Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Hírek

Városi ünnepséget tartottak augusztus 20-án

Városi ünnepséget tartottak augusztus 20-án
2022. augusztus 20. szombat, 11:37

Ma délelőtt a Nagyboldogasszony templomban vette kezdetét az augusztus 20-i városi program. Az ünnepi szentmisét követően kitüntetéseket adtak át, Bodorkós Imre atya a „Képviselő-testület Díszoklevelét”, Merkl Katalin a „Testnevelési és Sport Díjat”, Molnár Piroska pedig a „Városért Díjat” vehette át Huszár Gábor polgármestertől.

Szentgotthárd Város Fúvószenekara térzenével köszöntötte az ünnepségre érkezőket, majd a hagyományos ünnepi szentmise előtt Kardos Melinda, a Szentgotthárdi Muzsikáért Alapítvány elnöke szólt a jelenlévőkhöz és elmondta, hogy egy pályázati projekt keretében a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola egy orgonával gazdagodott, amelyet Bodorkós Imre atya meg is áldott. Sebestyénné Németh Eszter, az intézmény vezetője tolmácsolta V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő szavait, aki a zene és a kultúra tovább örökítésének fontosságát hangsúlyozta. A szentmisét a városi ünnepség követte, ahol Huszár Gábor polgármester beszédével vezette fel a városi elismerések átadását. Elmondta, hogy bár az államalapítás alkalmából gyűltünk össze, Szentgotthárdon ennél többet ünneplünk. Megemlékezett több, a város életéhez kapcsolódó nevezetes évfordulóról, majd hangsúlyozta, bátran visszatekinthetünk a múltra, minden egyes momentumára, a felemelő és a viszontagságos emlékekre is. Augusztus 20-án emlékezzünk bátran hazánk évezredes múltjára, tisztelegjünk Szentgotthárd történelmének nyolc évszázada előtt.

Végül kitüntetések, elismerések átadására került sor.

Bodorkós Imre plébános kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori munkája, az egyházi iskola alapítása, a hitélet szeretetteljes szolgálata, valamint a templomfelújítás érdekében végzett tevékenysége megbecsülése jeléül “SZENTGOTTHÁRD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÍSZOKLEVELE” elismerésben részesült.

Bodorkós Imre plébános úr 2019 áprilisától városunk plébánosa. A zalaegerszegi és jánosházi szolgálati helyek után, immáron 3 éve Szent Gotthárd püspök és Boldog Brenner János vértanú városában folytatja lelkipásztori szolgálatát. Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy rendkívül nagy elhivatottsággal, teológiai felkészültséggel, empátiával, türelemmel végzi hivatásbeli feladatait, alázattal és szeretettel vezeti hétről hétre az evangéliumi úton a rá bízott nyájat. Lelkipásztori tevékenységével méltó módon őrzi Boldog Brenner János vértanú kultuszát, törekszik arra, hogy ne csak a Szombathelyi Egyházmegye területén, hanem országosan is ismert legyen Boldog Brenner János életútja és életáldozata. Imre atya határozott elképzelései folytán valósulhatott meg városunkban az egyházi iskola létrejötte, az egyházi nevelés-oktatás bevezetése. Lelkes támogatója a városban élő nemzetiségek anyanyelvű hitéletének, törekszik arra, hogy minél gyakrabban hangozzanak fel a szlovén és német nyelvű imák, szent énekek a Plébánia templomaiban. Sokrétű hivatásbeli feladatainak maximális ellátása mellett az eltelt 3 évben fáradságot nem ismerve, szabadidejét is feláldozva irányította, felügyelte a Nagyboldogasszony plébániatemplom belső felújítási munkálatait. Imre atya kitartó és hathatós közbenjárásának, alkalomadtán saját fizikai munkájának is köszönhetően 2022. március 16-án templomszentelési ünnepséget tarthattunk városunkban. Bodorkós Imre atya a kiemelkedő elhivatottsággal végzett lelkipásztori munkájának, szeretetteljes szolgálatának és közösségépítő tevékenységének méltó elismerése e díj.

Merkl Mária Katalin Szentgotthárd város sportéletében, különösen a kézilabda sportág területén végzett kiemelkedő sportolói tevékenysége és lelkiismeretes szakmai munkája elismerése és megbecsülése jeléül “SZENTGOTTHÁRD TESTNEVELÉSI és SPORTDÍJ-át” vehette át.

Merkl Katalin általános iskolai tanulmányait Szentgotthárdon az Arany János Általános Iskolában végezte, majd ezt követően a helyi Szakmunkásképző Iskolában szövő szakmunkásként kapott bizonyítványt 1970-ben. További iskoláit már munka mellett végezte, leérettségizett, számítástechnikát tanult, majd mérlegképes könyvelői végzettséget szerzett. Már az általános iskolában megmutatkozott a sport iránti érdeklődése. Papp Gyula és Horváth Tihamér testnevelő tanárok indították el a kézilabdás pályafutását. 1967-ben már a Szentgotthárdi Textil SE játékosa lett. Tehetségének és töretlen fejlődésének köszönhetően hamarosan a felnőtt csapatban szerepelt. NBI-es pályafutása 1976-ban kezdődött a Sabaria Cipőgyár női kézilabda csapatának játékosaként, majd 1980-ban átigazolt a szombathelyi Pamut Kézilabda Szakosztályához. 1983-ban visszaigazolt Szentgotthárdra, segítő játékával a megyei bajnokságot meg is nyerte a női csapat. 1998-tól a Sportegyesület a kézilabda csapat játékos-edzői feladataival bízta meg. Aktivitása, rátermettsége, sportszakmai tudása és felkészültsége, emberi hozzáállása megalapozta szakmai tekintélyét. A fiatal sportolók példaképe, a kézilabdázás szeretetére igyekezett nevelni az ifjúsági csapattársakat. A sport iránti szeretete ma is tart, lelkiismeretes munkája miatt szeretik, tisztelik, elismerik. Szentgotthárd város sportéletében, elsősorban a kézilabda sportágban, valamint a Vas megyei kézilabdasport terén végzett több évtizedes kiemelkedő munkájának, sportszakmai felkészültségének, kiváló sportemberi életútjának méltó elismerése e díj.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár Piroska részére Szentgotthárd város kulturális, közművelődési és helytörténeti életében végzett több évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes és önzetlen szakmai munkája elismerése és megbecsülése jeléül “SZENTGOTTHÁRD VÁROSÉRT” díjat adományozott.

Molnár Piroska 1955. február 15-én született Szentgotthárdon. Általános iskolába Rábafüzesen járt, majd a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően könyvtár-magyar nyelv és irodalom szakos diplomát, általános iskolai történelemtanári diplomát, majd informatikus könyvtáros bölcsész diplomát szerzett. Munkája során számos tanfolyamon és továbbképzésen vett részt. Pályáját a felsőszölnöki általános iskolában kezdte, később az iskola igazgató-helyetteseként az intézmény pedagógiai munkáját színvonalasan összefogta és irányította, szervezte az intézmény kulturális életét, melyben nagy hangsúlyt kapott a helyi nemzetiségi kultúra ápolása is. 1995-től a szentgotthárdi Városi Könyvtár igazgatójaként, majd 2013. január 1-jétől a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum, ennek keretében a Pável Ágoston Helytörténeti és Szlovén Nemzetiségi Múzeum igazgatójaként dolgozott. Az általa körültekintően és hihetetlen alapossággal megírt kb. 40-50 pályázatnak köszönhetően az intézmény infrastrukturális fejlettsége, eszközparkja évről évre javult. A Pável Ágoston Múzeum átvételét követően irányítása alatt rövid időn belül szlovén bázisintézmény lett, a szlovén kultúra és hagyományok megőrzése és továbbvitele mellett megteremtette a lehetőségét annak, hogy Szentgotthárd helytörténeti értékeit is bemutathassa az intézmény. Időszakos kiállítást is szervez évente a Közös Önkormányzati Hivatal földszinti folyosóján a Honismereti Klub tagjainak segítségével. A Honismereti Klub és a Helyi Értéktár Bizottság vezetőjeként végzett tevékenységét méltatni is nehéz, hiszen olyan súlyú, mennyiségű és sokrétű. Lektorként és szerkesztőként is számtalan helytörténeti, illetve városi kiadvány megjelenésében működött közre. A szentgotthárdi közéleti-kulturális periodika szerkesztésében is állandóan jelen volt és van. Évek, évtizedek óta szerkeszt a város, a kistérség kulturális rendezvényeiről színvonalas írásokat, tudósításokat. A város civil életében is hatékonyan közreműködik. Több szervezet alapító tagja, elnöke. A Rábafüzesért Egyesület elnökeként a városrész életének mozgatója – ünnepi készülődéseket, gyermeknapot, idősek köszöntését, karácsonyi műsort szervez. Nyílt, őszinte magatartással, példa-mutató állóképességgel, kiváló munkabírással rendelkezik. Kitartó, aki a nehéz helyzetekben is megállja a helyét. Munkájában következetes, szilárd jellem. Piroska Szentgotthárd közéletének aktív szereplője, aki a helyi társadalom fejlődésében, a közösségi művelődés területén példaértékű, lelkiismeretes tevékenységével döntően hozzájárult az általa vezetett intézmény, a város, a térség szellemi értékeinek gyarapításához is. Az oktatás, a közművelődés és a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése, fejlesztése terén, továbbá a helytörténet, honismeret területén végzett példaértékű és magas színvonalú munkásságának méltó elismerése a Szentgotthárd Városért Díj.

A városi ünnepség utolsó momentumaként Huszár Gábor polgármester megszegte az új kenyeret.

Forrás: Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Eseménynaptár
2014. november
HKSzeCsPSzoV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Facebook
hirdetés
St. Gotthard Spa & Wellness Andante RestaurantHotel Lipa
hirdetés