Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

November utolsó napján ismét ülésezett a Képviselő-testület

November utolsó napján ismét ülésezett a Képviselő-testület
2022. december 06. kedd, 07:37

Megtartotta novemberi ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Beszámolók, koncepciók, rendeletmódosítások és ingatlanügyek is napirendre kerültek.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadása után az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolóval folytatódott az ülés. Az előterjesztés ismertette az év eddigi időszakában történt költségvetési-gazdálkodási folyamatokat, amelyek azt mutatják, hogy a terveknek megfelelően alakul a költségvetés bevételi és kiadási oldala, a működés biztosított.  

Meghatározták a 2023. évi költségvetési rendelet összeállításának irányait, főbb szempontjait, az önkormányzat működésével, és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket. Mindez keretet szolgáltat a januárban benyújtandó végleges költségvetési javaslathoz.

Elfogadták az önkormányzat 2022. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről szóló beszámolót és a 2023. évi Energia-racionalizálási programtervet. Javaslatként megfogalmazódott egyebek közt, hogy az önkormányzat energia-megtakarítási intézkedési tervét rendszeresen, legalább kéthavonta felül kell vizsgálni; lehetőséget kell teremteni arra, hogy az önkormányzat működtetésében, illetve fenntartásában lévő épületek és intézmények belső világítási hálózatának, illetve fűtésrendszerének korszerűsítése megoldható legyen akár pályázati, akár saját forrás felhasználásával.

Ahogy minden évben, úgy idén is felülvizsgálták a lakáskoncepciót. A cél egy sikeres lakásgazdálkodás kialakítása, amelyben a jó minőségű lakásokból befolyó piaci alapú bevétel lehetővé teszi a felújításra váró lakások rendbetételét, amelyekkel további bevételek generálhatóak - és így további ingatlanok újíthatóak fel. Eközben az is fontos, hogy legyen meg a lehetőség a mobilitásra, hiszen ahogy változik az emberek életciklusa, úgy igényeik is változnak, tehát az adott élethelyzethez igazodó méretű, költségű lakás biztosítása lenne az ideális. Ennek megfelelően a cél, hogy az 50 m2-nél nagyobb önkormányzati bérlakásokat szociális alapon bérlők kisebb lakásokba költözzenek, ezáltal pedig olyan családok, akik nem tudnak megfelelő méretű lakáshoz jutni, a felszabaduló nagyobb lakásokba költözhessenek.

Módosították a szociális rendeletet. A drasztikus áremelkedések, infláció alakulása miatt még a nyáron a nyersanyagnorma emelését kezdeményezte a közétkeztetést biztosító JustFood Kft.  A 2022. szeptember 1-jén hatályba lépő emelés nem vonatkozott a Városi Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatásra, azonban a jövő év januárjától már igen. A 15%-os emelésből 10%-ot az Önkormányzat finanszíroz, így a szolgáltatást igénybe vevők 5%-os emeléssel számolhatnak. 

A temetőkről és a temetkezésekről szóló rendelet módosításánál figyelembe kellett venni, hogy az Üzemeltető a következő évben is megfelelően láthassa el Szentgotthárd temetőinek üzemeltetetését. A rendeletben szereplő egyes díjtételek emelése szükségessé vált a minimálbér emelkedésével megegyező mértékben, így a sírhelymegváltási, létesítményhasználati, szolgáltatási és halotthűtési díjak is növekednek majd.

A parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet az A.) díjosztályba tartozó gépjárművek esetében a várakozási díj óránkénti alapdíját 320,- Ft/óra alapdíjról 360,- Ft/óra alapdíjra módosítja 2023. január 1-től. A parkolóbérletek árai nem változnak.

Módosult a lakbérek megállapításáról szóló 14/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet és a lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet is. Fontos változás, hogy a lakáskoncepcióban is megfogalmazott sikeres lakásgazdálkodás elérése érdekében a szociális alapon bérbe adott 50 m2 feletti önkormányzati bérlakások esetén - amelyekben csak egy bérlő lakik - a szociális lakbért csak 50 m2-re lehet fizetni, az 50 m2 feletti lakásterületért a lakbérrendelet szerinti emelt összeget kell fizetni. Az esetleges lakásváltás, illetve az egyéb lehetőségek megfontolására 1 évük lesz a bérlőknek, hiszen a rendelet ezen része 2024. január 1-én lép hatályba.

2023. évi nyersanyagnorma-rezsiköltségek emelése kapcsán a Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2023. január 1-től a bölcsődei, az óvodai, az általános iskolai, a középiskolai, valamint a felnőtt szociális étkeztetés vonatkozásában a rezsikulcsot 100%-os mértékben határozza meg, amely 15 %-os rezsikulcsemelést jelent, továbbá javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának, hogy a fenntartása alá tartozó Városi Gondozási Központban a felnőtt szociális étkeztetésben az élelmezési nyersanyagnormát Szentgotthárd Város Önkormányzatának javaslata szerint fogadja el.

A Szentgotthárdi Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó Kft. saját tőkéjének rendezése vált szükségessé, ennek érdekében a jegyzett tőke leszállításáról döntött a Képviselő-testület, mint tulajdonos.

Elfogadták a „Közművelődési feladatok ellátására vonatkozó megállapodás megvalósulásának vizsgálata" elnevezésű belső ellenőrzési jelentést. Az ellenőrzés célja a közművelődési feladatellátási megállapodásban foglalt feladatok megvalósulásának vizsgálata alapján a Pannon Kapu Kulturális Egyesület ellenőrzése volt a 2021. év tekintetében.  Az ellenőrzés a téma szempontjából átfogó és sok mindenre kiterjedő volt, a témával kapcsolatban megállapítást nem tett.

Az önkormányzat 2013-ban hozta létre a Szentgotthárdi Települési Értéktár Bizottságot, elnökének Molnár Piroskát, tagjainak dr. Frank Rózát és Csuk Ferencet felkérve. Csuk Ferenc sajnos idén nyáron elhunyt, a megüresedett helyre - a tagok ajánlása alapján - Horváth Zsuzsannát választották.

A Tótágas Bölcsőde férőhely-bővítését célzó projekt költségvetése a megvalósítás során többször változott. A korábban vállalt önerő összege (közel 24 M Ft) időközben kedvezően változott, a többletköltségek fedezetére ugyanis további támogatást nyert el a város. Ennek köszönhetően a megvalósításhoz mindösszesen 351.376,- Ft saját forrásra van szükség, ezzel pontosították a projekt költségvetését.

Támogatták a városi sporttelep főépületében a VSE labdarúgó szakosztálya klubszobájának komplex felújítását is, ehhez 2.652.015,- Ft összeget biztosítanak a jövő évi költségvetésben.

A Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelmét támogatták a képviselők, így az Egyesület a korábban a Civil alapból elnyert támogatás egy részét az eredeti kérelemben megfogalmazott céloktól eltérően használhatja fel. Mivel a hagyományos karácsonyi ünnepséget nem tarthatják meg, az arra szánt összegből a Békefi Antal Népdalkör tagjainak fellépőruhát varrathatnak majd.

Döntöttek arról, hogy a város csatlakozik Szita Károly, Kaposvár MJV polgármesterének kezdeményezéséhez.  Az európai uniós források Magyarország számára történő mielőbbi biztosítása érdekében az Európai Bizottság Elnökének írt levélhez kapcsolódó nyilatkozatot Szentgotthárd város polgármestere is aláírja.

Egyetértettek a Szentgotthárd-Farkasfa városrészen található Hegyi utca 15. szám alatti ingatlan helyi védelem alá helyezésének kezdeményezésével. Kiss Gábor főépítész meglátásai szerint is helyi védelmet érdemel az épületegyüttes, amely egy kb. 120-140 éve épült boronafalas, egy szoba és egy konyha helyiséget magába foglaló tornácos épületrészből, egy a későbbiekben mellé épített vegyes falazatú, jelenleg két szoba, egy előtér és egy fürdőszoba helyiséget tartalmazó tornácos épületrészből, az egykori istálló és lábas pajta rendeltetésű épületrészből álló, kerített ház. 

Tárgyaltak ingatlanügyekről is, illetve a Képviselő-testület zárt ülésen vitatta meg a Városi Gondozási Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázatot, a Közalapítvány ellenőrző testülete tagjainak megválasztását, a kaszagyári terület további őrzés-védelmét, a Tour de Hongrie versenyt és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj" -ra tett javaslatokat.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés