Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 4. szám
Hírek

Ülésezett a Képviselő-testület

Ülésezett a Képviselő-testület
2023. december 01. péntek, 12:49

Megtartotta novemberi ülését Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Beszámolók, koncepciók, rendeletmódosítások és ingatlanügyek is napirendre kerültek.

 

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámoló keretében Huszár Gábor polgármester részletesen tájékoztatott arról, hogy jogszabályi változások alapján december elsejétől Vas vármegyében és így Szentgotthárdon is megváltozik a háziorvosi ügyelet ellátásának rendszere: a továbbiakban - mint ahogy az egész országban - a szentgotthárdi kistérség területén is az Országos Mentőszolgálat  gondoskodik az ellátás megszervezéséről.

A beszámolót követően meghatározták a 2024. évi költségvetési rendelet összeállításának főbb szempontjait, az önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket. A több mint négymilliárd forintos költségvetéssel kalkuláló koncepció alapját biztosítja a januárban tárgyalandó, végleges költségvetési javaslatnak.

Ezt követően napirendre került a 2023. évi energia-racionalizálási programterv teljesítéséről szóló beszámoló. Az önkormányzati hivatal munkatársai által előkészített energiamegtakarítási intézkedési tervre az elmúlt időszakban már több alkalommal visszatértek és a tapasztalatok birtokában folyamatosan igazították is azt. Az önkormányzati épületek energetikai felülvizsgálatára energiagazdálkodási szakértővel szerződést kötött a város, hamarosan minden épületre külön energiamegtakarítási intézkedési terv készül. A villamos-energia beszerzésre vonatkozó új, csoportos közbeszerzési eljárás is lezajlott és ennek köszönhetően új, kedvező szerződéseket sikerült megkötni - jelenleg ennél alacsonyabb díjon nem lehet villamos-energiát vételezni. Gázenergia esetében a jelenleg érvényes díjak 53,84 %-kal, távhőszolgáltatás esetében pedig 76,82 %-kal csökkentek az elmúlt fűtési idényben alkalmazott legmagasabb energiadíjhoz képest. Mindezeken túlmenően több takarékossági intézkedés és kisebb beruházás is megvalósult az elmúlt évben. A Kossuth Lajos úti új sportcsarnok, a tekepálya és a Hunyadi úti rendelőintézet épületére pedig napelemes rendszert telepítenek. Az előterjesztésben felvázolt energiaracionalizálási irányokkal egyetértettek a képviselők, elfogadták az ezzel kapcsolatos, 2024. évi programtervet is.

Az önkormányzati lakáskoncepció felülvizsgálata során megállapították, hogy az elmúlt időszakban bevezetett intézkedések eredményei már egyértelműen látszódnak. Szociális alapon csak az arra ténylegesen rászorultaknak utalnak ki lakást, a jövedelmi-vagyoni helyzetet pedig évente felülvizsgálják. Növekszik a piaci alapon bérbeadott lakások száma, a 227 bérlakásból jelenleg 58 ilyen van. Mindezeknek köszönhetően a társasházkezelőnek is egyre nagyobb bevétele keletkezik, amelyből többet tud a lakásfelújításokra is fordítani. A kialakított végrehajtási rendszer is működik, mérsékli a kintlevőségeket. Bevezettek egy olyan ösztönzést is, amely a nagyobb lakásban szociális alapon egyedül lakókat motiválja a kisebb lakásba való átköltözésre, felszabadítva a helyet a többgyermekes családok elhelyezéséhez. Mindezek mellett továbbra is működik az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokkal, helyiségekkel, azok bérletével kapcsolatos önkormányzati rendeletek pontosítására is sor került. Fontosabb változás, hogy a piaci alapon kiadott lakásoknál a lakbér két elemből tevődik össze a továbbiakban: piaci alaplakbérből és az ezen felül választható öt prémium kategóriából: a pályázó a bérleti ajánlatának megtételekor ebből az öt meghatározott kategóriából választhat egyet. Mindegyik prémiumkategóriához tartozik többletszolgáltatás: minél magasabb prémiumkategóriát választ valaki, annál később lehet a bérleti díjon emelni.

A temetők üzemeltetésének költségei (hulladékelszállítás, munkabér, üzemanyag, energiaárak takarítószer, szolgáltatási és anyagdíjak stb.) jelentősen emelkedtek Szentgotthárdon is, emiatt bizonyos temetkezési szolgáltatások díjának emelését hagyta jóvá január elsejétől a testület.

Elfogadták a nem közművel összegyűjtött (szippantott) háztartási szennyvíz elhelyezését végző közszolgáltató díjmódosítási kérelmét is: a szolgáltató - hivatkozva a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a karbantartási költségek jelentős emelkedésére - az infláció emelkedésével megegyező díjemelés jóváhagyását kérte a nem természetes személyek esetében. A természetes személyek (lakosság) által fizetendő, a rezsicsökkenésről szóló törvény alapján hatóságilag megszabott ár nem változik. A kedvezményes lakossági díj és a tényleges díj közötti ár különbözetett az önkormányzat fizeti meg a szolgáltatónak díjkompenzációs megállapodás alapján. Ez volt a gyakorlat eddig is – most csak a díjkompenzáció mértéke emelkedett.

A Kormányhivatal kezdeményezésére kiegészítették az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát is: a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztségek egyidejű tartós akadályoztatása esetére az eddig követett szabályozást és gyakorlatot pontosítja.

Elfogadták az önkormányzat 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, amely egy általános betekintést biztosított a képviselők számára az idei év eddigi időszakában történt költségvetési – gazdálkodási folyamatairól.

A 2023. évi ellenőrzési terv alapján a Hivatal és a SZET Szentgotthárdi Kft. által vezetett elektronikus munkanaplók kitöltésének ellenőrzését vizsgálta a belső ellenőr, az erről szóló jelentés is a napirendek között szerepelt.

A belső ellenőrzés minden önkormányzat számára kötelező feladat: a belső ellenőr foglalkoztatását az önkormányzati társulás biztosítja a kistérség önkormányzatainál. A jövő évre tervezett ellenőrzések tervét jóváhagyta a testület.

Az előírásoknak megfelelően a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az önkormányzati választást megelőző évben választják meg. A jegyző, mint a szentgotthárdi választási iroda vezetője által javasolt személyeket jóváhagyta a képviselő-testület.

A hamarosan megjelenő TOP Plusz Élhető települések elnevezésű pályázat kapcsán egy előterjesztésben vette számba a lehetőségeket az önkormányzati hivatal. Figyelembevéve a jogi és pénzügyi kereteket, a testület úgy döntött, hogy Rábatótfaluban egy gyalogjárda előkészítését veszi célba az út északi oldalán, a Hétház utca és az Alsópatak utca között. Emellett – a fennmaradó támogatási keret erejéig, egyéb rossz állapotú városi járdaszakaszok felújítása mellett - a Rózsa utcában (a Tompa M. utca és Zsidai utca közötti szakaszon) is megvalósulhat a járda építése.

A 2024. augusztus 3-án, 20. alkalommal megrendezendő Szentgotthárdi Csata Emlékfutás rendezvény költségeinek egy részét pályázati támogatásból szeretnék finanszírozni. Az önkormányzati hivatal munkatársai által a 2024. évi Élmény - és Szabadidősport Program felhívására benyújtott pályázatot jóváhagyta a képviselő-testület.

Jóváhagyták Szentgotthárd-Rábatótfalu Városrészi Önkormányzatának módosító kérelmét is a városrészi keret felhasználásával kapcsolatban.

A Szentgotthárdi VSE Labdarúgó- és Kézilabda Szakosztályok működését az idei versenysport támogatási keretéből már támogatta a város, a csapatok versenyeztetéséhez a beadott kérelmek alapján szavaztak meg a képviselők összesen 3 millió Ft támogatást (2 millió Ft-ot a labdarúgók, 1 millió Ft-ot a kézilabda szakosztály részére).

Az önkormányzat tulajdonát képező, Városi Sporttelepen található tekepályán lassan 3 éve nem cserélték a bábukat, az elmúlt évek igénybevétele pedig a tekebábuk természetes elhasználódását eredményezte. Az ülésen döntés született a beruházásról, az előzetes ajánlatnak megfelelően 2.014 EUR összegben.

A Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület (TDM) kérelmét is támogatták, ez alapján a 2023. évi költségvetésben a TDM pályázati önrészeire szánt keretből a fel nem használt összeget a 2024. évi Turisztikai Kiállításon (Utazás kiállítás) való részvételre fordíthatják.

Elfogadták a VASIVÍZ Zrt. által az ivóvízellátási, szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer kapcsán összeállított, 2023-2037 tervezési időszakra vonatkozó, módosított gördülő fejlesztési terveket is.

Egy kérelem kapcsán a Városi Gondozási Központot fenntartó önkormányzati társulás úgy döntött, hogy felülvizsgálja a közétkezésre vonatkozó térítési díjakat az alacsonyabb jövedelműek körében. Az előkészített anyag alapján – mind a fenntartó, mind Szentgotthárd Város Önkormányzata - jóvá is hagyta a módosításokat. Ez alapján a legkisebb jövedelemsávokban nagyobb kedvezmények mellett vehető igénybe az étkezés Szentgotthárdon: jövedelemtől függően vannak továbbra is, akiknek nem kell fizetni, de vannak például, akiknek mindösszesen 2.850,- forintjába kerül, hogy a hó minden napján meleg ebédhez jussanak.

A továbbiakban ingatlankérdésekkel foglalkoztak a képviselők, majd zárt ülés keretei között folytatódott a munka, ahol kitüntetésekről és ingatlaneladásról születtek határozatok

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés