Pályázatok
Pályázatok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok
Interaktív városnézés
Interaktív városnézés
Történelmi Napok
Történelmi Napok
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Hadiösvény
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Szentgotthárdi Honismereti Klub
Közérdekű telefonszámok
Közérdekű telefonszámok
Szentgotthárd lap
XIV. évfolyam 5. szám
Városunk

Schwartz Elemér, Lajos

ciszer paptanár, német-latin szakon nyelvész,a névtudomány és etimológia professzora.

A Lajta menti Bánság területén született. Kilenc éves korában Szentgotthárd szomszédságába, Nagyfalvára (Mogersdorf) költözött, ahová hamarosan a szülei is követték, és letelepedtek. Innen járt iskolába Szentgotthárdra. 1907-ben belépett a ciszterci rendbe, és Budapestre költözött tanulmányai folytatására. A Bemardinumban teológiát, a Tudományegyetemen német-latin tanári szakot végzett. 1914-ben bölcseleti doktorátust szerzett. 1935-ig középiskolai tanár volt. 1922-ben magántanári képesítést kapott német nyelvjárásból. A tudományegyetemen tanított.1934 - 36-ban a német és összehasonlító nyelvészet római katolikus tanára volt. 1936-tól 1948-ig mint rendes tanár adott elő német nyelvészetet és néprajzot. 1948-ban nyugdíjaztatással eltávolították az egyetemről. Egy év múlva Belgiumban telepedett le. 1950-től 1962-ben bekövetkezett haláláig a leuveni egyetemen a német nyelvjárással, a névtudományokkal, a szellemi néprajzzal, és karácsonynak a művészetben játszott szerepével foglalkozott. Megjelent művei: 1914-ben: A rábalapincs-közi nyelvjárás hangtana. 1923-ban: Bevezetés a hazai német nyelvjáráskutatásba. 1926-ban: A nyugatmagyarországi zsidó családnevek. 1930-ban: A pozsonyi jiddis hangtana. 1932-ben A nyugatmagyarországi német helységnevek, és: A német köznyelv és helyes kiejtése.1933-ban: Harc a nyugatmagyarországi német helységnevek körül.
NSZK-ban, Würzburgban hunyt el 1962-ben.

Születési adatok: Vasvörösvár, 1890. - Würzburg, 1962.