvónőképző Intézetben szerzett diplomát, s ettől az évtől erősíti a szentgotthárdi óvoda csapatát. Az intézményben a szlovén nemzetiségi csoportban nevelte és neveli most is a gyermekeket. 2001-ben szlovén nyelv és irodalom szakos tanári végzettséget szerzett, emellett rendszeresen vett részt továbbképzéseken, amelyek keretében tovább bővíthette a szlovén nyelv terén megszerzett ismereteit. Munkája során fontosnak tartotta a gyermekek személyiségének teljes körű kibontakoztatását, a hagyományok megőrzését, tovább örökítését. Személyiségével, nevelői magatartásával boldog, kiegyensúlyozott, gondtalan gyermekkort biztosít a rá bízott gyermekek számára. Hivatását őszinte gyermekszeretettel, nagyfokú felelősségtudattal végzi, kapcsolataiban együttműködő, kölcsönösségre törekvő. Munkaközösségvezetőként a pályakezdő kollégáknak és a több éve pályán lévőknek is egyaránt képes tudását átadni. Négy évtizedes lelkiismeretes, töretlen lendületű, példaértékű óvodapedagógusi munkájának méltó elismerése e díj.

Zárásaként a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola szórakoztatta a közönséget. Közreműködött Lőrincz Sára, Páli Dalma és Orovicz Klarissza furulyán, zongorán játszott Mészáros Izabella és Páliné Herczeg Anita. Páliné Herczeg Anita, Sebestyénné Németh Eszter és Pass Róbert segítették a gyerekek felkészülését az előadásra. Az est kötetlen beszélgetéssel zárult a JustFood Kft. által biztosított vendéglátás mellett.

Fotó: Pap Eszter / Sztiphoto

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés