Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Számos napirendről döntöttek a nyári ülésszünet előtt a képviselők

Számos napirendről döntöttek a nyári ülésszünet előtt a képviselők
2022. július 05. kedd, 09:46

Civil szervezetek támogatásáról, szoborfelújításról, a nemzetiségekkel való együttműködésről és a templomtér felújításának leheteőségeiről is tárgyalt júniusi ülésén a Képviselő-testület. 

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolóval vette kezdetét a Képviselő-testület júniusi ülése.

Elfogadták a nemzetiségek és Szentgotthárd Város Önkormányzatának kapcsolatáról, a további együttműködés lehetőségekről szóló beszámolót. Kissné Köles Erika, a szlovén nemzetiség parlamenti szószólója megköszönte a város együttműködését a nemzetiségi feladatokhoz kapcsolódóan. Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy az őszi népszámláláskor a szlovén származású lakosság bátran vállalja fel nemzetiséghez tartozását.

A Szentgotthárdi Nagyboldogasszony templom előtti, vagyis a kolostorépület, a plébánia és a színház épülete által körülhatárolt tér felújításának szándékával - Pintér Gábor tájépítész és Kiss Gábor városi főépítész bevonásával - már régebb óta foglalkoznak a hivatalban. A láthatóan nagyon rossz állapotban lévő plébániaépület felújítására vagy új épület építésére talán a közeljövőben sor kerülhet. A tér északi oldalán álló egykori ciszterci udvarház már vonzó külsőt kapott, az ugyanitt álló templom felújítása is befejeződött. A téren álló épületek megújulásával párhuzamosan mielőbb indokolttá válik a tér rendezése is, amely jelenlegi formájában - töredezett burkolataival, egyes részein túlnőtt növényzetével - nem méltó a megújuló épített környezethez. Az előkészített vázlattervek szerint a városképet és az egyházi örökségünk méltó bemutatását, megközelítését jelentősen javító beruházás keretében a templom előtti, leromlott állapotú tér újragondolása történne meg. Az ülésen az elképzeléseket Kiss Gábor mutatta be a képviselőknek, akik a felújítás szándékával egyetértettek, a részleteinek kidolgozását tartalmazó komplett engedélyes tervdokumentáció elkészítésére pedig bruttó 4.892.500,- Ft-ot szavaztak meg.

A város településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán a képviselők megismerték és elfogadták az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett válaszokat. Az önkormányzat által megbízott Rápli Építésziroda által készített közbenső véleményezési szakasz dokumentációját is elfogadták, egyúttal a közbenső véleményezési szakasz lebonyolítására, és a partnerségi egyeztetés lebonyolítására hatalmazták fel a polgármestert.

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben pénzügyi segítséget kérnek a működésük fenntartásához és a projektjeik önrészének biztosításához. A képviselők a kérelmet támogatták, a TDM egyesület működéséhez a 2022. december 31-ig tartó időszakra 3.000.000,- Ft-ot ítéltek meg. A turisztikai koncepció és cselekvési terv aktualizálására, illetve ehhez illeszkedve a TDM és az önkormányzat közötti hosszútávú együttműködési megállapodás feltételeire az év második felében visszatérnek.

Idén második alkalommal foglalkoztak a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alaphoz beérkezett kérelmek bírálatával. A döntés értelmében támogatásban részesült a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep megvalósítása, a Harmónia Egészségvédő Kör egészsgégmegőrző programja, az eltérő tantervű oktatásban részt vevő gyermekek kirándulása a Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesülete szervezésében és a Kultport-a Alapítvány kezdeményezése, amelynek köszönhetően olvasósarkok jöhetnek létre a város több pontján. Városrészi napok és közösségi terek fejlesztése is megtörténhet a támogatásoknak köszönhetően.

A Gotthárd-Therm Kft. felügyelő bizottságába Racker Balázst választották meg.

Több aktuális kérdés kapcsán Szentgotthárd és Apátistvánfalva megállapodását a Közös önkormányzati hivatal vonatkozásában módosították. Szintén módosult a Rendelőintézet Szentgotthárd és a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata is.

Képviselői kezdeményezésre került a zárt kutyafuttató létesítését célzó előterjesztés a képviselők elé. A kérelemben azzal indokolják a zárt kutyafuttató létesítését, hogy a város területén nagyon sok kutyatartó él - közülük sokan lakásban tartják kutyáikat -, akik mások zavarása nélkül szeretnék kedvenceiket időnként szabadon játszatni, póráz nélkül biztonságos körülmények között szaladgálni hagyni. A testület elviekben egyetért egy zárt kutyafuttató kialakításával, amelyhez szükséges forrást saját költségvetésben biztosítani fogja abban az esetben, ha egy, a kutyatartók által alapított szervezet az önkormányzattal kötött írásbeli megállapodásban vállalja a részvételt a tervezett zárt kutyafuttató fenntartásában és üzemeltetésében. A Képviselő-testület a szervezet létrehozatalát követően a zárt kutyafuttató kialakítására visszatér.

A Képviselő-testület a 102/2022. számú határozatával egyetértett már azzal, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat a szentgotthárdi színház épület szellőző és légtechnikai rendszerének felújítására egy megnyílt Leader pályázat keretében. Időközben a projekt műszaki tartalma bővült, amelynek következtében a kivitelezés várható költsége 20.194.466,- Ft-ra, a biztosítandó önrész összege 4.038.893,- Ft-ra emelkedett.

Tárgyalták a rábafüzesi Hianz ház felújításának szakmai előkészítésére benyújtott pályázatot is: a támogató által előírt feladatok elvégzéséhez - a korábbi képviselő-testületi határozatban már megítélt önrészen felül - 825.000,- forintot biztosítanak.

Boldog Brenner János emlékét nem csak a róla készült portréfestmény őrzi a rábakethelyi templomban, hanem a templom előtt található fájdalmas Szűzanya szobor is. A Piéta szobrot János atya halála után plébánosa, Dr. Kozma Ferenc atya készíttette. A szobor és talapzata mára már igen rossz állapotban van. A felújítás költsége 2.800.000,- Ft. + ÁFA, amely összeg egyik felét a Brenner János Emlékhely Alapítvány, a másik felét - a képviselő-testület jóváhagyó döntése alapján - az önkormányzat biztosítja.

A Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány a Takács Jenő AMI által szervezett 2022. évi badacsonytomaji művészeti tábor költségeihez (szállásdíj, étkezés, utazás) 800.000,- Ft önkormányzati támogatást igényelt. A tábor alapkoncepciója, hogy intenzív szakmai munka és tábori közösségi élmények segítségével juttassák el a gyerekeket még inkább a művészetek közelébe, erősítsék a zenélési, alkotói kedvüket, példát nyújtsanak a szabadidő értelmes eltöltésére. A városvezetés a kérelmet támogatta.

Augusztusban a csíksomlyói Csibész Alapítvány tagjaiból verbuválódott Árvácska együttes 50 fővel Szentgotthárdra látogat. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány hátrányos helyzetű gyermekről gondoskodik, illetve városunknak mindig is fontos volt a határon túli kapcsolatok ápolása, a szentgotthárdi vendáglátásuk költségét az önkormányzat biztosítja majd.

A szentgotthárdi székhelyű Sport Mindenkié Egyesület versenyzői kvalifikálták magukat a 2022. évi Spartan Race World Championship-re, a görögországi (Spárta) rangos világeseményre. A verseny összköltsége közel 3.000.000, -Ft, ebből a megigényelt 300.000, - Ft támogatást az önkormányzat biztosítja számukra.

A Hársas-tónál megnövekedett feladatok ellátása érdekében a Horgász Egyesület azzal a kéréssel fordult a városhoz, hogy támogassa egy elektromos teherszállító tricikli beszerzését. Az Egyesület több mint 10 éve végzi önkormányzati területek karbantartását - köztük bekapcsolódik a Hársas- tó fenntartásába is. A közelmúltbeli fejlesztések még vonzóbbá tették a tavat és környékét, már a szezon előtt is érzékelhető, hogy extrém módon megnőtt az ott keletkező hulladék mennyisége. A folyamatos összegyűjtése több okból is rendkívül fontos feladat, hiszen a környezet megőrzésének szempontja mellett az sem másodlagos, hogy a tó környezetének rendezett képet kell mutatnia, aminek többek között abban is kifejezésre kell jutnia, hogy a szemétgyűjtőket rendszeresen ürítik, azokból nem „folyik ki" az oda bedobott, de el nem szállított szemét. Ennek összegyűjtésében és elszállításában jelentene nagy segítséget az elektromos tricikli beszerzése, amelyhez az önkormányzat 800.000,- Ft támogatást biztosít az egyesületnek.

A sportöltöző felújítása kapcsán a 22/2022. számú határozat alapján az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó, „A szentgotthárdi Városi Sporttelep épületének felújítása" címmel benyújtott és elnyert pályázati projektjének költségvetését módosították, a projekt összköltsége 38.109.248,- Ft, ebből az igényelt támogatás 17.570.486,- Ft, a saját forrás összege pedig 20.538.762,- Ft. Emellett a Városi Sporttelep főépületében a nézők által használható hátsó mosdók komplex felújítását is támogatták, az ahhoz szükséges saját forrást összesen legfeljebb 7.962.900,- Ft összegben biztosítják.

Határoztak ingatlanügyekről is, illetve a Halhatatlanok Aranykönyvébe történő javaslat megtárgyalásán túl különböző kitüntetési javaslatokat zárt ülésen tárgyalták.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés