Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Megtartotta márciusi ülését a képviselő-testület

Megtartotta márciusi ülését a képviselő-testület
2022. április 01. péntek, 14:29

Ismét a megszokott helyen, a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Robert Leeb termében, de szigorúbb járványügyi intézkedések mellett ülésezett Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A napirendi pontok elfogadását és a két ülés közti polgármesteri beszámolót követően elfogadták a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót.

Az Önkormányzat minden évben napirendre tűzi a civil szervezetekkel való együttműködés vizsgálatát, így idén is megtárgyalták az elmúlt évben végzett feladatokról, a tapasztalatokról, valamint az idei teendőkről és a Civil alap felosztásának szabályozásáról szóló előterjesztést. Elfogadták az előző évről szóló beszámolót, az idei évre vonatkozó Cselekvési és programtervet, illetve megszavazták a 2022. évi Szabályzatot, amely kis változtatásokkal egy kezelhetőbb, ugyanakkor szigorúbb pályázati rendszert alapoz meg.

A jelenleg hatályban lévő sportkoncepciót 2017-ben vizsgálta felül és fogadta el a Képviselő-testülete, ennek felülvizsgálata az idei évben esedékes - ez meg is történt a márciusi ülésen. Az aktualitásokkal - pl.: a Szentgotthárdi Sport és Turisztikai Nonprofit Kft létrehozása stb. - kiegészített koncepcióhoz néhány kisebb javaslatot tettek még a képviselők.

A Kaszagyári negyed fejlesztését célzó projekt állásáról is képet kapott a Képviselő-testület. Kiss Gábor, Szentgotthárd város főépítésze prezentációt tartott a jelenlegi helyzetről és a teendőkről. Elsődleges feladat lesz, hogy a gyár területén lévő vegyi anyagokkal teli hordók elszállítása, illetve a szennyezett föld cseréje megtörténjen. Nagyon lényegesek és sok mindent eldöntőek lesznek a műszaki tervezési, előkészítési feladatok. Ezek megkezdése előtt mindenkinek lehetőséget ad a város, hogy elmondja, leírja elképzeléseit, javaslatait a Kaszagyári negyedről.

Megismerte és elfogadta a testület az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség, felújítási hozzájárulás-, valamint víz- és csatornadíj hátralékáról, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb önkormányzati ingatlanok bérleti díj hátralékairól szóló beszámolót. A tartozások egy része csökkent, a hátralékosok száma ugyanakkor valamelyest növekedett.

Megtárgyalták a 2022 - 2023. évi Játszótéri Cselekvési tervet ismertető előterjesztést is. A játszóterek fontosak, fejlesztésük kiemelt célja az önkormányzatnak - ehhez költségvetési keretet is elkülönített. Lényeges, hogy minél több közösségi tér kialakítására kerüljön sor, a meglévőket folyamatosan újítani, bővíteni kell, illetve elengedhetetlen a rendszeres karbantartásuk által minőségük fenntartása is. A testület meghatározta a fontossági, sürgősségi sorrendet, annak figyelembevételével történik majd a konkrét feladatok ütemezése, megvalósítása.

Döntöttek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezését végző Közszolgáltató díjkompenzációjáról. Ennek értelmében a szolgáltatást végző Lenti Hulladékkezelő Kft. közszolgáltatási ajánlatát támogatták és a díjkompenzációs kérelmet is elfogadták. A természetes személyektől igazoltan összegyűjtött, elszállított és ártalommentesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után 2022. április 01-től bruttó 3.567.- Ft/m3 díjkompenzációt biztosít az Önkormányzat a Közszolgáltató részére, míg ugyanez a nem természetes személy ingatlantulajdonosok esetében 3.254.- Ft/m3 díjkompenzációt jelent.

A korábbi évhez hasonlóan az idén is egyes városi feladatok ellátását, a városrészi klubok működtetését, a városrészek zöldterületeinek kaszálását, valamint a területeken felmerülő szemétgyűjtést úgy oldja meg a városi önkormányzat, hogy civil szervezeteket is bevon a munkába. Parkfenntartási, városrészi klubok működtetéséhez kapcsolódó feladatokat látnak majd el, illetve a város bevezető útjai környezetében az elszórt hulladék összegyűjtését végzik majd el különböző civil szerzetek az önkormányzattal kötendő megállapodás keretében.

Határoztak térítési, illetve ellátási díjakról is. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni, amelynek mértékét a fenntartó állapítja meg. A Képviselő-testület az intézmény vezetésének javaslatát fogadta el, vagyis a bölcsődei gondozási díj továbbra sem emelkedik: az elmúlt évekhez hasonlóan maradjanak a jövedelemsávok azzal, hogy a díj maximális mértéke legfeljebb 795,- Ft/fő/nap lehet. A térségi polgármesterekből álló Társulási Tanács egyező határozata esetén válik véglegessé ez a döntés is.
A Városi Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatások térítési díját a tárgyévre vonatkozón április elsejéig kell megállapítani. A képviselők a javasolt térítési díjakkal egyetértettek és elfogadásra ajánlották a fenntartó Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak.

A fenntartó Szombathelyi Tankerületi Központ kérésére az önkormányzat jóváhagyta a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának módosítását.

Megjelent az „A helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" elnevezésű, TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú pályázati felhívás, amellyel kapcsolatban az elmúlt időszakban előkészítő munka zajlott a Hivatalban. A képviselők jóváhagyták az előterjesztett projekt elképzelést, amely szerint a felhívásra külön-külön nyújtanak be a Városi Gondozási Központ és a Rendelőintézet Szentgotthárd intézmények infrastruktúra és eszközbeszerzés fejlesztésére. Amennyiben kedvező elbírálást nyernek a pályázatok, megvalósulhat a Gondozási Központ épületének tetőcseréje, homlokzat felújítása és a külső nyílászárók cseréje is, a Rendelőintézetben pedig - kisebb infrastrukturális felújítások mellett - egy új, multifunkciós röntgengép beszerzése és a kapcsolódó sugárvédelmi és informatikai átalakításokra is.

Az elmúlt időszakban - a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum közreműködésével - kiemelt figyelem összpontosul a rábafüzesi Hianz tájház felújítására. Ennek egyik következő lépéseként a fenntartó Szentgotthárd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Népi Építészeti Program aktuális felhívására. Amennyiben nyer a pályázat, a tájház fejlesztési dokumentációjának elkészítése valósulhat meg, amelyhez az önkormányzat 210.000,- Ft saját forrást biztosítana.

A Szentgotthárdi Énekegyesület kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez, hogy Keserü Balázs: A szentgotthárdi mise c. műve ismét felcsendülhessen a Nagyboldogasszony templomban. A megvalósításhoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 775.000,- Ft-ot biztosított, amely összeget az utazási költségekre, tiszteletdíjakra, marketing költségekre és a mű díszpéldányban való kiadására fordítják. További 634.000,- Ft-ot a közreműködők vendéglátásának finanszírozásához az Önkormányzat biztosít majd.

Ingatlanügyekről, az „Év Rendőre" cím odaítéléséről és az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező gazdasági társaságok üzleti tervéről is döntöttek a képviselők.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés