Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Megtartotta májusi ülését a képviselő-testület

Megtartotta májusi ülését a képviselő-testület
2023. június 02. péntek, 10:08

A napirendi pontok előtt Huszár Gábor polgármester a Képviselő-testület díszoklevelét adta át dr. Orbán Istvánnak, a Szentgotthárdi Járási Hivatal vezetőjének, aki munkáját a Vas Vármegyei Kormányhivatal igazgatójaként folytatja tovább. Dr. Orbán István tíz évig vezette a Szentgotthárdi Járási Hivatalt, elköszönésében háláját fejezte ki a mindenkori képviselő-testületnek, munkatársainak és a járás lakosságának az elmúlt egy évtizedért. 

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a Képviselő-testület májusi ülése.

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámoló tárgyalása minden évben kötelező feladat az önkormányzatok számára. A 2022. évi munkáról összeállított anyagból jól látszik, hogy a gyermekekkel foglalkozó terület rendkívül összetett és nagy felelősséggel jár minden, a feladatok ellátásába bekapcsolódó intézmény és szervezet részéről.

Gazdaságfejlesztési programot Szentgotthárd Város Önkormányzata 2018-ban fogadott el ezzel a címmel utoljára. Ezt a programot egészítette ki a 2019. évi önkormányzati választás után elfogadott Szentgotthárd Város Önkormányzatának társadalmi- gazdasági programja 2020- 2024. című, minden választást követően kötelezően elfogadandó testületi anyag. A „Gazdaságfejlesztési program megvalósulása, helyi gazdaságfejlesztési, gazdaságélénkítő program áttekintése" pont keretében most újra napirendre került a téma, a korábbi dokumentumok által érintett egyes területeket részletesen számba véve. Az is kiderült, hogy a város ezen a területen is ért el eredményeket.

A Gotthárd-Therm Kft. 2022. évi mérlege, törzstőke megfelelése után a 2023. évi költségvetési rendelet módosításával foglalkoztak, majd az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás hátralékáról tárgyaltak.

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020-ban fogadta el a település köztemetőinek fejlesztési tervét. A dokumentum tartalmazza a rövid - közép és hosszútávú terveket, elképzeléseket egyaránt. Az önkormányzat a terv elfogadását követő években folyamatosan biztosított pénzügyi forrást a kitűzött célok megvalósítása érdekében, ennek köszönhetően a rövidtávra (1-3 év) meghatározott fejlesztési célok meg is valósulhattak. Az előterjesztés megállapításai szerint további fejlesztésekkel, a rendszeres karbantartásokkal a temetők minőségének fenntartására folyamatosan törekedni kell a továbbiakban is. A város a 2023. évi költségvetésében 10 millió forint keretet biztosít a meghatározott feladatok, fejlesztések elvégzésére.

A Képviselő-testület idei márciusi ülésén elfogadta a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap szabályzatát, az április ülés keretében elfogadott döntéssel azonban különböző módosításokat fogalmaztak meg. Az egyik változás szerint a városrészi keret kiegészült további 3.500.000,- Ft-tal, így összesen 7.000.000,- Ft lett és minden városrész évi 1.000.000,- Ft-ra jogosult idén. A nemzetközi művésztelep támogatása 1.500.000,- Ft-ra emelték, amely ezentúl nem a Civil alapból, hanem külön költségvetési forrásból lesz támogatható. A tanulók nyári táboroztatására is igényelhető támogatás, de ezeket a továbbiakban külön táborozási keretből finanszírozza majd az önkormányzat. A szabályzat előkészített módosításait jóváhagyta a testület.

A szentgotthárdi gyermekorvosok a háziorvosi körnapok megszüntetésének kérésével fordultak az önkormányzathoz. Feladataikat korábban területellátási kötelezettséggel vállalták ugyan, mely kiterjedt Máriaújfalu és Farkasfa, Rábafüzes és Jakabháza városrészekre is. Az elmúlt években a városrészeken nagyon kevés volt a megszületett csecsemők száma és a városrészen ellátott gyermekek száma is folyamatosan csökken. Háziorvosaink azt tapasztalják, hogy mivel a városrészen nincs patika, ezért a városrészi rendelést nem veszik igénybe a betegek. A gyermekorvosok munkájukat a városrészeken amúgy sem tudják maradéktalanul ellátni, mivel például az oltóanyagokat a területekre szállítani nem lehet. A Képviselő-testület hozzájárult a Szentgotthárdi I. és II. számú gyermekorvosi körzet városrészi rendeléseinek szüneteltetéséhez.

A Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola napközis tábort szervez a tanulóinak a június 19-23. közötti időszakban, 80 fő részére, amelynek megvalósulásához - az iskola kérelmére -az önkormányzat 400.000,- Ft-tal járul hozzá a 2023. évi táborozási keretből. Ez az összeg fedezi részlegesen a táborba érkező gyermekek étkezési és kirándulási költségeit.

Támogatták a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetőjének kérelmét is, és a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen dolgozók közül a Szentgotthárdi Katasztrófavédelmi Őrsön szolgálatot teljesítő két személy 2023. évi jutalmazásához összesen 150.000,- Ft-ot (75.000,- Ft/fő összeget) biztosít az önkormányzat.

A Farkasfa városrészen élők Vörös Gábor képviselő közvetítésével 1.705.000,- Ft támogatást kértek az önkormányzattól a település nevének kiírásához 3D térbetűből. A kérelmet a testület hosszabb vita után végül támogatta, így Farkasfa városrészen megvalósul az attrakció.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. térítésmentesen felajánlotta egyes állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását. A felajánlott ingatlanok csoportosítva, csomagban voltak, a legfontosabb elfogadott ingatlanok: a rábafüzesi kerékpárút árapasztó vápa előtti szakasza és a Szentgotthárd, Hunyadi u. 6. sz. alatti, Pável Ágoston Múzeum.

A továbbiakban ingatlanok értékesítésével, lakásvásárlási kérelemmel és első lakáshoz jutók támogatásáról döntöttek.

Közmeghallgatás keretében nem volt hozzászóló.

Ezt követően zárt üléssel folytatódott a munka, ahol a Gotthárd-Therm Kft. 2023. évi üzleti tervének kiegészítése, ingatlanok értékesítése, bérleti díj mérséklési kérelmek mellett kitüntetésekről születettek határozatok.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés