Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Mathiasz (Marót) Artúr

tanár

A Torontálmegyei Máriaföldön született. A középiskolát Szegeden végezte 1895-ben, majd Budapesten a Bölcsészkar hallgatója lett, és 1900-ban lett tanár Szentgotthárdon. 1912-tõl a Szentgotthárdi Reál Gimnázium igazgatói székébe került. Rendkívül sokrétû tevékenységet fejtett ki az iskolában és Szentgotthárdon is. Tagja volt a megyei törvényhatóságnak, és igazgatóválasztmányi tagja a megyei kultúregyesületnek.
Vezette Szentgotthárd Olvasóegyletét. A Dalosegyletnek 18 éven át karnagya, 30 évig pedig az elnöke volt. Megszervezte a tûzoltók zenekarát, amely a mai napig is mûködik. A gimnáziumban ifjúsági zenekart létesített. Rengeteget tett Gotthárd kultúrájának ápolásáért és kialakulásáért. 1925-ben az Õ rendezésével helyi és mûkedvelõ budapesti és külföldi elõadómuvészekkel közösen tartottak elõadásokat nyáron egy héten át. Nevét Mathiaszról Marótra magyarosította. 1900 és 1914 között Õ szerkesztette a Szent-Gotthárd címû lapot. 1935-ben vonult nyugdíjba. 1945-ben a háború után április 16-án 20 érettségire jelentkezõt az Õ irányításával érettségiztettek. 1956-ban halt meg, sírja a régi temetõben van. A város utcát nevezett el róla a Kethely és Zsida közti településrészen.

Születési adatok: Máriaföld, 1877. - Szentgotthárd, 1956.