Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Ülésezett a képviselő-testület, elfogadták a költségvetést

Ülésezett a képviselő-testület, elfogadták a költségvetést
2022. február 01. kedd, 08:02

Idei évi első rendes testületi ülését tartotta Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Beszámolók, pályázati lehetőségek és ingatlanügyek is a testület elé kerültek.

A lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jelentés elfogadását követően Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről tárgyaltak. Hosszas és részletes hivatali munka előzte meg az elfogadást, amelynek végén az intézményi igények, fejlesztések, beruházások, különböző bevételek számba vételével a város 2022. évi költségvetésének kiadási - és bevételi - főösszegét mindösszesen 4.254.000.000 Ft-ban hagyta jóvá a Képviselő-testület. A működési bevételek tervezett nagysága 3,1 milliárd forint, ezen belül jelentős bevételi forrást képez a helyi adókból származó bevétel 1,4 milliárd forinttal, az állami normatív támogatás 791,6 millió forinttal és az egészségügyi ellátásra tervezett állami hozzájárulás nagysága 265 millió forinttal. A felhalmozási bevételre tervezett összeg 536,9 millió forint, amelyből 418,8 millió forint a pályázati forrásokból számított bevétel. A működési kiadások 2,68 milliárd forinttal szerepelnek a költségvetésben, amelyből az intézmények működésére tervezett összeg 1,5 milliárd forint. A fejlesztésekre 1,3 milliárd forintot állítottak be, ezen belül pályázati forrásokból megvalósuló beruházások, felújítások nagysága 1 milliárd forint. A pályázati fejlesztések jelentős része 100%-ban finanszírozott, de vannak egyéb támogatási intenzitással támogatott projektek is.

Jóváhagyták a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről szóló beszámolót. A társulási együttműködést is befolyásolta a koronavírus-járvány, a döntéseket az év első felében az elnök hozta meg. Több intézmény fenntartójaként elsősorban azok működtetése és az ahhoz tartozó feladatellátás tette ki a munka legnagyobb részét. A több mint 700 millió forintos költségvetésű szervezet olyan állami támogatásokra is jogosulttá vált 2021-ben, amelyek kifejezetten a közös feladatellátás okán érkeztek a térségbe, ezzel is segítve a szolgáltatások finanszírozhatóságát. Részben ennek is köszönhetően a vidéken elérhető szociális ellátások szinte minden eleme hozzáférhető a szentgotthárdi kistérség legkisebb falujában is. A szolgáltatások ma a legkorszerűbbek és nagy segítséget jelentenek a rászorulóknak.

Pontosították a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet és jóváhagyták az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségekkel való gazdálkodást vizsgáló belső ellenőrzési jelentést is.

Csörötnek Község Önkormányzata egy pályázati támogatásnak köszönhetően minibölcsődét alakított ki a településen, amelynek működtetésével kapcsolatban kezdeményezte, hogy a társulási fenntartású Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) részeként kezdje meg a működését. Ezzel a Képviselő-testület egyetértett, így a csörötneki minibölcsőde a SZEOB új, önálló telephelyeként kezdi meg működését, várhatóan már idén tavasszal.

Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a 100%-os tulajdonát képező Gotthárd-Therm Kft. 40 millió Forint összegű éven belüli lejáratú munkabérhitelt vegyen fel, ehhez pedig készfizető kezességet vállalt.

Elfogadták a SZET Szentgotthárdi Kft. és a Szentgotthárdi Ipari Park Kft. javadalmazási szabályzatát is.

Megjelent az „Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" elnevezésű (TOP Plusz) pályázati felhívás, amellyel kapcsolatban az elmúlt hetekben intenzív előkészítő munka zajlott a Hivatalban. Támogatható a helyi, térségi jelentőségű fürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése, így a tervek szerint egy új termálkútra alapozott hőszivattyús rendszer kiépítése lenne a beruházás főpillére, melyet napelemekkel egészítenének ki ahhoz, hogy a legnagyobb energia-megtakarítást érhesse el a fürdő. Ezen túlmenően a már meglévő termálkút felújítására és tisztítására is sor kerülhet a projekten belül, amelynek tervezett összköltségvetése eléri a maximálisan elnyerhető támogatás összegét, vagyis a (bruttó) 500 millió Ft-ot.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, amelynek keretében lehetőség nyílik a sport infrastruktúra-fejlesztésre is. A felhívásra a Városi Sporttelep régi épületének felújítására (tetőcsere, födémszigetelés, homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje) állított össze pályázatot a Hivatal. Mindezen fejlesztések régóta napirenden vannak az önkormányzatnál, de eddig nem volt forrás ezek megvalósítására. A beruházás tervezett összköltsége (bruttó) 35.140.973,- Ft, a támogatás intenzitása 50%, kedvező elbírálás esetén a fennmaradó 17.570.486,- Ft-ot saját forrásból biztosítja az önkormányzat.

Meghatározták az önkormányzati tulajdonú sportcsarnokok bérleti díjait is. A Szent Gotthárd Általános Iskola tornacsarnokát 10.000,- Ft + ÁFA/óra, a Szent Gotthárd Gimnázium tornacsarnokát 6.600,- Ft + ÁFA/óra, a multifunkcionális sportcsarnokot 12.000, - Ft + ÁFA/óra összegért lehet majd bérbe venni a továbbiakban azzal, hogy bizonyos esetekben (helyi sportegyesületek és helyi intézmények használata esetén) az önkormányzat kedvezményeket biztosít majd, illetve a június végéig már megkötött bérleti szerződésekre még nem vonatkoznak ezek a díjak.

A jogszabályi változásokhoz igazították a polgármester és a választott alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, de a képviselők tiszteletdíját is felülvizsgálták: a képviselők díjazása ezentúl 80.000,- Ft/hó, ehhez jön hozzá további 36.000,- Ft/hó a bizottsági tagságért. A bizottsági elnökök tiszteletdíja 72.000,- Ft/hó, a tanácsnok tiszteletdíja pedig további 72.000,- Ft/hó összeget jelent.

Jóváhagyták Huszár Gábor polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét is, majd megvitatták a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kérelmét, amely arra irányult, hogy a létrejövő intézményi tanácsba az önkormányzat egy tagot delegáljon. A döntés értelmében az önkormányzat részéről az iskola intézményi tanácsába dr. Gábor László irodavezető kerül be.

Tárgyaltak Orfalu község településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításáról és ingatlanügyekről is.

Zárt ülés keretében ingatlan-eladási kérelemmel, a Vas Megyei Önkormányzat által adományozható díjakkal és a Szentgotthárdi Kaszagyár RT. F.a. felszámolásával kapcsolatos kérdéssel foglalkozott a testület.

A képviselő-testületi ülésen megtárgyalt napirendi pontokkal és meghozott döntésekkel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a szep.renata@szentgotthard.hu e-mail címen fogadjuk.

 

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés