Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Megtartotta márciusi ülését a képviselő-testület

Megtartotta márciusi ülését a képviselő-testület
2023. április 05. szerda, 11:04

A Képviselő-testület márciusi ülése a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, illetve a polgármester két ülés közti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásával kezdődött.

Minden évben tárgyalja az önkormányzat a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi munkájáról szóló beszámolót. A több mint 50 oldalas dokumentum tartalmazza az önkormányzati hivatal minden szervezeti egységének részletes beszámolóját, tevékenységének bemutatását. A teendők sokszínűsége, a területek sokasága és az ellátott feladatok mennyisége és a munkavégzés minősége kapcsán a Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a hivatalnak.

Napirendre került a civil szervezetekkel való együttműködés vizsgálata, idén is megtárgyalták az elmúlt évben végzett feladatokról, a tapasztalatokról, valamint az idei teendőkről és a Civil alap felosztásának szabályozásáról szóló előterjesztést. Elfogadták az előző évről szóló beszámolót, az idei évre vonatkozó Cselekvési és programtervet, illetve megszavazták a 2023. évi Szabályzatot, amely alapján a városi civil szerezetek és a városrészi önkormányzatok idén is benyújthatják igényeiket az önkormányzathoz.

Jogszabályi változás miatt módosították a szociális rendeletet. Egy törvénymódosítás eredményeképpen 2023. január 1-től egységes szociális vetítési alapot vezettek be. Emiatt az önkormányzati rendeletben is ehhez igazították a támogatási feltételeket és a rendkívüli települési támogatás összegét.

Megalkották a közterületek elnevezését és a házszám-megállapítás szabályait tartalmazó új önkormányzati rendeletet és döntöttek az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról is.

A Városi Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások térítési díját a tárgyévre vonatkozón április elsejéig kell megállapítani. A képviselők az intézményvezető által javasolt, minimálisan emelt térítési díjakkal egyetértettek és elfogadásra ajánlották a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak.

Szentgotthárdon 10 éve nem emelték a bölcsődei gondozási díjat. 2023-ra - kisebb emeléssel - a gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díját (a legmagasabb jövedelemsávban) 1.000,- Ft/nap összegben határozták meg. A térségi polgármesterekből álló Társulási Tanács egyező határozata esetén válik véglegessé ez a döntés.

A fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központ kérésére az önkormányzat jóváhagyta a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola és a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítását. Könyveléstechnikai okokból kifolyólag módosították a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal és a Rendelőintézet Szentgotthárd alapító okiratát is.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum életében több fontosabb változás is történt az elmúlt években, emiatt új szervezeti- és működési szabályzatot készített elő az intézmény – a képviselő-testület jóvá is hagyta az új szabályzatot.

Elkészült Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2023. évi Játszótér cselekvési terve, amely a korábbi évekhez hasonlóan nagy gondot fordít a város játszótereinek folyamatos karbantartására és fejlesztésére is.

Döntés született arról is, hogy Szentgotthárd Város Önkormányzata támogatja Az aktív Magyarországért felelős államtitkár által meghirdetett „Millió lépés az iskoládért” elnevezésű programot és iskolánként elkülönít 300.000,- Ft-ot. Az összeget sportszertámogatás formájában biztosítja majd valamennyi olyan szentgotthárdi iskolának, amely 2023. június 11-ig - a program által előírt módon - legalább ötször teljesíti az Országos Kékkör távját.

A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének pályázati felújítása befejeződött, megvalósult a főépület tetőcseréje, födémszigetelése, homlokzati hőszigetelése és az ablakok cseréje. A kivitelezés során a tekepálya ablakain található redőnyöket el kellett távolítani, pótlásuk azonban fontos a tekepálya használhatósága és az itt rendezendő versenyek színvonalának biztosítása miatt. A Képviselő-testület a Szentgotthárdi VSE kérelmét támogatta is és elrendelte a tekepálya épület ablakaira a redőnyök beszerzését.

Teljes eljárás keretében folyamatban van a település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása. Jelenleg a véleményezési szakasz zajlik, amelynek keretében az Állami Főépítészi Irodától hiánypótlási felhívás érkezett. A felhívás teljesítéséhez kiegészítő határozatot hozott a Képviselő-testület.  

Számos ingatlanüggyel kapcsolatos döntés is született az ülésen, így egyebek közt a József A. u. 4 társasház tetőhéjazat cseréjéről és ingatlanvásárlási kérelmekről is.

Közmeghallgatás keretében többen adtak hangot aggodalmuknak azzal kapcsolatban, hogy egy törvényi lehetőség okán az egyház igényt tarthat a fenntartásában lévő, oktatási intézmények épületének tulajdonjogára. Huszár Gábor polgármester elmondta, hogy az Egyházmegye igényét benyújtotta, de a tényleges átvétel egyelőre csak egy lehetőség, amellyel majd élhet a két érintett szentgotthárdi iskola tekintetében a Szombathelyi Egyházmegye. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy ez módot teremthet az iskolák fejlesztésére is. Ha pedig az egyház nem kívánja folytatni az oktatási tevékenységet, az épületek visszakerülnek az önkormányzat tulajdonába.

Zárt ülésen határoztak a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveinek elfogadásról, Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány ellenőrző testületi elnökének megválasztásáról, illetve az „Év Szentgotthárdi Rendőre” cím odaítéléséről.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés