Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 5. szám
Hírek

Megtartotta novemberi ülését a Képviselő-testület

Megtartotta novemberi ülését a Képviselő-testület
2019. november 22. péntek, 18:24

Az október 22-én felállt képviselő-testület első rendes ülésén a két ülés közti polgármesteri beszámoló, illetve a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló előtt Kovács Márta Mária, a Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottság elnöke jelezte, hogy a képviselők a vagyonnyilatkozataikat rendben leadták, így az ülésen mindannyian szavazhatnak.

Foglalkoztak az Önkormányzat vagyongazdálkodásának helyzetével, a vagyongazdálkodási irányelvek érvényesülésével, az új irányok, lehetőségek feltérképezésével. Elfogadták az Önkormányzat tulajdonában álló földterületek, erdők, külterületi mezőgazdasági ingatlanok hasznosításáról szóló beszámolót is.

Részletesen megtárgyalták a közlekedés helyzetét. Az ülés előtt egy átfogó, széleskörű egyeztetés is lezajlott. Vörös Gábor képviselő kezdeményezéséhez kapcsolódóan döntöttek az István király utcai forgalomcsillapító bordák (közismert nevükön fekvőrendőrök) szakértő általi felülvizsgálatáról, de szó esett egyebek között a Füzesi úti kerékpárút közvilágításának kiépítéséről, a Móra Ferenc utcában súlykorlátozó tábla kihelyezésének vizsgálatára pedig a decemberi ülésén visszatér a képviselő-testület. A képviselők által felvetett kérdésekre Varga Ferenc r. alezredes, a Szentgotthárdi Rendőrőrs parancsnoka válaszolt.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását követően a 2020. évi költségvetés előkészítése került napirendre. A határozat alapján lehetőség lesz új adónem kivetésére, erről decemberben újra tárgyal majd a képviselő-testület. Döntöttek egy szakképzési alap létrehozásáról, a versenysportok támogatásának növeléséről, nyári táboroztatási költségekhez való hozzájárulásról, nemzetiségi alap létrehozásáról, gyermekétkeztetésről, intézményi igényekről, a városrészi keret növeléséről, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület többletigényéről, valamint a bölcsődei térítési díjak eltörlésének felülvizsgálatáról és az ehhez kapcsolódó költségvetési tételek vizsgálatáról is.

Szentgotthárd város 2019. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a 2020. évi Energiaracionalizálási Programterv javaslatáról szóló beszámolót is elfogadták, az energiagazdálkodás és az energiaracionalizálás új lehetőségeit is megvitatták.

Október 13-án a nemzetiségi önkormányzatok tagjairól is szavazhattak azok, akik előzetesen adott nemzetiség tagjaként regisztráltatták magukat, így az elmúlt hetekben megalakult a szlovén, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat is Szentgotthárdon. Az ülésen ezen nemzetiségi önkormányzatok, Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által megkötött együttműködési megállapodást is felülvizsgálták.

Megtárgyalták és jóváhagyták a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Használati Szabályzatának módosítását, amely egyrészt a múzeumi szolgáltatási díjtételeit emeli meg: jövő évtől 600,- Ft lesz a diák és 1200,- Ft a felnőtt belépőjegy ára, 16 év alatt és 70 év kor felett ingyenes marad a látogatás. Másrészről a könyvtári kölcsönzés feltételeit és határidejét, illetve a könyvtári szolgáltatások díjtételeit is változtatták az intézmény javaslatai szerint. Újdonság, hogy az intézmény e-könyvolvasókat is beszerzett, ezzel is szélesítve a kínálatot.  

Döntöttek a Szentgotthárdért Közalapítvány, valamint Szentgotthárd Város Közbiztonságáért Közalapítvány testület által delegált kuratóriumi tagjairól, valamint meghatározták a 2020. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségeket is.

Két belső ellenőri jelentés is napirendre került, elfogadták az elektronikus ügyintézés megvalósítását és a közbeszerzési eljárásokat vizsgáló jelentést is.

A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatban szavaztak a megválasztását megelőző polgármesteri jogviszonya megszűnéséig igénybe nem vett 20 nap szabadságának szabadságmegváltás címén történő kifizetéséről, illetve a 2019. évi időarányosan igénybe vehető szabadságáról is.

A képviselő-testület meghirdeti eladásra az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező szentgotthárdi 2846 hrsz-ú, 403 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát.

Elfogadták az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról szóló beszámolót is.

A Képviselő-testület korábban kezdeményezte a 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat, szabályozási terv módosítására irányuló eljárás megindítását. Az önkormányzat az egyszerűsített eljáráshoz kapcsolódóan a jogszabályi előírásoknak megfelelően a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a képviselő-testületi döntéshozatal előtt biztosította a partnerek vélemény-nyilvánítási lehetőségét. Ennek keretében 2019. november 4-én lakossági fórumra is sor került, a honlapon a véleményezési anyag valamennyi érdeklődő számára elérhető volt. A véleményezési eljárás során egy írásos vélemény érkezett, amelyet Kiss Gábor főépítész véleményezett és ennek ismeretében a Képviselő-testület a partnerségi egyeztetési eljárást lezárta.  

Megvitatták az Opel Szentgotthárd Kft. kérelmét is, elrendelték a hatályos rendezési terv felülvizsgálatát Kiss Gábor városi főépítész szakmai véleményében foglaltak figyelembe vételével. Az Önkormányzat a hatályos rendezési terv módosítása kapcsán pénzügyi fedezetet nem biztosít, azt teljes egészében a kérelmezőnek kell finanszíroznia.

Tárgyaltak a Rábavölgye Vadásztársaság rábafüzesi sportöltöző bérletével kapcsolatos kérelméről is.

Az Önkormányzat májusban döntött arról, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjához 200.000,- Ft támogatást nyújt a város, amely összeget a vajdasági Tóthfalu részére ajánlotta fel. A Szövetség jelezte, hogy Tóthfalun nem indult első osztály az idei tanévben, egyúttal mellékeltek egy listát a vajdasági elsős diákok iskolánkénti számáról. A testület a támogatást a vajdasági bácsfeketehegyi iskola számára ajánlotta fel.

Zárt ülésen folytatódott a munka, ahol kitüntetésről tárgyaltak.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

Szentgotthárd, 2019. november 20.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****Andante RestaurantHotel LipaSt. Gotthard Spa & Wellness
hirdetés