Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Megtartotta februári ülését a képviselő-testület

Megtartotta februári ülését a képviselő-testület
2022. február 28. hétfő, 14:43

Megtartotta februári ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Beszámolókról, ingatlanügyekről és egy nem mindennapi összefogásról is tárgyalt a városvezetés.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadását követően a Pannon Kapu Kulturális Egyesület 2021. évben végzett tevékenységét, valamint az Egyesület 2022. évi munkatervét és a 2022. évi városi rendezvénytervét részletező előterjesztés került a képviselők elé. Az egyesület tavalyi évét a járványhelyzet is befolyásolta, a rendezvények kapui májusban nyíltak meg a látogatók előtt, a programok során figyelmet kellett fordítani arra, hogy azok az aktuális járványügyi szabályozásoknak megfelelően zajlódjanak. Az idei évre vonatkozóan számos újítást tervez az egyesület, ezek a kezdeményezések nagy népszerűségnek örvendenek, ilyen például a könyvklub vagy a lemezbörze. Az Önkormányzati Hivatal minden évben összeállítja a város éves rendezvénytervét, amely magában foglalja a Pannon Kapu Kulturális Egyesület, az intézmények és a civil szervezetek programjait is. Jelenleg több mint 110 program tölti meg a naptárat, de ez az év folyamán még bővülhet, frissülhet a rendezvényszervezők által biztosított információk alapján.

Az előző két évben a koronavírus-járvány miatt nem, vagy csak korlátozott módon valósulhattak meg külkapcsolati programok, idén azonban újra foglalkozhatott a Képviselő-testület a külkapcsolati tervvel és az előző évről szóló beszámolóval. Az előterjesztés hangsúlyozta, hogy elsősorban az önkormányzat által koordinált, vagy annak szervezésében, részvételével, illetve támogatásával megvalósuló külkapcsolati vonatkozású eseményekre, megbeszélésekre épített a beszámoló, de természetesen a hivatalos, protokoll kapcsolatokon túl intézmények és a városban működő civil szervezetek is aktívan kivették részüket - ki-ki a saját területén - a kapcsolatok ápolásából. Az idei évre előrevetített elképzelések a korábbi, rendszeres események megvalósítását célozzák meg azzal, hogy a járványhelyzet alakulásának függvényében kerülhet sor a programokra.

Minden évben tárgyalja az önkormányzat a Szentgotthárdi Közös önkormányzati Hivatal előző évi munkájáról szóló beszámolót. A több mint 40 oldalas dokumentum tartalmazza az önkormányzati hivatal minden szervezeti egységének részletes beszámolóját, tevékenységének bemutatását. A teendők sokszínűsége, a területek sokasága és az ellátott feladatok mennyisége és a munkavégzés minősége kapcsán a Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a hivatalnak.

Módosították a 2021. évi költségvetési rendeletet (tehát még a tavalyi költségvetési rendeletet) ugyanis az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a Képviselő-testületnek ezt meg kell tennie. A rendeletmódosítás az előirányzatok 2021. évben megvalósult teljesítésekhez való igazítását tartalmazza.

Részletesen tárgyalták a bizottságok és a képviselők a lakbérek megállapításáról, és a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeleteket. Az előzőben néhány változtatást eszközöltek, így utóbbit a módosításokhoz kellett igazítani. A korábbi feltételek megtartása mellett a módosítás értelmében szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati lakásra az, akinél az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori, kedvezmények nélkül számolt nettó minimálbér + 10.000,- Ft mértéket, illetve ha az egyéb ingatlan, vagy nagy értékű személygépkocsi értéke a 4.500.000,- Ft-ot. A lakbérek emelésére a veszélyhelyzet fennállása alatt nincs lehetőség.

Szentgotthárd Város Önkormányzata által adható lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet is módosították, ezáltal nagyobb támogatást tud adni a város az első lakásukat megvásárló fiataloknak.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóját és munkatervét is elfogadta a Képviselő-testület, egyúttal köszönetüket fejezték ki a könyvtár és a múzeum dolgozóinak az elvégzett munkáért.

A Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft. feladatellátási megállapodásait és üzemeltetési tervét is jóváhagyták. A Kft. feladata lesz a multifunkciós sportcsarnok, a Városi Sporttelep és az Időutazó Múzeum üzemeltetése, illetve a városi turisztikai folyamatok segítése is, továbbá az ezekhez kapcsolódó értékesítési és marketing feladatok ellátása.

Elfogadták az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének használata elnevezésű belső ellenőrzési jelentést is.

Megtárgyalták a villamosenergia beszerzést, amely az önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással valósul meg. A döntés értelmében az önkormányzat fenntartja tagságát a Sourcing Hungary Kft. által a Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében - az energiapiaci liberalizáció kihasználása érdekében - létrehozott csoportos energiabeszerzési szerveződéshez. Jelenleg még érvényes szerződése van a városnak, a határozat a 2024-25-ös évre szóló közbeszerzésre vonatkozik.

A szigetüzemű mikormobilitás töltőpont üzemeltetésére az önkormányzat megállapodást köt az InnoLAB Engineering Kft.-vel. A Szent Gotthárd Általános Iskola parkolójában található töltőpont elsősorban e-roller, e-bike, e-robogó töltésére szolgál, ezen túlmenően pedig laptop, mobiltelefon, fényképezőgép, videokamera, drón és RC járművek (rádió-irányítású modell) töltésére is alkalmas. Jelenleg a létesítmény próbaüzeme zajlik, a megállapodás 2022. április 1. napjától lép hatályba, ekkortól a töltőpont a felhasználók részére kedvezményes áron mobil applikációval lesz igénybe vehető. 150 Ft szolgáltatási díjért 30 perc töltés, vagy lakatolás vehető majd igénybe.

Megválasztották Szentgotthárd 13 szavazókörének Szavazatszámláló bizottságait. 80 tag, illetve póttag kap megbízást a következő négyéves ciklusra.

Dr. Tóth Ferenc: Magyarok és franciák Szent Márton földjén (Tanulmányok közös múltunkról Vas megyében) című könyvének megjelenéséhez Szentgotthárd Város Önkormányzata 100.000,- Ft támogatást biztosít.

Régen megfogalmazott gondolat, hogy a település névadójának, Szent Gotthárd püspöknek legyen egy szobra a településen. Több mint húsz évvel ezelőtt, a Széll Kálmán tér felújítása idején közel került a város a megvalósításhoz: a téren felállított szökőkút - mint Szent Gotthárd püspök szobrának alapzata - megépült, de a talapzaton álló szobor megalkotására már nem kerülhetett sor. Most leporolták a szobor koncepcióját, a tervezett alkotás a püspök alakját teljes felületre formázná meg, szerzetesi ruhában. Az öntött bronz technikával készülő szobor 1,80 méter, az oszlop talapzat pedig 1,5-2 méter magas lenne. A kivitelezés költsége eléri a 20 millió forintot. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága 5 millió forinttal járulna hozzá az emlékmű létrehozásához. Az önkormányzat és az egyház is biztosít anyagi forrást a megvalósításhoz, de közösségi összefogásra is szükség van, így a Szentgotthárdért Közalapítvány közreműködésével hamarosan gyűjtés indul. Támogató lehet minden olyan jó szándékú, szentgotthárdi és környékbeli polgár és vállalkozás, aki szívesen részt venne ebben a közös projektben. A közösségi összefogáshoz csatlakozók bármilyen csekély összeggel hozzájárulhatnak a célhoz. Ezen túlmenően a támogatók részt vehetnek majd olyan, a cél érdekében szerveződő helyi programokon, akciókon, árveréseken, adománygyűjtéseken, amelyeknek célja lesz a Szent Gotthárd szobor felállítása a település fő terén.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakonyfalui településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2021 decemberében összeállított dokumentáció szerinti módosítása kapcsán kifogást nem emelt, a véleményezési eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.

Tárgyaltak ingatlanügyekről, illetve határoztak együttműködési és bérleti megállapodás megkötéséről is a Hársas-tónál a strandüzemeltetési és tógondnoki feladatok ellátására és a büfé üzemeltetésére vonatkozóan.

A közmeghallgatást és az egyebek megtárgyalását követően a Szentgotthárdért Közalapítvány Kuratóriumában és Ellenőrző Testületében történő változásokról zárt ülésen döntöttek.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés