Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Szerelmesek Fesztiválja
Szerelmesek Fesztiválja
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Kaland és Játék
Kaland és Játék
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Jooble - Álláslehetőségek a környéken
Szentgotthárd lap
XI. évfolyam 11. szám
Hírek

Tájékoztatás hatósági engedélyezés egyszerűsítéséről

Tájékoztatás hatósági engedélyezés egyszerűsítéséről
2020. május 18. hétfő, 11:25

Tisztelt Ügyfeleink!
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A Korm. rendelet alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.

Bejelentés tétele

A bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály a kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor. A települési önkormányzat jegyzője az e-mail útján megtett bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Ez az e-mail cím a következő: engedely@szentgotthard.hu . Az e-mail útján tett bejelentést kizárólag erre az e-mail-címre lehet megküldeni.

Bejelentés tartalma

A bejelentésnek azokat az adatokat kell tartalmaznia, amelyeket az engedélykérelemre jogszabály előírt. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet rónának. Az ügyfél a nem mellékelt dokumentum tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, valamint azokról az okokról, körülményekről, amelyek miatt nem tudta a dokumentumot mellékelni.

Bejelentés díja, illetéke

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha mégis engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Bejelentés elbírálása, ügyintézés határideje

A Korm. rendelet értelmében az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ügyfél bejelentésétől számított nyolc napon belül a jegyző vagy a hatáskörében eljáró ügyintéző (a továbbiakban: hatóság) által közölt értesítés közlését követően végezhető – a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt. A hatóság az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján közli, és abban ismerteti az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a bejelentés a hatósághoz megérkezik. Ha az ügyintézési határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

A tevékenység megtiltása

A hatóság a rendelkezésére álló határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá,

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy

e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzést nem kell megindokolni. A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, melyben a bejelentést kérelemnek kell tekintetni, az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja és függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor.

A hatóság hallgatása

Ha az ügyintézési határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni.

Amire nem terjed ki a könnyítés

A Korm. rendelet hatálya az alábbi ügyekre nem terjed ki:

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások

6. Vezetékjog engedélyezés

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

10. Földügyi és földforgalmi eljárások

11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások

16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások

17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

19. Azok az ügyek, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható

20. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 8. § (1) bekezdése szerinti eljárások

21. Azok az ügyek, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik

22. A hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek

23. Azok az ügyek, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
Gotthard Therme Hotel & Conference****Andante RestaurantHotel LipaSt. Gotthard Spa & Wellness
hirdetés