Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Hodászi Ede

gimnáziumi tanár, igazgató

1911. november 21-én született Szentgotthárdon. A Szentgotthárdi Magyar Királyi Állami Reálgimnáziumban érettségizett 1931-ben kitűnő eredménnyel. 1931-36 között a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán matematika-fizika szakon tanult. Tanulmányai után a miskolci Fráter György Gimnáziumban dolgozott mint kisegítő óraadó. A szülőhely gimnáziumának hívó szavára 1940-ben hazatért. 1940-73-ig, nyugdíjba vonulásáig hat évig tanárként, újabb hat évig mint igazgatóhelyettes, majd 21 tanéven át mint igazgató tevékenykedett a gimnáziumban. Kiváló szakmai munkáját mi sem bizonyítja jobban, minthogy egykori tanítványai becsülettel megállják helyüket az életben, sokan közülük megyei vagy országos hírű orvosok, mérnökök, tanárok, tudósok, művészek.
Igazgatói munkájának egyik fontos célkitűzése volt, hogy a gimnáziumunkban érettségizett fiatalok felsőfokú tanulmányaik befejezése után térjenek vissza szülőhelyükre vagy annak környékére, biztosítva az értelmiség utánpótlását.
Igazgatósága alatt valósult meg az iskolaszanatóriumi oktatás: a beteg tanulók a gimnáziumi óraterv szerint tanulhattak, így nem kellett tanév végén osztályozóvizsgát tenniük.
A diákotthon kialakítása is igazgatói működésének idejére esett.
Igazi lokálpatriótaként értékes társadalmi munkát végzett. A szentgotthárdi helytörténeti, művelődéstörténeti tanulmánykötet elindításának egyik kezdeményezője volt, amely 1981-ban a település 800 éves évfordulója és a várossá avatás előtt jelent meg. A tanulmánykötetben feldolgozta a szentgotthárdi iskolák és óvodák létrejöttének körülményeit, fejlődésüknek adatait. Hodászi Ede tagja volt a Szentgotthárd című újság szerkesztőbizottságának. Főleg a múlt eseményeit publikálta.
Ede bácsi szakmai és társadalmi munkáját több kitüntetéssel is elismerték. 1989-ben Beke Manó Emlékdíjat kapott, amellyel a Bolyai János Matematikai Társulat ismerte el kiváló matematikaoktatását és a matematikát népszerűsítő munkásságát.
1992-ben Szentgotthárd városáért kitüntetésben részesült. Szentgotthárd Város Önkormányzata a gimnázium igazgatójaként hosszú időn át kifejtett nemes munkájáért 1995-ben a Szentgotthárd Város Díszpolgára címet ajándékozta Hodászi Edének.
Hodászi Ede több alkalommal magasabb beosztásra kapott ajánlatot, de a gyökerei mélyek, erősek voltak, visszatartották őt. Örökre hű maradt szülővárosához. 1995. december 29-én hunyt el. Halálának 5. évfordulóján a Vörösmarty Mihály Gimnázium tanárai és tanulói emléktáblát avattak a tiszteletére.

 

Születési adatok: Szentgotthárd, 1911. - Szentgotthárd, 1995.