Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Pável Ágoston

nyelvész, etnográfus

Pável Ágoston középiskolai tanulmányait a szentgotthárdi algimnáziumban kezdte. 1911-ben magyar-latin szakos tanári diplomát szerzett, 1913-ban doktorált a budapesti egyetemen. Tordán, Dombóvárott és Szombathelyen tanított. 1924-től 42-ig Vas vármegye és Szombathely Város Kultúregyesülete Könyvtárát, majd néprajzi tárát vezette. 1933-ban átvette a Vasi Szemle (Dunántúli Szemle) szerkesztését. 1941-ben a szegedi egyetemen a délszláv nyelv és irodalom magántanárává képesítették. Nyelvészeti munkásságának központja a Mura vidéki szlovén nyelvjárás vizsgálata. Szlovén nyelvről világirodalmi rangú alkotásokat fordított magyarra.

Születési adatok: Vashidegkút, 1886. - Szombathely, 1946.
Képek