Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Megtartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését a Képviselő-testület

Megtartotta a nyári szünet előtti utolsó ülését a Képviselő-testület
2023. június 30. péntek, 12:24

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a Képviselő-testület júniusi ülése.

A fizető parkolók üzemeltetéséről szóló beszámoló keretében a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendeletet módosították. A módosítás értelmében a Hunyadi úti volt buszpályaudvar északi oldalán kialakított új parkolók július 01-vel a fizető parkolási rendszer részévé válnak, illetve 2024. január 01-vel emelkedik a parkolási óradíj, illetve a napidíj összege. A kedvezményes lakossági bérletek árai nem változnak. Majd az időskorúak helyzetéről, ellátásáról szóló tájékoztató került napirendre. A téma kapcsán írásos összefoglaló készült az önkormányzat intézmények (Városi Gondozási Központ, Rendelőintézet) által az idősek számára biztosított alap- és szakosított ellátásokról, illetve a jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokról. Ahogy a személyes gondoskodást nyújtó helyi szolgáltatásokról szóló beszámolókban, úgy ebben az anyagban is olvasható, hogy az országos tendenciáknak megfelelően öregedik a városunk lakossága is. Ez a folyamat nem csupán abból áll, hogy kevesebb gyermek születik, nagy szerepet játszik ebben az életesélyek javulása is, az idősek abszolút számának jelentős emelkedése is: a várható élettartam növekedésével, az egészségi állapot javulásával az időskor alsó határa is felfelé tolódott. Másrészről az idősek között egyre több a demenciával élők száma, amely másfajta ellátást tesz szükségessé. Az önkormányzat/önkormányzati társulás több önként vállalt szolgáltatást is üzemeltet, amely nem lenne kötelező, ilyen például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, de maga a járóbeteg szakellátások helyben történő elérhetőségét biztosító Rendelőintézet fenntartása is. Összegzésképpen az érintett intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása, illetve egy bentlakásos idősek otthona létrehozása fogalmazódott meg igényként.

Legutóbb 2019-ben készült tájékoztató a városi helytörténeti-értékmegőrző tevékenységekről. Azóta sok szép dolog megvalósulhatott a településen, ezeket mutatta be részletesen az előterjesztés: kiállítások, kiadványok, információs táblák, helytörténeti fejlesztések, programok, rendezvények sorát vonultatta fel az anyag. Szentgotthárd az elmúlt években nagyot lépett előre a helyi értékek rendszerezése, felújítása és bemutatása terén. A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Honismereti Klub tagjainak és a Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságnak, illetve a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak a területen végzett eredményes munkáért.

Az önkormányzati költségvetés után a lakbérek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet is módosították. Rendeletbe foglalták a korábban már tárgyalt, a fenntartó önkormányzati társulás által is időközben jóváhagyott térítési díjakat a Városi Gondozási Központ szolgáltatásai és a bölcsődei gondozás tekintetében.

A Képviselő-testület korábban már tárgyalta, hogy a háziorvosi körzetek közül a IV. sz. felnőtt háziorvosi körzet 2023. június 30. időponttól megüresedik. A kiírt pályázatra eddig nem jelentkezett senki, így körzet ellátásáról július elsejétől - helyettesítés keretében - Dr. Varga Ferenc és Dr. Kovács Éva háziorvosok gondoskodnak majd. Ennek háttereként az önkormányzat megbízta a Rendelőintézetet, hogy a körzet helyettesítésével kapcsolatos teendőkről (orvosok, asszisztens alkalmazása, működési engedély beszerzése) gondoskodjon, illetve döntött arról is, hogy a praxist a továbbiakban is hirdeti.

A csörötneki óvoda és minibölcsőde szeptembertől új, önálló intézményként működik tovább, kikerül a SZEOB intézményéből, az ehhez szükséges társulási megállapodás módosítását is jóváhagyták az ülésen.

Idén második alkalommal foglalkoztak a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz beérkezett kérelmek bírálatával. A döntés értelmében támogatásban részesült az Alapítvány Szentgotthárd Szakképzéséért erdei iskolai programja, a Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület 55. jubileumi rendezvénye, illetve az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány Elsősavató rendezvénye. A Kultport-a Alapítvány Zene a Portán elnevezésű rendezvényét és a fúvószenekar muraszombati fúvószenekari találkozón való részvételét is kedvező elbírálásban részesítették. A Sport Mindenkié Egyesület is támogatást kapott a Spartan Kids tábor szervezéséhez, illetve a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány a nyári művészeti tábor lebonyolításához. Városrészi napok és közösségi terek fejlesztése is megtörténhet a kiosztott támogatásoknak köszönhetően.

A Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelet és a településszerkezeti terv módosítási eljárása kapcsán az államigazgatási eljárás véleményezési szakasza során beérkezett észrevételeket, véleményeket elfogadták az ülésen. A megbízott településtervező a döntés értelmében elkészíti a végső szakmai véleményezési dokumentációt és végső szakmai véleményezésre az állami főépítész részére megküldi. Az állami főépítész záró véleményének megérkezése után zárulhat le a módosítási folyamat.

Orbán Viktor képviselő, a rábafüzesi városrészi önkormányzat elnöke a rábafüzesi városrészi
lokálpatrióták képviseletében javaslatot terjesztett elő, amely szerint néhai Weber Antal atya, rábafüzesi plébános emlékét egy városrészi utca (a jelenlegi Babits Mihály utca) elnevezésével szeretnék megerősíteni. A kezdeményezést a Képviselő-testület jóváhagyta.

A kondorfai településrendezési eszközök módosítása kapcsán kifogást nem emelt a szentgotthárdi önkormányzat.

Az ülésen ingatlanügyekről, üzlethelyiségek kiadásáról is döntöttek, illetve jóváhagyták a közétkeztetést biztosító szolgáltató kérelmét, így a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában módosulnak a nyersanyagnormák. A változtatás a jelenlegi tényleges nyersanyag árakhoz igazította a normákat: egyes étkezések normái változatlanok maradnak, mások minimálisan emelkednek szeptember elsejétől.

Közmeghallgatás keretében közlekedéssel, vízelvezetéssel, ingatlanüggyel és helytörténeti munkával kapcsolatos lakossági észrevételek kerültek szóba.

Ezután zárt üléssel folytatódott a munka, ahol kitüntetésekről születettek határozatok.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés