Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Megtartotta idei első ülését a Képviselő-testület

Megtartotta idei első ülését a Képviselő-testület
2023. február 07. kedd, 11:48

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, illetve a polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával kezdődött az idei évi első Képviselő-testületi ülés.

A január 31-i ülésen az első napirendi pont Szentgotthárd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete volt, amelynek elfogadását hosszas egyeztetések, tárgyalások előzték meg. Az idei év pénzügyi szempontból is kihívásokat tartogat, megfontolást és odafigyelést igénylő időszak következik. Megszűnt a fürdő hitelmoratóriuma, így aktív fizetési kötelezettsége van a városnak, sőt az előzőekhez képest jóval magasabb kamattal kell számolni. Emelkedtek a működési kiadások, ezek összetevője egyebek közt a magasabb minimálbér, illetve a megnövekedett energiaköltség, valamint az infláció is. Az önkormányzat törekszik az energiatakarékos gazdálkodásra és a működési alapfeltételek biztosítására. Ennek okán a fejlesztési-beruházási területekre kevesebb jut. Mindezek ellenére a terv az, hogy valamilyen mértékben idén is legyenek települési támogatások, ösztöndíjak, civil keret, felújítási keret, közművelődési és kulturális kiadások, sporttámogatások is. A pályázatok területén az aktív lebonyolítás alatt álló projektek vannak betervezve, például a bölcsőde fejlesztése vagy a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése. Szentgotthárdnak kötelezettsége van arra, hogy Magyarország központi költségvetésébe szolidaritási hozzájárulás címén egy meghatározott összeget fizessen be. 2023-ban ez nagyobb kiadást jelent a korábbi évekhez képest. A szolidaritási hozzájárulás idén 82 millió Forinttal több a tavalyinál: ez a költségvetési tétel 404 millió Forintot jelent. A mérlegfőösszeg 4 011 450 000,- Ft, ebből tud gazdálkodni idén a város.

Jóváhagyták a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2022. évi működéséről szóló beszámolót. Több intézmény fenntartójaként elsősorban azok működtetése és az ahhoz tartozó feladatellátás tette ki a munka legnagyobb részét. A több mint 770 millió forintos költségvetésű szervezet olyan állami támogatásokra is jogosulttá vált 2022-ben, amelyek kifejezetten a közös feladatellátás okán érkeztek a térségbe, ezzel is segítve a szolgáltatások finanszírozhatóságát. A közös intézmények és szolgáltatások működése, finanszírozása 2022. évben folyamatosan biztosított volt.

Módosították a lakbérek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek értelmében azok a bérlők, akik szociális alapon 50 m2-nél nagyobb lakást bérelnek egyedül, az 50 m2 feletti részre emelt összeget fizetnek 2024. január 1. napjától. Ez a rendelkezés fokozhatja a lakásmobilitást, ösztönözheti a nagyobb lakásokban egyedül élőket arra, hogy bérleményüket kisebbre cseréljék, amelynek bérét, rezsijét könnyebben kigazdálkodhatják.
Részletes előterjesztés foglalkozott a közvilágítás energiamegtakarítási lehetőségeivel. A közvilágítás energia felhasználásának csökkentése érdekében az önkormányzat a legfontosabb lépést már évekkel ezelőtt megtette, hiszen teljeskörűen korszerűsítette a város közvilágítását, amely során energiatakarékos LED technológiás lámpatestek kerültek felszerelésre. A városi közvilágítási hálózat energia felhasználásának további csökkentésével kapcsolatban arról határoztak, hogy az idén esedékes csoportos közbeszerzés utáni új energiaárak ismeretében az energia megtakarítási lehetőségekre visszatér majd a Képviselő-testület.

A Szent Gotthárd Általános Iskola sportcsarnokának bérleti díjáról és használatba adásáról is döntöttek. Ennek értelmében a korábban meghatározott bérleti díjak nem változnak, azonban november 01. és március 31. között a bérleti díjon felül bruttó 3 350,- Ft/óra rezsihozzájárulást kell fizetni. 2023. február 1-jétől a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft. üzemelteti ezt a sportcsarnokot is.

Elfogadták a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata végrehajtásának ellenőrzése elnevezésű belső ellenőrzési jelentést, illetve jóváhagyták a TDM támogatási szerződésének módosítását is. A korábban megítélt támogatás felhasználásának határideje módosul 2023. március 31. napjára.

Dr. Kovács Éva, a szentgotthárdi IV. sz. háziorvosi körzet háziorvosa az önkormányzattal kötött szerződését felmondta. A Doktornő a hat hónapos felmondási idő leteltével, 2023. június 30. napján a városnak átadja a praxist, amelyet az önkormányzat már most elkezd hirdetni.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az erdőgazdálkodói feladatok ellátására Kiss Jánossal kötött megbízási szerződést 2023. február 28. napjával közös megegyezéssel megszűnteti. Az önkormányzati tulajdonú erdőrészletek, erdőterületek vonatkozásában erdészeti szakirányítási feladatok ellátására határozatlan idejű megbízási szerződést köt az önkormányzat 2023. március 1. napjával kezdődően a MEFAKER 2000 Kft.-vel.

A szlovén-magyar-osztrák határrégió fejlődése érdekében, 2008-ban jött létre a 24 Város Szövetsége, a „City Cooperation", 8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar város kezdeményezéseként. Az összefogás fő célja a városok együttműködésének kialakítása, illetve városi hálózatok létrehozása projektek megvalósítása által. Az osztrák vezető partner-egyesület azzal a kéréssel kereste meg az együttműködés tagjait, hogy váljanak az egyesületük tagjává. A belépő magyar és a szlovén városoknak tanácskozási joga lesz és erre tekintettel nem is kell majd tagdíjat fizetniük. A szentgotthárdi képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a belépő nyilatkozat aláírására.

Jóváhagyták Huszár Gábor polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét és lezárták a Szentgotthárd Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló önkormányzati rendelethez kapcsolódó partnerségi egyeztetést.

A Rába-parti kiskertek területével kapcsolatos előterjesztést is megtárgyalták, kezdeményezik a Magyar Állam tulajdonában és a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földügyi Központ kezelésében lévő területek térítésmentes tulajdonba adását „településfejlesztés" céljából. Felhatalmazták a polgármestert a kapcsolódó dokumentumok aláírására és nyilatkoztak arról, hogy az ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatosan felmerülő összes költséget Szentgotthárd Város Önkormányzata viseli.

Döntöttek ingatlanügyekről is, majd zárt ülésen tárgyalták a Szentgotthárd Város Önkormányzata által a Gotthárd-Therm Kft. számára konkrét célra nyújtott önkormányzati pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése elnevezésű soron kívüli belső ellenőrzési jelentés elfogadását, a Gotthárd-Therm Kft. ügyvezető igazgatói munkakörének ellátását, és a Vas Vármegyei Önkormányzat által adományozható díjakra tett javaslatokat.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés