Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Czipott Géza

lelkész

Először a csornai járásban Vadosfán volt káplán, majd Pápán másodlelkész, ahonnan Szentgotthárdra került 1909-ben, és 1910 június 12-én lett beiktatva lelkészi hivatalába. Az evangélikus gyülekezet gyűjtésből, és özv. Desits Gyuláné ajándékozásából, 1909-ben telket vásárolt templomépítés céljára. Czipott Gézára hárult a feladat, hogy szervezőkészségével, önzetlenségével a templom építéséhez szükséges pénzt előteremtse. 1911 június végén letették az első téglát, 1912-ben pedig elkészült a templom. Ezt követően az l. világháború, majd a trianoni béke számtalan nehézséget okozott, mégis 1925-ben sikerült felépíteni a gyülekezet házát, majd az iskolát is a templom mellett. Időközben létre hozta az Evangélikus Diákszövetséget, a Nő és Leányegyletet, Rábafüzesen pedig új iskolát és tanítói lakot.

 

1916-tól szerkesztette az országos Luther Szövetség hivatalos lapját, a Harangszót, kiadta a Harangszó könyvtárt és a Lelkipásztor folyóiratot. Rövid ideig a Szent-Gotthárd hetilapot is szerkesztette. Tagja volt több egyházi és irodalmi társaságnak.

 

1929-ben Szombathelyre került, ahol a következő évben elhunyt.

Születési adatok: Mártonhely, 1882. - Szombathely, 1930